Zulüm Nedir? Ayet ve Hadisler

Dinimize ve İslama göre Zulüm Nedir?. Kuranı kerimde en çok geçen kelimelerden biri, zulümdür. Haddi aşmak, işkence, şirk ve cefa vermek anlamlarına gelen zulüm, büyük bir adaletsizlik olarak görülür.

Zulüm, sadece şiddet ile ortaya çıkmaz. Bir insanın hakkını yemek, bir insana karşı adaletsizlik yapmak, malını gasp etmek, emanete hıyanetlik yapmak da bir çeşit zulümdür. Allah’ın varlığını ve birliğini tanımamak da zalimlik olarak ifade edilir. Kişi, Allah’ın emirlerini yapmayarak nefsine zulmedici kimse haline dönüşür.

Zulüm Nedir? 

Zulüm Nedir?: İslam alimleri, zulmü üç farklı kategoriye ayırmıştır.

Bunlardan biri, Allah’a karşı yapılan zulümdür.

Bu, şirktir. Lokman süresinde şöyle buyrulur: “Şüphesiz ki, şirk büyük bir zulümdür…” Allah’a karşı şirke düşenlerin af edilmez. Onlar, ebedi cehennemdedir. Ölmeden önce tövbe edip, tevhide inanlar müstesna…

İkinci zulüm ise, insanın insana karşı işlediği zulümdür. Aslında zulüm denilince akla ilk gelen insanın insana karşı işlediği suçlardır.

Adam öldürmek, en büyük zalimliklerden birisidir. Kişilerin şerefi, malı ve canına zarar vermek maksadıyla yapılan fiiller zalimlik olarak değerlendirilir. İslam dini, bu şekilde zarar veren fiillere çok büyük  cezalar tayin etmiştir.

Üçüncü zulüm çeşidi de, insanın kendi nefsine yaptığı zulümdür. Bu da, Allah’ın emir ve yasaklarını dinlemeyerek ve onun koyduğu sınırları tanımayarak gerçekleşir. Böyle davranmak kişinin imanına zarar verir ve hem dünya hem ahiretine ciddi zararlar verir.

Dolayısıyla kişi, nefsine zulmetmiş olur. Mümin kimse, her türlü zalimlikten kaçınan ve kendisini adaletsizlik yapmaktan koruyan kişidir. Bir Müslümanın kişisel menfaat için haksızlık yapması, zulümdür.

Yakın akrabayı korumak maksadıyla yapılan yalan şahitlikler, haksızlıklar ve adaletsizlikler de zulmetmedir.

Zulüm ile ilgili Ayetler

Kötü Ahlak: Haksızlık ve zalimlik yapanlara karşın yapılan korumacı yaklaşımlar, birçok insanın vicdanını sızlatan ve rahatsız eden bir durumdur. Hesabın ahrete kalması, zalimlerin bu dünyada hak ettikleri cezaları almamaları, Allah’ın düzeni içerisinde gerçekleşen bir vakıadır.

Çünkü Hac süresinin 48. ayetinde şöyle buyrulur: ““Nice memleketler vardı ki, zulmedip dururlarken onlara mühlet vermiştim. Sonunda onları yakaladım. Dönüş yalnız banadır…”

Allah, zalimlere mühlet verir ve tövbe etmeleri bekler. Ancak hiçbir zaman zalimin yaptığı zulüm yanında kalmaz ve ahrete elim bir azaba çekilir. Bu bakımdan mümin kimsenin “Allah ihmal eder, ihmal etmez” sözünü bilmesi ve bunu dikkate nazara alarak hareket etmesi lazımdır.

Bakara Suresi, 54. ayet : Hani Musa, kavmine: “Ey kavmim, gerçekten siz, buzağıyı (inek) (ilah) edinmekle kendinize zulmettiniz.  Hemen, kusursuzca Yaratan’a (gerçek İlaha) tövbe ederek nefislerinizi öldürün. Bu Yaratıcınız indinde sizin için daha hayırlıdır” demişti. Bunun üzerine (Allah) tövbelerinizi kabul etti. Muhakkak o tövbeleri kabul edendir, esirgeyendir.

Bakara Suresi, 57. ayet: Bulutları üzerinize gölge kıldık ve size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size rızk olarak verdiklerimizin temiz olanlardan  yiyin dedik. Onlar Bize zulmetmediler, ancak kendi nefislerine zulmettiler.

Bakara Suresi, 231. ayet : Kadınları boşadığınızda, bekleme (iddet) sürelerini tamamlamışlarsa, onları ya güzellikle tutun veya  güzellikle bırakın. Lakin haklarını ihlal edip zarar vermek için onları (yanınızda) tutmayın. Kim böyle yaparsa artık o, nefsine zulmetmiş olur.

Bakara Suresi, 254. ayet : Ey iman edenler, hiçbir alış-verişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı gün gelmezden önce, size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Kafirler… Onlar zulmedenlerdir.

Bakara Suresi, 270. ayet : Zulmedenlerin yardımcıları yoktur.

Bakara Suresi, 279. ayet : Böyle yapmazsanız, (bunun) Allah ve resuluna açılmış bir savaş olduğunu bilin. Eğer tövbe ederseniz, ana malınız artık sizindir. (Böylece) Ne zulmetmiş , ne zulme uğratılmış olursunuz.

Al-i İmran Suresi, 86. ayet: Allah (c.c) zulmeden bir kavmi hidayete erdirmez.

Al-i İmran Suresi, 117. ayet:  Allah, onlara zulmetmedi, lakin onlar kendi nefislerine zulmetmektedirler.

Nisa Suresi, 10. ayet: Doğrusu yetimlerin mallarını zulmederek yiyenler, onlar karınlarına ancak ateş doldururlar,  çılgın bir ateşe gireceklerdir.

Nisa Suresi, 30. ayet : Kim hududu aşarak ve zulüm yaparsa, Biz onu ateşe atacağız. Onu ateşe Allah pek kolaydır.

Nisa Suresi, 110. ayet : Kim kötülük işler ve nefsine zulmederse, sonra Allah’tan bağışlanma isterse Allah’ı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur.

En’am Suresi, 129. ayet : İşte biz, kazandıkları günah dolayısıyla zalimlerin bir kısmını bir kısmının musallat ederiz.

Araf Suresi, 23. ayet : Ey Rabbimiz,biz nefislerimize zulmettik, eğer bizi bağışlamazsan ve merhamet etmezsen elbette hüsrana uğrayanlardan olacağız.”

Cin Suresi, 15. ayet : Zulmedenler ise, onlar da cehennem için odun olmuşlardır.

Araştırıldığında pek çok ayet bulunabilir. Şimdilik bu kadar ile iktifa ediyoruz.

Zulüm ile ilgili Hadisler

Hz. Cafer-i Tayyar (r.a), Müslümanların ilklerindendir. Müşriklerin zulmünden kaçıp eşiyle birlikte Habeşistan’a hicret etmişlerdi. Habeşistan’da yıllarca kaldılar. Hicretin 7. yılında Medine’ye dönebildiler. Bir gün Resulullah (s.a.v.) ona Habeşistan’da gördüğü dikkat çeken bir hâdiseyi anlatmasını isteyince şöyle dedi:

“Bir vakit bir mevkide oturuyorduk. Yaşlıca bir rahibe yanımızdan geçti. Başında da bir su testisi ile yürürken zavallı kadını arkasından biri itti. Kadın dizlerinin üstüne düştü ve başındaki testi de kırıldı. Rahibe ayağa kalktı ve o adama şöyle dedi;

“Ey zalim! Gelmiş geçmiş herkesi, insanları Allah (c.c.) bir yere topladığı zaman eller ve ayaklar yaptıklarını itiraf etmeye başladığı ve Allah (c.c.) mazlumun hakkını zalimden almaya başladığında bu durumun nasıl halledildiğini göreceksin!” dedi.

Bunu işitince Peygamber Efendimiz (s.a.v) tebessüm ederek şöyle dedi.

“O kadın doğru söylemiş. Evet, doğru demiş. Zayıfların hakkının zalimlerden alınmadığı bir toplumu Allah nasıl temize çıkarır” (İbn-i Mâce)

Atalarımız “Zalimin zulmü varsa, mazlumun da Allah’ı var” dediklerinde galiba bu duruma işaret etmişlerdir.

Allah bizleri zalimlerden, zalim olmaktan ve zulüm ortamında bulunmaktan korusun. Selam ve dua ile…

Somuncu Baba kimdir ve kısalarını okumak için burayı tıklayınız.

Ezberlenmesi en kolay rızık dualarını okumak için burayı tıkalyınız.

Yorum yapın