Teğmen Maaşı 2023

Teğmen maaşı orduda görev almak isteyen gençlerin en çok ilgi duyduğu alanlar arasında yer alır. Teğmenlerin ne kadar maaş aldığı konusunda net olarak bilgi verebilmek mümkün olmaz. Çünkü maaş durumları diğer kamu memurluklarında olduğu gibi kıdeme, görev yerine ve görevde bulunma süresine göre değişmektedir. Aynı zamanda alınan zam oranları da maaşlar üzerinde etkili olan faktörler arasında yer alır. Teğmen maaşları subay maaşları içerisinde değerlendirilir.

Teğmenlerin aldıkları maaş tutarları hakkında her sene yeni güncellemeler yapılmaktadır. Bu güncellemeler doğrultusunda teğmenlerin maaşları da her sene belli zam oranlarına göre artış gösterir. Maaşlarına etki eden en önemli unsur ise hizmet yılıdır. Yani hizmet yılı ne kadar yüksek ise teğmenlerin aldıkları maaşlar da o kadar yüksek olabilmektedir.

2023 Güncel Teğmen Maaşları

2023 Güncel Teğmen Maaşları aşağıda tablo halinde verilmiştir.

2023 Teğmen Maaşları Ücret
Yeni Mezun Teğmen 11 bin 500 ₺ / 14.500 ₺
Piyade Teğmen Maaşı 11 .000 ₺ / 13.500₺
Doğuda Teğmen Maaşı 17.000 ₺ /22.000 ₺
Deniz Teğmen Maaşı 11.750 ₺
Jandarma Teğmen Maaşı 14.500 ₺

Teğmen Maaşları Ne Kadar Oldu?

Teğmen maaşları 2023 ocak ayı içerisinde yapılan güncelleme ve açıklanan zam oranları ile birlikte daha yüksek miktar üzerinden ödenmektedir. Yapılan iyileştirmeler doğrultusunda en düşük teğmenin alacağı maaş 11 bin 500 TL olarak belirlenmiştir. Hizmet yılı da yükseldikçe alınan maaş tutarı da daha yüksek şekilde ödenmektedir. Rütbe durumu da maaşlara etki eden önemli bir faktör denilebilir. Teğmen maaşlarını etkileyen temel faktörler şunlardır:

 • Kıdem
 • Görev yapılan bölgenin risk durumu
 • Terör tazminatı
 • Çocuk sahibi olma durumu
 • Teğmenin evli ya da bekar olması

Ancak genel olarak maaşlarının 11 bin 500 TL ile 14 bin 500 TL arasında değişim gösterdiği söylenebilir. Bu da birçok gencin teğmenlik mesleğine ilgi duymasını sağlamaktadır. Teğmen maaşlarının farklılık göstermesinde etili olan bir diğer unsur ise bulundukları görev yeri oluyor. Görev yerlerine göre teğmenlerin maaşlarında da farklılıklar olabilmektedir. Riskli yerlerde görev yapan teğmenlere bulundukları risk seviyelerine göre tazminat verilmektedir.

Maaşlar birçok farklı faktöre göre farklılık gösterse de maaşlara gelen zamlar maaşlar üzerinde aynı oranlarda değerlendirilir. Yani tüm teğmen rütbesinde olan TSK personelleri aynı oranlarla zam alırlar. Yalnızca maaşlarının temel miktarı farklıdır. Kişilerin teğmen olma şartlarını taşıyor olmaları bu mesleğe adım atmaları açısından önemli bir diğer detaydır.

2023 Guncel Tegmen Maaslari

Yeni Göreve Başlayan Teğmen Maaşı

Yeni göreve başlayan teğmen maaşı 2023 bir süredir görevde bulunan teğmenlere göre daha düşüktür. Atandıkları görev yeri farklı olsa da bu teğmenler en düşük derecelerle göreve başlayacakları için maaşları da derecelerine göre düşük olacaktır. Yeni göreve atanan bir teğmenin alacağı maaş 11 bin 500 TL civarındadır. Bu maaş tutarı meslekte bulundukları sürece daha da artış gösterecektir.

Her kamu personeli kadrosunda olduğu gibi teğmenler de yılın belli dönemlerinde zamlardan yararlanmaktadır. Bu süreçte teğmenlerin bekar olması, evli olması ve çocuk sahibi olması da maaş alımları üzerinde önemli birer faktör olarak öne çıkmaktadır.

 

Teğmenin Görevleri Nelerdir?

Teğmenler aldıkları görevler doğrultusunda komutanları tarafından kendilerine verilen emirleri yerine getirmek durumunda olan personellerdir. Tim komutanı görevinde bulunan teğmenler kendilerinin sorumluluklarında olan timlerden sorumlu kişilerdir. Terör bölgesi gibi riskli görevlerde vazifelerine yerine getirmeye çalışırlar. Teğmen görevleri arasında şunlar sayılır:

 • Kendilerinden daha alt rütbede olan askerlerin yönlendirilmesini sağlama
 • Savaşlarda ve operasyon zamanlarda timlerine komuta etme
 • Gerekli olan durumlarda üst birimlere ve amirlere bilgi ve rapor sunma
 • Profesyonel silah kullanma
 • Zor şartlar altında görevlerini yerine getirme
 • Emir komuta zincirine uygun şekilde hareket etmek
 • Görev sırasında etkili iletişim kurulabilmesine imkan yaratmak
 • Emir komuta zincirine uygun şekilde hareket etme

Gibi birçok farklı görevleri vardır. Teğmenlik mesleğine başlayabilmek için ilgili okullardan başarı ile mezun olmak gerekmektedir.

 

Teğmen Olma Şartları Neler?

Teğmen olma konusunda birtakım şartlar bulunmaktadır. Kişiler bu şartları yerine getirdiklerinde teğmen olmak için eğitimlere katılabilirler. Eğitimleri de başarı ile tamamlayan kişiler teğmen rütbesi ile görevlerine devam edebilirler. Teğmen olma şartları arasında şunlar yer alır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekir.
 • 20 yaşında ya da daha alt yaşlarda başvuru yapılması gerekir.
 • Lise ve dengi olan bir okuldan mezun olunması gerekir.
 • ÖSYM sınavından yeterli puan almak önemlidir.
 • Evli, boşanmış ya da nişanlı bir birey olunmamalıdır.
 • Sicilinin temiz olması gerekir.
 • İstenilen fiziksel özelliklere sahip olunması gerekir.
 • Devletin güvenliğinin riskli olduğu her yerde görev yapmaya uygun olmak gereklidir.

Bu şartları taşıyan kişiler teğmen olabilme hakkı elde edebilmektedir. Fiziksel şartlar sınavları kazanmada son derece önemlidir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Rütbe ve İşaretleri

 


Önerilen Yazı: Güncel Savcı Maaşları Ne Kadar? – Stajyer Savcı Maaşı Ne Kadar?
Yeni Başlayan Savcı Maaşı – Birinci Sınıf Savcı Maaşı – Emekli Savcı Maaşı 2023
Savcı Maaşı 2023

 

Tegmen Maasi
Teğmen Maaşı

Teğmen Maaşı 2023 yılı itibariyle teğmen maaşları da güncellenmiştir. Bu kapsamda Teğmen Maaşı da farklı dinamiklere göre şekillenmektedir. Teğmen Maaşları eğmenin havacı mı, denizci mi ya da piyade mi olduğuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Yine teğmenin doğuda görev yapıp yapmadığına ya da pilot olup olmadığına göre de maaş miktarının değiştiğini ifade edebiliriz. Dolayısıyla Teğmen Maaşı 2023 yılı için farklı kriterlerden kaynaklı olarak karşımıza farklı miktarlarda çıkmaktadır. İşte 2023 yılında teğmenlerin alacağı maaşlara dair merak edilen her şey!

Üstte taban Teğmen maaş miktarları verilmiştir şimdi ise tüm detayları beraber inceleyelim

Son zamanlarda yoğun bir düzeyde ilgi gören askerlik alanının en özel rütbelerinden birisi olan teğmen maaşı ne kadar? 2023 yılı itibariyle Teğmen Maaşları ortalama olarak 11 bin 500 ₺ / 14.500 ₺ civarındadır. Bu maaş miktarı teğmenin kıdemi, rütbesi ve hizmet yılına göre değişiklik göstermektedir. Yine teğmenin görev yaptığı bölge ve medeni durumu da alacağı maaş miktarını doğrudan etkilemektedir. Ayrıca teğmenlerin çocuk durumu da alınacak maaş miktarına etki etmektedir.

Doğuda Teğmen Maaşı

Teğmen maaşları gündeme geldiği zaman doğu bölgelerinde görev yapan teğmenlerin daha farklı olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Doğuda Teğmen Maaşı söz konusu olduğu zaman karşımıza 22 bin Türk Lirasının üzerinde bir miktar çıkmaktadır. Bununla birlikte doğuda görev yapan teğmenlerin terör tazminatı aldıkları da göz önünde bulundurulduğu zaman en az 17.000 TL maaş aldıklarını söyleyebiliriz. Bu miktar teğmenin kıdemine, görev süresine, evli ve çocuk sahibi olup olmadığına göre değişiklik göstermektedir. Bundan dolayı tüm ek ödemeler eklendiği zaman doğuda görev yapan teğmen maaşları ortalama 17.000 TL ile 22 bin TL arasında değişiklik göstermektedir.

Piyade Teğmen Maaşı

2023 yılında yapılan maaş zamları sonrasında Piyade Teğmen Maaşı da değişmiştir. Bu kapsamda piyade teğmen maaşının 11 bin TL’den başladığını ifade edebiliriz. Teğmenin görev aldığı süre uzadıkça ve kıdem derecesi arttıkça aldığı maaş miktarı da değişiklik göstermektedir. Burada teğmenin ülke dışında görev almasının da aldığı maaşa doğrudan etki yaptığını ifade etmek mümkündür. Yurtdışı görevi alan piyade teğmenler maaşlarına ek olarak 2 bin Türk Lirasıyla 3 bin 500 Türk Lirası arasında ödeme almaktadır. Böylece piyade teğmenlerin maaşları 13.500 Türk Lirasının üzerine çıkmaktadır.

Havacı Teğmen Maaşı

Özellikle havacı teğmen maaşları farklı nedenlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Temel olarak havacı teğmen maaşı söz konusu olduğu zaman göreve henüz başlayan teğmenlerin 11 bin 500 TL maaş aldıkları bilinmektedir. 2023 Havacı Teğmen Maaşları yapılacak olan tazminat ödemesi miktarı, teğmenin görev yılı ve kıdem derecesine göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca kimi zaman havacı teğmenler aldıkları görev nedeniyle ek ödeme de alabilmektedir. Böylece havacı teğmenlerin aldığı maaş miktarının 13.500 liranın üzerinde olduğunu rahatlıkla ifade etek mümkün olmaktadır.

Deniz Teğmen Maaşı

Deniz teğmenlerin alacakları maaş miktarı, görev süresi, kıdem derecesi ve medeni durumuna göre değişiklik göstermektedir. Deniz Teğmen Maaşı taban maaş miktarı olarak 11 bin 750 lira olarak tanımlanmaktadır. Bu maaş miktarı göreve henüz yeni başlamış olan deniz teğmenleri için geçerli olmaktadır. Deniz teğmenlerinin aldıkları maaş miktarı çocuk sahibi olup olmamalarına göre de değişiklik göstermektedir. Yine deniz teğmen yurtdışı görev almışsa ya da ek görevler almışsa aldıkları maaş ödemeleri de artış göstermektedir.

Pilot Teğmen Maaşı

Standart olarak askeri pilotların maaşları en düşük 25 bin Türk Lirasıyla 125 bin Türk Lirası arasında değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla Pilot Teğmen Maaşı gündeme geldiği zaman karşımıza yüksek rakamlar çıkmaktadır. Burada pilot teğmenin kaç saatlik uçuşa katıldığı ve üstlendiği görevler de alacakları maaş miktarına etki etmektedir. Yine pilot teğmenler, görev tazminatı, çocuk ve aile yardımı gibi ek ödemeler de almaktadır. Bundan dolayı pilot teğmen maaşlarının farklı dinamiklere bağlı olarak değişiklik gösterdiğini rahatlıkla ifade edebiliriz.

Sivil pilot maaşları ise en düşük 40 bin TL’den başlayıp en yüksek 120 bin TL’ye kadar artış gösterir..
Askeri pilot maaşları ise 2023 yılında 25.000 ile 35.000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Şu detayı unutmayalım bu orana kişinin görev yeri, medeni durumu ve çocuk sayısı doğrudan etki etmektedir.

Mühendis Teğmen Maaşı

Mühendis Teğmen; etkili bir kariyer hedefi bulunanlar için her zaman talep gören bir meslek alanı olarak karşımıza çıkar. Özellikle mühendis teğmen maaşlarının biraz daha yüksek olması, bu alanda görev yapmayı isteyenlerin de sayısını arttırmaktadır. Bilindiği üzere Teğmen Maaşı söz konusu olduğu zaman 11 bin 750 TL gibi bir taban maaş rakamı karşımıza çıkmaktadır. Mühendis Teğmen Maaşı da 11 bin 500 TL’den başlamaktadır. Mühendis teğmenlerin maaşları teğmenin medeni durumu, çocuk sahibi olup olmadığı, görev süresi ve kıdem derecesine göre değişiklik göstermektedir.

Tabip Teğmen Maaşı

Askeriye de tabip teğmen olarak görev almak isteyenlere etkili bir kariyer fırsatı sunulmaktadır. Bununla birlikte tabip teğmen maaşları da farklı dinamiklere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 2023 Tabip Teğmen Maaşı en az 12 bin 500 TL olarak güncellenmiştir. Bu maaş miktarı tabip teğmenin görev yılı, kıdemi ve evli olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir. Yine tabip teğmenin çocuk sahibi olup olmaması ve doğuda çalışıp çalışmaması da alacağı maaş miktarını doğrudan etkiler.

Jandarma Teğmen Maaşı 2023

Güncel jandarma teğmen maaşları 7 bin 500 TL’den başlamaktadır. Dolayısıyla Jandarma Teğmen Maaşı 2023 yılı itibariyle en az 11 bin 500 Türk Lirasıdır. Jandarma teğmen olarak görev yapanların evli ve çocuk sahibi olmaları alacakları maaş miktarına doğrudan etki etmektedir. Yine doğu görevi yapan jandarma teğmenlerin maaşları da değişiklik göstermektedir. Ayrıca jandarma teğmenlerin maaşları üstlendikleri ek görevlere göre de değişiklik göstermektedir.

Hava Kuvvetleri Teğmen Maaşı

Hava Kuvvetleri Teğmen Maaşı gündeme geldiği zaman teğmenin pilot olarak görev alıp almaması, doğuda görev yapıp yapmaması ve hizmet yılı gibi kriterler karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak Hava Kuvvetleri Teğmen Maaşının 11 bin 500 Türk Lirasından başladığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Şayet hava kuvvetleri teğmeni evliyse ve çocuk sahibiyle alacağı maaş miktarı da artış göstermektedir. Ayrıca teğmenin üstlendiği ek görevler de alacağı maaş miktarına doğrudan etki etmektedir.

Yeni Mezun Teğmen Maaşı

Göreve henüz yeni atanmış olan yeni mezun teğmen maaşı 2023 itibariyle 11 bin 500 ₺ / 14.500 ₺ Türk Lirasıdır. Yeni mezun teğmenin alacağı maaş miktarına doğuda görev yapıp yapmadığı doğrudan etki etmektedir. Yine teğmenin havacı olması ya da denizci olması gibi durumlar da alacağı maaşı doğrudan etkilemektedir. Ayrıca yeni mezun teğmenin medeni durumu da alacağı maaşa etki etmektedir.

 

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bizim sırtımızı dayadığımız en büyük dağdır. Allah hepsinin yar ve yardımcısı olsun Vatan savunması için görev alan tüm askerlerimiz ile gurur duyuyoruz.  Türk halkı olarak askerlerimizi çok seviyoruz.


Yorum yapın