Hazreti Yunus Peygamber Kimdir?

Hazreti Yunus Aleyhisselam balığın yuttuğu peygamber olarak müthiş kıssası ile bilinir. Ninova  kavmine  peygamber olarak, tebliğ vazifesi ile gönderildi.

Hazreti Yunus  (a.s.) O kavmine, Allah’ın emir ve yasaklarını bildirmek ve Allah’ın dinini tebliğ etmek için gönderilmişti. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Hz Yunus Aleyhisselam’dan kalem ve Nisa suresinde övgü ile bahsedilmiştir. Kendisine 30 yaşında peygamberlik verildi. 83 yaşına kadar yaşadı.

Yunus Aleyhisselam Kıssası

Hazreti Yunus Aleyhisselam’ın kavmi, putperest bir kavimdi. Hz Yunus onlara, her zaman, o kötü huyu bırakmaları, bir ve tek olan Allah’a yönelmelerini onlara tebliğ etti. Fakat kavmi onu dinlemiyordu. Hatta onunla alay ediyorlar ve “hadi senin Rabbin kendini bize göstersin” diyorlardı.

Alemlerin rabbi olan Allah Celle celaluhu Cebrail Aleyhisselam’ı Yunus Aleyhisselam’a gönderdi ve kavmini uyar, eğer 40 gün içinde putperestliği bırakmazlarsa, onlara çok büyük bir azap gelecek diye vahyi getirdi.

Bunun üzerine Hazreti Yunus Aleyhisselam, Ey kavmim alemlerin Rabbi olan Allah azze ve celle sizleri uyarıyor. Eğer 40 günde bu putlara tapmayı bırakmazsanız, size çok büyük bir azap gönderecek. Sizde Allah azze ve cellenin emir ve yasaklarına uyun bu azap sizi kuşatmasın. Eğer tövbe ederseniz  ve ona iman ederseniz, kurtulanlardan olursunuz” dedi.

Kavmi onu yine dinlemedi. Söyle dediler Rabbine azabı bize şimdi versin. Aradan 37 gün geçti. Hazreti Yunus Aleyhisselam kavminin bu kötü huydan vazgeçmeyeceğini düşündü ve kavmini terk etti.

Rabbimizin gönderdiği azabının etkileri ve belirtileri görülmeye başladı. Kavminden olan zalimler, güçlerini kaybettiler. Takatten düşmeye başladılar ve yüzleri sapsarı oldu. Bunun üzerine Yunus Aleyhisselam’ın söyledikleri doğrudur deyip, pişman oldular ve tövbe etmeye başladılar. Yüce Allah Yunus Aleyhisselam’ın kavminin samimi tövbesini kabul etti.

Yunus Aleyhisselam izinsiz Ayrıldı

Fakat bu hadiseden evvel Hazreti Yunus Aleyhisselam oradan ayrılmış ve bir gemiye binerek kavmini terk etmişti. Bir müddet sonra müthiş bir fırtına koptu. Gemi batma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

O zaman ki inanışa göre gemide uğursuz biri olduğunda fırtına çıkmıştı. Bu kişiyi tespit için kura çektiler ve gemiden kurada çıkanı atacaklarını ve fazla yükten kurtulacaklarını söylediler.

Kura çektiler ve Hazreti Yunusa çıktı lakin baktılar bu kişi uğursuz olmaz dediler. Kaç kere kura çektiler hep Hazreti Yunus Aleyhisselama çıktı ve sonunda onu denize attılar. Denize atılır atılmaz onu Kocaman bir balık yuttu. Yuttu ama balığın karnında Allah onu muhafaza etti.

Yunus Aleyhisselam’ın Duası

Hazreti Yunus (a.s.) balığın karnında iken hatasını anladı, kendisine tardım edecek sadece  Allah olduğunu tam anladı sonra samimi, içten  Rabbine şöyle nida etti;

Hazreti Yunus
Hazreti Yunus duası

Ey Rabbim seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim Ben kavmimi terk ettim zalimlerden oldum. (Enbiya Suresi 87) ve Muharrem ayının 10. Günü olan aşure gününde Allah tövbesini kabul eder ve balık onu Dicle’nin kıyısına kusarak attı.

Sonrasında bir çobanla karşılaşır ve çoban ona Ninova kavminden bahseder ve derki Hazreti Yunus peygamber kavmini terk edince kavmi onun haklı olduğunu anladı ve tövbe etti. Hepsi İman ettiler dedi.

Ve bunu duyan Hazreti Yunus Aleyhisselam, kavminin yanına döner. Kavmi onu sevinçle karşıladı ve ondan özür dilediler. Hepsi Allah’a iman ettik, senin söylediklerine inandık, sen bir ve tek olan Yüce Allah’ın Elçisisin dediler. Ve hayatı boyunca, Yunus Aleyhisselam onlara Allah’ın emir ve yasaklarını tebliğ etti. Ninova Kavmi O günden sonra iman ve huzur üzerine oldu. İmanın güzelliği hayatlarına yansıdı. İki cihanda da aziz oldular.

Yunus Aleyhisselam’ın Mucizeleri

Kavmi Hazreti Yunus Aleyhisselam dan Bulutlardan Ateş çıkarmasını istedi. Allah’ın izniyle Yunus Aleyhisselam dua etti. Bulutlardan çıkan Ateş kavminin önündeki ağacı yaktı.

Hazreti Yunus Aleyhisselam’ın Sesi çok güzeldi. Vahşi hayvanlar onun sesini dinlemek için etrafında toplanırlar. Bir keresinde mucize olarak bir kertenkele onunla konuştu ve dedi ki  Sen Allah’ın  Peygamberi olan  Hazreti Yunus’un. Kavminden bazı kişiler, bu olaya şahit oldular.

Kavminin hükümdarı ona “Eğer bu kapı halkalarını altına dönüştürürsen senin Allah’ın Peygamberi olduğuna iman ederim” dedi. O da ellerini göre kaldırdığı ve dua etti. Kapı halkaları altına dönüşüverdi kavminin hükümdarı imanla şereflendi.

Kavmi susuz kalınca dağdaki Kaya’dan işareti ile su çıkardı. Peygamberler Allah’ın izniyle olağanüstü işler yapabilirler. Bunlara mucize denir insanların onlara inanması için ve imanlarını pekiştirmek için bu olağanüstü olayları Allah’ın izniyle gerçekleştirirler.

Peygamberler bize Allah’ın emir ve yasaklarını öğreten, Allah’ın Cebrail ile gönderdiği vahyi bize ileten, seçilmiş kişilerdir. Onlar Allah’ın istediği doğrultuda yaşamış Bize en iyi örnek teşkil eden, en değerli insanlardır.

Bu kıssalar bize hikaye değil derstir. Nerde ne zaman onun haline benzer halde olsak ne yapmamızı bize gösterir rehber olur bu kıssalar bize. Hata yapsak ne yapmak gerektir. Nasıl dua etmek gerektir. Zira bu dualar tesirli ve kabul olmuş dualardır vesselam.

Sabır kahramanı Hz. Eyüp (a.s.) hayatını okumak için buraya tıklayınız.

Yorum yapın