Kitaplara İman – İnsanlara Rehber Olan İlahi Kitaplar

Kitaplara iman etmek imanın temel esaslarından birisidir. Bu yazımızda Kitaplara iman nedir? ve bu konuda merak edilenleri anlatacağız.

Kitap, kelime olarak yazmak ve yazılı belge anlamına gelmektedir. Umumi manada ise, Allah’ın (c.c) biz aciz kullarına doğru yolu göstermek ve bizleri aydınlatmak üzere peygamberine vahyettiği ayetlere ve bunun yazıya geçirilmiş şekline denilir.

Başka bir şekilde söylersek Kitaplara iman, sözlerin en güzeli ve mükemmeli olan Allah kelamının doğruluğuna, gerçek olduğuna ve O’na ait olduğuna iman etmek manasına gelir.

Allah (c.c.) bizlere birçok lütuf,  ihsan ve nimette bulunmuştur. Bunlardan birisi melki en ehemmiyetli olanlarından biri de bize rehberlik edecek, doğru ve hak yolu gösterecek, doğru ile batılı birbirinden ayırt edecek olan ilahi kitaplardır. İlahi kitaplara Allah kelamı diyoruz.  Örneğin mukaddes kitaplardan olan Tevrat ve Kur’an “Kelâmullah” olarak adlandırılmıştır.

Abdullah bin Ömer (Hz. Ömerin (r.a.) oğlu) anlatıyor.  Babamdan şu şekilde duydum. Cibril hadisi olarak da bilinen rivayette anlatıldığına göre Hz. Cebrail (a.s.) Peygamberimize (asm)’ bir cemaatin içinde gelerek sordu;

“İman nedir?”  Hz. Peygamber (sav) ise ona cevaben “Allah’a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerriyle kadere inanmandır.(Müslim, imân 1) dediği esaslar içinde  kitaplara iman bulunmaktadır.

Kitaplara iman

Fatiha suresiKitaplara iman demek sözün en güzeli olan Allah kelamının doğruluğuna, gerçekliğine ve O’na ait olduğuna iman etmek demektir.  Dinimiz Allah’ın inzal ettiği (indirdiği) bütün İlahi Kitaplara iman etmeyi emreder.

Allah (c.c.) insanlara gönderdiği Peygamberlerin bir kısmına suhuflar, bir kısmın da  kitaplar indirmiştir. Bu ilahi kitaplarda Allah’ın biz insanlara olan emir ve yasakları beyan edilmiş, iyi ve güzel olanlar tavsiye etmiş, hak yol göstermiştir.

Kur’an en son inen İlahi kitaptır. En son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v) indirilmiştir. Kur’an’da bazı peygamberle anlatılmakta ve bu peygamberin bazılarına kitaplar inzal edildiği haber verilmektetir.

Yani kitaplara iman etmek  iman esasları arasında mühim bir yer tutar. Zira Kuran’a imanı etmek dediğimizde önceki İlahi kitapların varlığını kabul etmeyi gerektirir.

Allah (c.c.) insanların hayatı boyunca Rablerini tanıyıp kulluk etmesi, iman ve ibadetle, ahlak konularında bilgiler öğrenmesi, önceki ümmetlerin yaşadıklarından ders alması, ahiret yurdunun mahiyetini ve daha nice konular için kitaplar göndermiştir. Bu kitaplar bizleri her iki dünyada saadete ulaşmaya vesiledirler.

İlahi Kitaplar ve Peygamberler

Kur’an-ı Kerim’de bazı peygamberlere “kitaplar”  bazılarına da “suhuf” (sayfalar) indirildiği yazmaktadır. Kitap indirilen peygamberlerden Hz. Musa’ya Tevrat, Hz. Davud’a Zebur, Hz. İsa’ya İncil ve Hz. Muhammed (s.a.v)’e Kur’an-ı  Kerim verilmiştir.

Suhuflar yani sayfalar ise Adem (a.s) 10 sahife,  Şit (a.s.) 50 sahife, İdris  (a.s.)  30 sahife, İbrahim (a.s.) 10 sahife gönderilmiş olup toplamı 100 sahifedir.

Her bir kitap kendisinden önceki kitabı tasdik etmiştir. Aynı şekilde en son gelen  Kur’an kendisinden önceki ilahi kitapların hak olduğuna ve hepsinin hidayet vesilesi olarak insanlığa gönderildiğini tasdik eder.

Nisa suresi 136. ayette kitaplara iman şu şekilde geçmektedir. “Ey iman edenler, Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirmiş olduğu kitaba iman edin.”

Yine Bakara suresi 4. ayette “Müminler sana indirilene ve senden önce indirilene (kitaplara) inanırlar, ahirete de mutlaka iman ederler.”  demektedir.

Bununla birlikte Allah (c.c.) ilahi kitaplara iman etmemenin küfür ve sapıklık olduğunu da şu şöyle beyan ediyor. “Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse o derin bir sapıklığa düşmüştür.” (Nisa suresi 136)

İlahi kitaplar doğrudan Allah katından gelmektedir. Bu açıdan hem söz hem de mana olarak Allah kelamıdır. Bu ilahi kitaplar neden gelmiş desek insanları sapıklıktan kurtarma, hidayete, iyiliğe, aydınlığa çıkarma ve sonunda iki dünyada saadetine vasıl olmaları içindir deriz.

Kitaplara iman etmek iman esasları arasında ve biz iman ederiz. Bize düşen mukaddes kitabımızı okumak, ayetlerini tefekkür etmek ve hayatımıza tatbik etmektir. Allah’a emanet olun. Selam ve dua ile

Kısa bir not: Osmanlıca olarak yazılmış isminiz merak ediyorsanız burayı tıklayınız.

“Kitaplara İman – İnsanlara Rehber Olan İlahi Kitaplar” üzerine bir yorum

Yorum yapın