Uhud Savaşı (27 Mart 625) Nedenleri ve Sonuçları

Uhud Savaşı
Uhud Savaşı

Uhud Savaşı Tarihi

Uhud Savaşı 27 Mart 625 Yılında Mekkeli Ebu Süfyan Ordusu ile Müslümanlar arasında Uhud Dağı’nın eteklerinde yapılmıştır.

Uhud Savaşı Nedeni

Kureyşliler Bedir Savaşının intikamını almak ve kaybettikleri itibarlarını kazanmak istiyorlardı. Bu yüzden savaşacaklardı.

Uhud Savaşı Kısa Özeti

Ebu Süfyan oğlunu, Ebu Süfyanın karısı Hind, kardeşini, babasını, amcasını ve oğlunu ve İkrime, babasını ( Ebu Cehil )kaybetmişlerdi. Bu yüzden içlerinde kin besliyorlardı. Ebu Süfyanın yürüttüğü kervanın malları herkese katılma payı verdikten sonra geri kalan kâr ile güçlü bir ordu kurmaya karar verdiler.

Kureyşliler, Mekke dışındaki Arap kabilelerinin de katılımıyla 3000 kişilik bir ordu kurdular.  Bu orduda 700 zırhlı, 200 atlı süvari ve 3000 deve vardı. Kafilede Ebu Süfyanın karısı da olmak üzere toplam 14 kadın bulunuyordu.  

Ayrıca Mekkeli Cubeyr bin Mutim Habeşi kölesi Vahşi’ye;

-“ Sende bu savaşa katıl. Muhammed’in amcası Hamza’yı öldürebilirsen seni azad edeceğim” demesi üzerine Vahşi de savaşa katılmıştır.

Amcası Abbas (r.a ) Kureyşlilerin savaş hazırlıklarını yeğenine gönderdiği bir mektupla bildirdi.

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.v) mektupta bildirilen haberi gizli tutarak keşifçiler gönderdi. Keşifçilerin gönderdiği haberler mektuptakilerle birebir örtüşüyordu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir savaş meclisi kurdu.

Ortaya 2 fikir çıkmıştı;

1.) Şehrin İçinde düşman karşılanacaktı

2.) Düşmanla bir meydan savaşı yapılacaktı

Bedir savaşına katılan gaziler hakkında nazil olan övücü ayetlerin etkisinde kalan gençler düşmanla bir meydan savaşı yapmak istiyorlardı. Peygamber Efendimiz (s.a.v) ashabı ile de görüştükten sonra meydan savaşında karar kıldılar.

Kureyşliler Uhud Dağının Medine’ye bakan tarafına yerleşmişlerdi. Peygamber Efendimiz (s.a.v) komutasındaki 700 kişilik Müslüman ordusu Uhud dağına ulaştı ve hazırlıklara başladı. Müşriklerin amacı Müslümanları savaşta mağlup edip sonra şehri yağmalamaktı. Bu yüzden Uhud dağının Medine’ye yakın olan tarafı savaş bölgesi olarak seçilmişti.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) ordunun sırtını dağa vererek karşıda çorak arazide yer tutan düşmana karşı saf tuttu. Bedir de oluğu gibi, Peygamber Efendimiz (s.a.v) yine orduyu yerli yerine yerleştirdi. Düşmanın sızabileceği, kuşatma yapabileceği yerleri okçularla korudu.

Özellikle Ordulun sol tarafındaki dağı beklemek üzere 50 okçu ile birlikte Abdullah b. Cübeyr’e bıraktı. Ve kesin bir emirle;

“Düşman yense de yenilse de kesinlikle yerlerinizden ayrılmayınız” dedi.

Uhud Savaşı
Uhud Savaşı

Uhud Savaşının Safhaları

Savaşın Başlaması ve Müslümanların Üstünlük Kurması

Savaşın başlaması ile Müslümanlar düşmana karşı üstünlük kurmuşlardı. 20’ye yakın Düşman öldürdüler ve Müşrikleri bozguna uğrattılar.

Müslümanların Dünyalık Hevesine Dalmaları Müşrikler Üstünlük Kurması

Kaçan müşrikleri kovalamayı bırakıp ganimet toplamaya başlamaları ve Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in yerlerinden ayrılmamalarını emrettikleri Abdullah b. Cübeyr emrindeki 50 okçunun yerlerini terk etmeleri ve ganimet toplayan Müslümanlara katılmaları sonucu Müslümanlar başta Hz. Hamza olmak üzere 70 Şehit vererek mağlup duruma düştüler.

Karşı Hücum ve Savaşın Sona Ermesi

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in etrafında toplanan Müslümanlar karşı hücuma geçerek düşman hücumunu durdurdular.

Hz. Hamza’nın Şehit Edilmesi

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Amcası Hz. Hamza kükremiş bir aslan gibi düşmana saldırıyor ve cenk ediyor ve hasımlarını kırıp geçiriyordu. Savaş ‘ın en çok kızıştığı vakitlerde Müslümanlar üstün durumdaydılar.

Düşmanın kaçtığını görenler ganimet peşine düşünce bunu fırsat bilen Halid b. Velid ve komutasındaki 200 Süvari az sayıda İslam okçusunun koruduğu geçidi rahatça geçerek İslam ordusunu arkadan vurmaya başladı. Müslümanlar 2 ateş arasında kalmışlardı. İşte bu esnada Hz. Hamza Vahşi tarafından fırlatılan ok ile şehit olmuştur.

Uhud Muharebesi

Uhud Savaşının Sonuçları

  • Mekkeliler asıl amaçları olan Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in nüfusunu yok etme emellerini gerçekleştiremediler
  • Mekkeliler Müslümanları yok etmeye güçlerinin yetmeyeceğini anladılar.

Selametle Dostlarım

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri