Somuncu Baba Kimdir?

Somuncu Baba adı ile meşhur Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri ’nin asıl künyesi Hamid Hamidüddin’dir. 1331 tarihinde Kayseri ’de dünyaya gelmiştir. Sultan Yıldırım Bayezid Han zamanında yaşamıştır.

 Somuncu Baba Hazretleri, Şemseddin Musa Kayserî ’nin evladı olup, babası Anadolunun manevi eğitimi için gelen ve horasan erenlerindendi. Somuncu Baba aynı zamanda Seyyid’dir. İlk eğitimini babasından aldı. Sonra Şam, Tebriz, ve Erdebil diyarlarında işin eli olan hocalardan eğitim almıştır. Bayezid-i Bestami hazretlerinin tasarrufundan bulunmuş ve Alaaddin-i Erdebilî’den icazet (diploma) almıştır.

Somuncu Baba Namı Nereden Gelmiştir

Çeşitli hocalardan ders almış ve neticesinde icazetini alarak insanları irşad etmek maksadıyla Anadolu’ya geri gelmiştir. Bursa’da ikamet ederek burada yaşamaya başlamıştır. Bursa’da hem ibadetlerini yapıyor hem çilehanesinde nefisini terbiye ediyordu.

Bununla beraber çilehanenin hemen yanında ekmek fırını yapmış burada somun ekmek pişiriyor ve çarşı pazar gezerek “Somunlar Müminler” diye bağırıyordu. Bu şekilde her zaman ekmek dağıtıyordu. Bundan dolayı halk arasında Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri Somuncu Baba adıyla bilinmiştir.

Somunlar Aşk Ateşinde Pişiyordu

Somuncu Baba

Somuncu Baba manevi olarak terakki etmiş ancak bu yönünü gizliyordu. İnşa ettiği fırında  talebeleri ile ekmek pişiriyor, dışarıdan görenler baksalar normal bir fırıcı zan ederlerdi.

Yıldırım Beyazidın damadı olan ve aynı zamanda manevi kişiliği ile de öne çıkan Emir Sultan Hazretleri Somuncu Baba’nın namını işitmiş olacak ki  onu ekmek pişirdiği fırınında ziyaret etmek istemiş.

Emir Sultan Hazretleri onu görünce zaten normal bir fırıncı olmadığını anlamıştı. Somuncu baba sohbet ederken ani bir hamle ile ekmeklerin piştiği yere baktı. Lakin ilginçtir ekmek pişen yerde ateş yoktu. Sonra Hazrete bu işin sırrını sordu. O mübarekte ekmekler “Aşk ateşiyle pişer” demişti ona.

 Somuncu Baba Bursa Ulu Cami Açılışı

 Osmanlı Devletinini 4. Sultanı olan Yıldırım Bayezid Han Niğbolu Savaşında Allah’ın inayetiyle galip gelmişti. Bu inayeti gören Sultan şükür olarak Bursa Ulu Camii ’ni yaptırmıştı. Cami görkemli bir şekilde açılmış ve hutbe okumak görevi Emir Sultan’a verilmişti.

Emir sultan her ne kadar bu görev ona verilse de Padişah’a dönerek  “Hünkarım zamanın kutbu burada bulunmakta uygun görürseniz onun hutbeyi onun okuması daha yerindedir” demesi üzerine Yıldırım Beyazit Han hutbeyi irad etmek görevini Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri ne tevcih etti.

Somuncu Baba hutbeyi öyle bir okudu ki mest odu dinleyenler. Anlatılıyor ki Fatiha Suresini 7 farklı şekilde mükemelen tefsir etmiş ki duyanlar ilk kez duymuş, maşallah demişler. İlginç olan şeyde Molla Gürani ne zamandır aklında olan soruların cevaplarını bu tefsir ile almış.  Denilir ki Molla Gürani bu hadiseden sonra kendisine talebe olmuş. Bu hutbe ile halkın ona teveccühü  ve hürmeti artmıştır.

Somuncu Baba sırrı ortaya çıkmasın istiyordu.Zira şöhretten ve insanların teveccühünden, gururdan, kibirden korkuyordu. Lakin bu hutbe ile sırrı ortaya çıkınca talebeleriyle birlikte tüm ısrarlara rağmen Bursa’dan ayrılarak Aksaray’a gelmiştir. Somuncu Baba Aksaray ‘da insanları irşat etmek ve talebeler yetiştirmek görevine devam etmiştir.

Somuncu Baba burada pek çok talebe yetiştirdi. O talebelerden olan Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri talebeleri içinde ayrı bir yeri vardı. Onun yetiştiğine karar verince irşat vazifesi vererek Ankara’ya gönderdi. Bu mübarek zatın 2 oğlundan bir olan Yusuf Hakiki’yi Aksaray’da görevlendirmiş, kendisi ise aşkın sırrı yolculuğuna çıkmış ve diyar diyar gezmişti. Ne zaman manevi büyüklüğü anlaşılmış, sırrı çıkmış o mekandan ayrılarak başka yerlere gitmiştir.

Somuncu Baba’dan Tavsiyeleri

Bu mübarek zatın eseri olan Zikir Risâlesi adlı kitabının son tarafında “Arkadaşlarıma ve Yarenlerime Tavsiyelerim” isimli bir yerde tavsiyeler şu şekildedir.

  • Gizli ve açık nerde olursan ol her daim Allah’tan kork
  • Yemeği az yiyin, konuşun az konuşun ve uykunuz az olsun
  • İsyan ve şer işlerden uzak durun, yaklaşmayın
  • Sana şehvet veren ne varsa onlardan kaçının
  • Asıl minnet Allah’adır. İnsanlara değil
  • Övülen ve tavsiye edilen sıfatlarla kendilerini süslensinler, yasak edilmiş olanlardan uzak dursunlar
  • Haramda uzak dursunlar Aç dahi ölseler şüpheli hiç bir lokmayı yemesinler

 Somuncu Babanın Eserleri

Somuncu Baba’nın eserlerinden bize kadar gelen 3 eseri bulunmaktadır. Bunlar Şerh-i Hadis-i Erba’în (Kırk Hadis), Zikir Risalesi ve Müridin silahları (Silah’u-l Müridin)

Somuncu Baba Hazretleri öyle hizmetleri olmuş ki etkileri günümüze kadar gelmiştir. Somuncu Baba yani Şeyh Hamid-i Veli’nin türbesinin nerede olduğu tartışıla gelmektedir. Büyük ihtimalle Aksaray’da olmakla birlikte bir rivayete göre de Malatya Darende’dir. En iyisini mutlaka Allah bilir.

Hazreti Rabia’nın kıssasını okumak için buraya tıklayınız.

Haset Nedir? – Haset Hakkında Ayet ve Hadisler ile izahı için buraya tıklayınız.

“Somuncu Baba Kimdir?” üzerine bir yorum

Yorum yapın