Zekat Neden Verilir?

İslam’ın beş şartından birisidir. Zekat neden verilir? dersek o kadar önemlidir ki eğer buna riayet edilse dünyada fakirlik diye bir şey kalmaz. Birkaç insanın, dünyanın diğer geri kalanından zengin olduğunu bildiğimiz bu fani hayatta Yüce Rabbimizin adalet ve denge için bize sunmuş olduğu bu güzel ibadet, fakirleri gözetip yetimleri sevindiren, bütün ihtiyaç sahiplerinin imdadına yetişen, harkulade bir ibadettir.

Malımızı temizlendiği ve berekete sebep olduğu için bu ibadete zekat denilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur “Ey Muhammed mallarının bir kısmını kendilerini temizleyip arıtacak, sadaka olarak al.

Sarf ettiğiniz herhangi bir şeyi yerine o daha iyisini koyar. Zekat Allah’ın farz kıldığı bir ibadettir. Zekat vermesi gereken kişi hiç geciktirmeden hemen zekatını vermelidir. Aksi halde günahkar olur.

Zekatın Önemi

Her insanın maddi bir gücü vardır. Bir şeyin önemi insanlığın ona olan ihtiyacı ile ölçülür. Zekatın verenin, alanın, bunlardan büyük payı vardır. Veren kişi malımı temizler, insanlara yardım eder, gönlü huzura kavuşur. Alan kişi ihtiyacını görür. Böylece toplumda kardeşlik duyguları pekişir. 

Zekat fakir insanlar açısından çok önemlidir. Zekat neden verilir? Çünkü onların rızkı için garantidir. Zekat sadece fakir ihtiyaç sahiplerine verilir. Böylece toplumda bir denge oluşur. Zenginler ve fakirler arasındaki uçurum ortadan kalkar. Toplumda yardımlaşma, barış sevgi ve huzur ortamı artar ve insanlar kaynaşırlar.

Böylece sevgi ve güven dolu bir ortam peyda olur. Bu da topluma huzuru getirir. Atalarımızın da dediği gibi biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar. Sözü tam da zekat için söylemiştir. Eğer fakirin hakkını gözetirsek hem kendi malımızı hem toplum düzenini hem de barışı ayakta tutmuş oluruz.

Zekat İçin Gerekli Şartlar

 Mal sahibi ihtiyaçlarından borçlarından malı daha fazla olmalıdır. Bu ihtiyaçlar kişinin ve ailesinin ihtiyaçlarıdır. Mal eşya araç gereç vesaire arttırılabilir bir mal olmalıdır.

Altın gümüş ve para olabilir. Malın üzerinden 1 yıl geçmiş olmalıdır. v Zekatı veren kişi akıl sahibi olmalıdır. Ergenlik çağına ermiş olmalıdır. Haram yolla kazanılan malın zekatı verilmez. Malın helal olması gerekir. Ayrıca veren kişinin zekat için niyet etmesi gerekir.

Görüldüğü üzere bir toplumda en büyük sorun, zengin ve fakir arasındaki uçurumdur. Gelir dağılımındaki bu fark insanlar arasında sınıf farkı oluşmasına neden olur. Böylece çok fakir ve çok zengin insanlar arasında iletişimsizlik, kendini aşağı görme gibi duygular hakim olur.

Zekat neden verilir? eğer zekat verilir ise bu duyguların yerini toplumsal huzur, toplumsal barış ve toplumsal verimlilik alır. Böylece insanlar sınıf ayrımı olmaksızın birbiriyle güzel ilişkiler kuran, birbiri ile bir bütün olarak hareket eden, topluma dönüşür.   

Zekatın en büyük özelliği birlik, beraberlik gibi duyguların toplumda pekişmesini sağlamaktır. Yani zekat iyi bir toplumun, kardeş bir toplumun ve huzur dolu bir toplumun çimentosudur.

İslamın şartlarından olan zekatı ve zekat neden verilir? Konusunu işledik inşallah müstefit olmuşuzdur vesselam.

Yorum yapın