Yemek Yedikten Sonra Okunan Türkçe Kısa Yemek Duası

Yemek duası nedir? Yemek yedikten sonra okunacak dualar nelerdir? Yemek duasını ezberler etmenin ve okumanın faziletleri hakkında bilgiler ile bu dualarının Arapça, Türkçe okunuşu ve anlamları bu yazımızdadır.

Yemek duası gibi diğer dualar biz aciz kullar ile Allah (c.c) arasında hızlı ve vasıtasız bir iletişim vasıtasıdır. Dualar ile hem ibadet etmiş hem dünyevi ve uhrevi hayatımız için istekler yaparız.

Rahmeti ve merhameti sonsuz olan yüce Rabbimiz o kadar çok maddi ve manevi nimetler ihsan etmiş ki ne kadar şükretsek elbette azdır. İşte bizler bu müthiş nimetlere her zaman hamdetmek  ve Rezzak olan Allah’ı her daim anmak ile vazifeliyiz.

Rızk dediğimizde sadece yiyecek ve içecekler anlaşılması doğru olmaz, vücudumuzda bulunan bütün azaların ve ruhumuzdaki bütün hissiyatların ihtiyacını veriyor yüce yaratıcımız.

Sadece dilimizin dört bin çeşit lezzeti tadabilecek bir istidadı vardır. Buna karşılık o lezzetleri yaratan merhametli bir Rabbimiz var. Başkaca maddi ve manevi rızkları buna göre kıyas edelim ve bize ihsan edilen cömertliği görelim.

Yemek duası da rabbimizin bize verdiği nimetlere şükretmemiz için okumamız gereken duadır. Her şeyin başı “Besmele” olduğu için yemeklerden önce de mutlaka “Besmele” çekmeliyiz.

Ezberlenmesi Kolay ve Kısa Dualar

Yemek Duası -1

“Eûzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racîm, Bismillâhirrahmânirrahim.

El hamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimiyn, ni’meti-celîlullâh, bereketi Halîlullah, şefaat yâ Rasûlallâh.

Meali: Soframıza bereket, vücudumuza sıhhat, dünyada kalanlarımıza selamet, ahirete gidenlerimize rahmet eyle. Bizlere iki cihanda güzellikler ihsan eyle. Her türlü felaketlerden koru Rabbim.

Yemek Duası -2

“Allâhümme zid ve lâ tenkus, bir-hurmeti seyyidil mürselîn, velhamdü lillâhi Rabbil-âlemîn.

Meali: Allah’ım! Peygamberlerin Efendisi hürmetine soframızın bereketini ziyade eyle .”

Türkçe Yapılabilecek Yemek Dualar

“Ya Rabbi! Bize verdiğin bütün nimetlerden dolayı sana şükrediyoruz. Bizi Şükredenlerden eyle! Nankörlerden eyleme! Ya Rabbi! Fayda vermeyen ilimden, korkmayan kalpten, doymayan gözden, kabul olunmayan duadan sana sığınırız, Senden; sıhhat afiyet ve ahlakın en güzelini dileriz, işlerimize kolaylık, kalplerimize genişlik, sofralarımıza bereket ver. El-Fatiha

Türkçe Yemek Duaları -1

“Nimeti Celilullah, Bereketi Halilullah, Şefaat Ya Rasülullah, Bismillahi açtır Allah’ım, Nimeti taştır Allah’ım, Cemaline ulaştır Allah’ım, Mekke Medine’yi dolaştır Allah’ım, Bu sofralar nurdur, Kaza belaları, Geri durdur Allah’ım,  Bu sofralar Mamurdur, Bu sofralarda; Halil İbrahim bereketi, Bulundur Allah’ım, Artsın Eksilmesin, Taşsın Dökülmesin, Bu sofranın sahibi, Yokluk kıtlık görmesin Allah’ım, Yiyenlere helal, Yedirenlere hayır ,hasenat, Olması için; Ölmüşlerimizin ruhu için, Allah Rızası için… El-Fatiha

Yemek Duası

Türkçe Yemek Duaları -2

Bizleri yokken var eden, bizlere yedirip-içiren Yüce Rabbimize hamdolsun, Kâinatın efendisi sevgili peygamberimize salât ve selâm olsun. Mağfiret ve rahmet bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun.

Ya Rabbi! rızık ve nimet veren sensin! Sen kapına yönelenleri boş çevirmezsin. Biz aciz kullarız, Senin sonsuz ikram ve ihsanına muhtacız. Bizlere dünya ve ahirette güzel nimetler ihsan eyle!

Ey güzel Rabbimiz! Bu sofrada tattırdığın nimetlerin daha güzellerini ebedî mutluluk yurdu olan cennetinde de tatmayı bizlere nasip eyle!

Ya Rabbi! bu helâl gıdaların şükrünü eda edebilmeyi ve Sana kullukta bulunabilmeyi bizlere nasip eyle!
Ya Rabbi! Bu sofranın hazırlanmasında emeği geçen kardeşlerimizin kazançlarına bereket, kendilerine sağlık huzur ve mutluluk ihsan eyle! Ailelerinden ahirette göç edenlere ve geçmişlerimize merhamet eyle!

Ya Rabbi! Mülkün sahibi sensin, dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelîl edersin. Bizleri; aziz kıldığın ve nimet verdiğin kullarından eyle!

Ya Rabbi! Bizleri nimetlerinden mahrum eyleme. Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim eyle.
Ya Rabbi! Bizleri, mümin kardeşlerimizi ve tüm insanlığı her türlü kaza, bela, afet ve musîbetlerden muhafaza eyle! Barış ve esenlik dolu bir dünyada yaşayabilmemizi bizlere lütfeyle! Amin ve selâmün alel-mürselîn vel-hamdü lillâhi rabbil-âlemîn.

 El-Fatiha

Türkçe Yemek Duaları -3

Sofra nur, hane mamur, kaza bela geri dur. Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin, Allah bereket versin. Ya rabbi. Çalışıp para kazananlara, pişirenlere yiyenlere, sana şükür diyenlere, fakirlere verenlere, vatanını, dinini sevenlere, hastalık yoksulluk gösterme.

Allah’ım. Kalan ömrümüzü, Geçen ömrümüzden, hayırlı kıl ya rabbi. Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, anamı, babamı, nenemi, dedemi, kardeşlerimi ve bütün Müslümanları bağışla ya rabbi. Âmin Ve Selâmün Alel-Mürselîn Vel-Hamdü Lillâhi Rabbil-Âlemîn  El-Fatiha

Çocuklar İçin Yemek Duaları

Elhamdülillah Elhamdülillah, Bu nimeti veren ALLAH, Peygamberimiz Resulullah, Her yemekte derim BİSMİLLAH, Artsın eksilmesin, Taşsın dökülmesin, Hep afiyetle yensin, Geçmişlerin ruhu için, Sağlara selamet için, Bir de ALLAH rızası için El-Fatiha

Yemeğimi yemeden El açtım Allah’ım sana Akıl fikir doğruluk İyi huylar ver bana Yemezsem büyüyemem Okuluma gidemem Çabuk çabuk yiyelim Yemeğimizi bitirelim Bizi yaratan Allaha Her zaman dua edelim Âmin

“Yemek Yedikten Sonra Okunan Türkçe Kısa Yemek Duası” üzerine 33 yorum

Yorum yapın