Tevbe Namazı Kılınışı – Tevbe Duası Okunuşu – Tevbe Hakkında Ayetler

Tevbe, işlediği bir günahtan ya da suçtan pişmanlık duyarak bir daha yapmamaya karar verme. Tevbe Duası,  ise tevbe’den dolayı almış olduğu bu kararı yüce yaratıcı Allah’u Teâla’ya dua ile bildirmesi ve af dilemesidir.

Tevbe etmenin özünde pişmanlık bulunur. Pişman olan kişi, önce yaptığı hata, yanlış ve suçlardan büyük pişmanlık duyar. Ardından bu pişmanlık ile Allah (c.c)’ya el açar ve af diler. Salih ve kabul edilebilir bir Tövbe etmek için önce Tevbe Namazı kılınmalı ve ardından Tevbe Duası okunmalıdır.

Tevbe Namazı Kılınışı 

2 Rek’at şeklinde kılınabilir.

  • 1.Rek’at

-“Niyet ettim Allah rızası için Tevbe namazı kılmaya” diyerek niyet edilir. -“Allahu Ekber” diyerek tekbir alınır ve namaza başlanır.

-“Subhaneke” duası okunur. -Ardınan ” Euzü-Besmele” çekilir ve “Fatiha Suresi” okunur.

-Sonra Kuran’dan bir sure okunur, sırayla rüku  – doğrulma- 1.secde – oturuş- ve 2. secde yapılarak 1.Rek’at tamamlanır.

  • 2. Rek’at

-Ayağa kalkıp kıyama durulur. -“Besmele” çekilir ve “Fatiha Suresi” okunur.

-Kuran’dan bir sure okunur. -Sırayla rüku – doğrulma- 1. secde – oturuş ve 2. secde ve tekrar oturuş yapılır.

-Oturuş esnasında”Ettehiyyatü – Allâhumme Salli – Allâhumme Barik ve Rabbena Duaları” okunur.

-“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diyerek önce sağ sonra sol tarafa selam vererek namaz tamamlanmış olunur.

Tevbe Duası Okunuşu

“Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah,

El – Azim, el – Kerim, er – Rahim ellezi la ilahe illa hü el-hayye’l Kayyum ve etübü ileyh

Ve es’eluhu’t tevbete ve’l mağfirete ve’l hidayete lena innehü hüve’t tevvabu’r-ahim

Tevbete abdin zalimin li nefsihi la yemliku linefsihi mevten ve la hayaten ve la nuşüra

Allahümme ente Rabbi la ilahe ente Halakteni ve ene Abdüke ve ene ala ahdike ve va’dike mesteta’tu. Euzü bike min şerri ma sana’tu Ebu leke bi ni’metike aleyye ve ebu’u bi zenbi fağfirli, fe innehu la yağfiruz – zunübe illa ente

Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve’l yevmi’l ahiri ve bi’l kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi Teala ve’l Ba’sü bade’l mevti hakkun.

Eşhedü en la ilahe illallahu ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve Resulüh. La ilahe illallah Muhammedu’r Resullullah.”

Tevbe Duası Türkçe Anlamı

“Ya Rabbi! Sen benim Rabbimsin. Sana inandım ve güvendim. Sana sığındım. Ellerimi açtım ve yüzümü sana döndürdüm. Kapına geldim, beni kulluğuna kabul et. Adem aleyhisselamdam bugüne kadar gelmiş tüm peygamberlere, kitaplara, meleklere ve ahiret gününe iman ettim.

Bu güne kadar işlemiş olduğum tüm günahlarımdan pişman oldum. Bunları bir daha yapmamaya söz veriyorum. Günahlarımı affet, beni bağışla, beni kulluğundan ayırma, ellerimi boş çevirme, kapından kovma Ya Rabbi Beni kötü alışkanlıklarımdan terk etmeyi nasip et.

Şeytana uydurma. Bana dayanmak için güç ver. Cehennem azabından koru, beni cennetine dahil et. Cennetinde Peygamber efendimize komşu olmayı ihsan et.”

Tevbe Hakkında Ayetler

Maide suresi 39. Ayette Mealen; “Her kim haksız davranışlar yaptıktan sonra tövbe eder ve halini düzeltirse, şüphesiz Allahü Teala onun tövbesini kabul eder, Allah bağışlayıcı ve esirgeyicidir.”

Enam Suresi 54. Ayette Mealen; “Bizim ayetlerimize iman etmiş olanlar sana geldiklerinde onlara: Selam olsun size, Rabbiniz rahmeti kendi üzerine farz kıldı ki, içinizden biri yaptığı günahlardan ve cehaletten ötürü kötü davranışlarda bulunur sonrasında tövbe ederek, kendini düzeltirse kuşkusuz Allah bağışlayan ve esirgeyendir.”

Zumer Suresi 53. Ayette Mealen; “De ki, aleyhlerine karşı ölçüyü kaçırmış olan kullarım, Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Rabbimiz, bütün günahları affeder. Çünkü O esirgeyen ve bağışlayandır.”

Necm suresi 32. Ayette Mealen; “Ufak kusurların dışında büyük günahlardan ve çirkin amellerden sakınanlara, Allah’ın affı şüphesiz boldur.”

Al-i İmran suresi 133 ve 135. Ayetlerinde Mealen; “Yine onlar, günah olan bir amel yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde, Allah’ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenlerdir. Allah’tan başka kim günahları bağışlayabilir ki, bilerek günah işlediklerinde ısrar etmeyenlerdir.”

Tövbe İle İlgili Bir Kıssa

Bir sabah Peygamber Efendimiz (s.a.v) müezzini Bilâl’i çağırdı ve ona:

-“Bilâl! Hangi ameli yaparak benden önce cennete girdin? Dün gece cennette, senin ayakkabılarının tıkırtısını önümde duydum” diye sordu. Bilâl (r.a) da:

– Yâ Rasûlallâh! Ne zaman bir günah işlesem arkasından hemen kalkıp iki rek’at namaz kılarım, abdestim bozulduğunda da vakit geçirmeden hemen abdest alırım. (Her abdest aldığımda da Allâh’ın üzerimde iki rek’ât namaz hakkı olduğunu düşünürüm ve kılarım) dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.v) de;

– “İşte bunun sâyesinde” buyurdular. (İbn Huzeyme, Sahîh, II, 213 (1209)

Samimi ve içten bir şekilde zamanında tövbe etmeyi Allah bütün Müslümanlara nasip eylesin inşallah.

“Tevbe Namazı Kılınışı – Tevbe Duası Okunuşu – Tevbe Hakkında Ayetler” üzerine 3 yorum

Yorum yapın