Hazreti Eyüp Kısaca Kimdir?

Hazreti Eyüp (a.s) Yakup peygamberin kardeşi olan Iys’ın soyundan gelmektedir. Hz Eyüp Şam taraflarında yaşamış ve İshak Aleyhisselam’ın torunudur.

Dedesi kendisi için Allah’a “Eyüp’e çok mal ve evlat ver” diye dua etmiştir. Rabbimiz bu duayı kabul etmiş ve Eyüp (a.s)’a çok mal ve evlat vermiştir. Hazreti Eyüp’ün birçok hizmetçisi ve arazisi vardı. Yüce Allah ona zenginlik vermişti. O açları doyurur, çıplakları giydirir ve ihtiyaç sahiplerine yardım ederdi. Hazreti Eyüp Allah’a her zaman şükreder ve ona sürekli ibadet ederdi.

Hazreti Eyüp Peygamberin kıssası

Eyüp Peygamber

Hazreti Eyüp peygamber insanları Allah’a inanmaları için davet ediyor, insanlara Allah’ın dinini tebliğ ediyordu. Tabii bu durumda iblis boş durur mu? insanlar arasında fakir bir derviş kılığında dolaşıp Hazreti Eyüp Aleyhisselam’ı itibarsızlaştırmaya çalışıyordu.

İnanlara “Hz. Eyüb’ün malı var zengin. Tabii ki şükreder, fakir olsa bunu yapmaz” diyordu. Bunun üzerine belki insanlara onun şeytanın dediği gibi olmadığını, hakikate de peygamber olmaya layık biri olduğunu göstermek istedi ve imtihan eyledi.

Yüce Allah Hazreti Eyüp’ün koyunlarını sel ile ekinlerini de yel ile elinden aldı. Şeytan çoban kılığında Hz Eyyüb’e gelerek durumu ağlamaklı anlattı. Ama sonuç iblis’in beklediği gibi olmadı. Hz Eyyüp “onları bana Rabbim verdi şimdi de benden yine o aldı” diyerek büyük bir sabır ve tevekkül örneği gösterdi.

Daha sonra Yüce Allah Hazreti Eyüp (a.s)’ın çocuklarını depremde elinden aldı. İblis yine bir kılıkta ve ağlamaklı yanına gelerek “çocukların depremde vefat etti. Allah onları senin elinden aldı” dedi. Hazreti Eyyüp (a.s) çocuklarına olan merhametinden gözünden yaşlar gelerek “onlar bana Allah’ın emanetiydi Allah verdi ve Allah aldı” dedi. Ve Rabbinden gelene yine razı oldu. Şeytan yine ona isyan ettiremedi.

Hazreti Eyüp Aleyhisselam insanları dine davet etmekten vazgeçmedi. Çok Çileler Çekti. Şeytan yine onu itibarsızlaştırmaya çalıştı. Fakir bir köylü kılığına girerek tabii ki dedi Eyüp’ün kendisine dokunan bir rahatsızlığı olsa İsyan eder dedi.

Cenabı Allah Eyüp Aleyhisselam’a hastalık verdi. Bütün vücudunu yaralar kapladı. Herkes ondan uzaklaştı. Yanında bir tek eşi kalmıştı. Ama Hazreti Eyyüp Aleyhisselam asla başına gelenlerden Allah’a isyan etmedi. Allah’ı her daim zikretti ve ona şükretti.

Hazreti Eyüp’ün Duası

Bu hastalığa uzun süre sabretti. (7yıl) vücudu kurtlanmaya, ağır kokular yaymaya başladı. Artık hastalık o kadar ilerledi ki kalbine ve diline ilişince şöyle dua etti

Şifa duası
Eyüp peygamberin duası

“Allah’ım sana asla İsyan Etmem fakat hastalık dilime ve Kalbime sirayet etti. Seni anamamak ve sana ibadet edememekten korkarım” dedi.

Yüce Allah “Ey Eyyüp ayağını yere vur ve yerden çıkan sudan yıkan” diye vahyetti. Hz Eyüp ayağını yere vurdu, yerden iki pınar fışkırdı. Birinci pınardan çıkan soğuk su ile yıkandı. Bütün zahiri yaraları iyileşti. Daha sonra ikinci pınardan çıkan sıcak su ile yıkandı ve batini yaraları iyileşti. Eski gençliğine ve güzelliğine kavuştu. Yüce Allah Eyyüp (a.s)’a yeniden mal ve evlatlar verdi.

Sabır Kahramanı Hz Eyüp 

Hazreti Eyüp (a.s) başına gelen bütün felaketlerin, bir sınav olduğunun, bu dünyanın ahiretin tarlası olduğunun, bilincinde yaşamış, başına gelen her musibete rağmen, Rabbine asla isyan etmemiştir. Ona bu yüzden peygamberler içinde sabır kahramanı denmiştir.

Sofrasında muhakkak bir fakir bulundurmuş, Allah’ın verdiği nimetleri ihtiyaç sahipleri ile paylaşmış örnek bir insandı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşmış yalnız insanlara değil bütün canlılara gösterdiği merhametle insanlığa örnek olmuştur.

Her zaman Allah’ın kendisine verdiği peygamberlik vazifesini layıkı ile yapmış, insanlara Allah’ın emirlerini ve yasaklarını anlatarak tebliğ vazifesini yerine getirmiştir.

Hz Eyüp Peygamberin Mucizeleri

Hz Eyyüp Aleyhisselam dua edince koyunların yünleri İbrişim olurdu. Bir gün kavminin hakimini, imana davet etti. Bu zat, Hz Eyyüp Aleyhisselam’a “Eğer sen gerçekten peygamber isen bu evi direksiz havada tutarsın. Eğer böyle olursa iman ederim” dedi. Ve o kişi iman etti. Hz Eyüp Aleyhisselam dua etti ve evin direkleri düştü. Ev havada asılı kaldı.

Hazreti Eyüp’ Aleyhisselam’ın Kavmi bir gün çölde susuz kaldı. Hz Eyüp Aleyhisselam dua etti. Çöldeki seraplar ve dumanlar su oldu. Bütün Kavmi o sudan içti.

Hz Eyüp peygamberin türbesi nerededir?

Ömer Nasuhi bilmen tefsirinde Hz. Eyyüb (a.s.) kavminden 7 kişinin iman ettiğini bildirmiş ve 93 yada 140 yaşında vefat ettiğini yazmaktadır.

Buhari Şarihi yani şerh eden Ayni’ye göre, Hz. Eyyüb’ün kabri Şam’da Besne’dedir. Bununla beraber İslam tarihçileri tarafından farklı bilgiler ortaya koymuştur. Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesinde, Amman ve Irak’ta da türbeleri bulunmaktadır. 

Evet elbette peygamber kıssalarından bizlere ders vardır ki mukaddes kitabımızda anlatılmış. Orada bir hikaye olarak geçmemiştir. Evet bizler bu peygamber kıssalarından dersler almalıyız Hazreti Eyüp’ten şükrün ve sabrın dersini almalıyız.

Evet başımıza gelen musibetler karşısında nasıl davranmalıyız. Şeytanın oyunlarına nasıl gelmemeliyiz. Ne zaman ve nasıl dua etmeliyiz. Sabredersek ne olur. Bütün bu hakikatler sabrın kahramanı Hazreti Eyüp (a.s.) kıssasında vardır yeter ki bakmasını bilelim vesselam.

Hazreti Musa (a.s.) peygamberin hayatı için buraya tıklayınız.

Yorum yapın