Fatiha Suresi

Fatiha suresi Mekke döneminde inmiş olup 7 ayettir. Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’in ilk suresidir. Bundan dolayı “başlangıç” manasında “Fâtiha” olarak adlandırılmıştır.

Fatiha suresi isimlendirme noktasında bşka isimleri de vardır. Bunlar Ümmü’l-Kitab (Kitab’ın özü) Es-Seb’ul-Mesânî (Tekrarlanan yedi âyet) El-Kenz (Hazine), Eş-Şifâ (şifa ayetleri) Eş-Şükr (Şükür ayetleri) ve Es-Salât (Namaz ayetleri)

Kuranda 1. sırada,  nüzul (iniş) sıralamasında 5. suredir. Bu sure için Kur’an’ın hem bir mukaddimesi (başlangıcı) hem de özeti gibidir demişler. Fatiha Suresi aynı zamanda büyük bir duadır. Bu sebepten okunduktan sonra “Amin” deriz.

Fatiha Suresi Arapça Okunuşu

Fatiha suresi
Fatiha Suresi Arapça Yazılışı ve Okunuşu

Fatiha Suresi Türkçe Yazılışı ve Okunuşu

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. Er-Rahmâni’r-Rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-mağdûbi aleyhim ve le’ddâllîn. (Amin)

Fatiha Suresinin Türkçe Meali

Meali: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd (övme, övülme) Âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. (O Allah) Rahmân ve Rahîm’dir.  Din (ödül ve ceza) gününün sahibidir. (Ey Allah’ım) Biz sadece sana ibadet eder ve sadece sen’den yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet (yönelt) Kendilerine nimet verdiğin (sevdiklerin) kimselerin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve sapıkların (dalalete düşenlerin) yoluna değil.” ( Amin )

Fatiha Suresi Faziletleri

Fatiha suresi ve Ayet-el kürsi okuyana bir kimseye o gün cin ve şeytan zarar veremez ve ona nazar değmez. (Deylemi)

Hayrı en fazla olan Fatiha suresidir ve her derde şifadır. (Beyheki), En faziletli sure Fatiha suresdir. (Hakim) Fatiha zehirlere karşı şifadır. (Ebu-ş-şeyh)

Elhamdülillah ile ifade edilen her nevi hamdin ve gerekse tamamıyla Fatiha suresinin değeri ile ilgili birçok sahih hadis bulunur. Zikirlerin en üstünü (faziletlesi) ‘lâ ilâhe illallah’, duanın en yücesi elhamdülillah dır. (Tirmizi)

Allah (c.c) hamd ile şükür ile başlamayan her önemli işin sonu güdüktür (kesiktir.) (İbn Mace)

Cebrail (a.s) Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e şöyle dedi. “Ya Resulallah! Sana verilen iki şeyi müjdeliyorum. Bunlar daha önce başka hiçbir peygambere verilmemiştir.

Biri Fatiha Suresi, diğeri ise Bakara Suresi’nin son kısmı (Amaenerresulu) Onlardan okumuş olduğun her harfe karşılık sana mutlaka büyük sevaplar verilecektir.” (Müslim)

Yemin ederim ki, Allah (c.c.) ne Tevratta, ne İncilde, ne Zeburda, ve nede Kuran’da, o surenin bir benzerini inzal etmemiştir. O sure namazlarda devamlı edilen 7 ayet olup, bana verilen Kur’an-ı azimdendir.(Tirmizi)

25 kere Estağfurullah, 11 kere İhlas, 7 kere Fatiha, 33 kere Salavat okuyarak Hz. Peygamberimizin (s.a.v.), ashabı kiramın ve  evliyanın ervahına hediye eyleyip onların yüzü suyu hürmetine şifa talep eden kimseye Allah şifasını verir. (İnşallah)

Bu ve son on sureleri mutlaka ezberleyelim. Hem ezber yapmak hafızayı güçlendirir. Hele ki böyle Allah kelamı olan mübarek kelimeleri ezberlemek hem maddi hem manevi olarak bize çok şeyler katacaktır. Vesselam…

“Fatiha Suresi” üzerine bir yorum

Yorum yapın