Simya ile Kimya Arasındaki Farklar ve Ortak Özellikler

Simya ile Kimya Arasındaki Farklar Türkçeye Arapçadan gelen bir sözcük olan simya kelimesinin kökeni çok eskilere dayanıyor. Günümüzde çok fazla kullanılmasa da şimdinin modern kimyasının temellerini oluşturuyor. Kutsal kimya olarak da bilinen simyanın çıkış yeri bundan yüzyıllar öncesinde Eski Mısır, Hindistan ve Çin olarak biliniyor. Simya farklı maddeleri bir araya getirerek sonuçlar elde etmeye yarayan çalışmalardır. En bilindik tanımı ise değersiz metalleri altına çevirme işlemidir. Simya ile kimya, ortak özellikleri sebebiyle sık sık birbirine karıştırılsa da simya ile kimya arasındaki farkları net şekilde sıralamak mümkün.

Ölümsüzlük iksirini bulma çabası da yine simyanın konusu içine girmektedir. Her ne kadar simya alanında önemli çalışmalar yapılsa da simyanın bir bilim olduğu söylenemez. Bilim olmamasının da türlü nedenleri vardır. Simya ile kimya ise birbirine karıştırılmaması gereken kavramlardır.

Simya Nedir?

Simya büyü ve sihir anlamına gelen Arapça kelimelerden türeyen ve Türkçeye de çok eski dönemlerde giren bir kelimedir. Genel olarak değersiz bir metali altına çevirmek olarak bilinse de birçok farklı alanda kullanılan bir ilimdir. İlim olarak isimlendirilmesinin nedeni ise simyanın bir bilim olarak literatürde yerini almamasıdır. Simya her ne kadar kimya ile sıklıkla karıştırılsa da ikisi de birbirinden son derece farklıdır. Ancak simyanın kimyanın temellerini oluşturduğunu da söylemek mümkündür.

Simya Neden Bilim Olamaz?

Simyanın bilim olarak nitelendirilmemesinin birden fazla nedeni bulunuyor. Bu nedenlere bakıldığında simyanın ciddi bir bilim dalından uzak olduğu da görülebilir. Simya neden bilim olamaz sorusunun yanıtı şu şekildedir:

 • Simya ilminde sistematik bir bilgi birikimi bulunmuyor.
 • Simya ilmi herhangi teorik temellere dayanmıyor.
 • Deney ve gözleme dayalı olmayan çalışmalar bütünüdür.
 • Deneme ve yanılma yöntemine dayanmaktadır.

Yalnızca bu nedenler dahi simyanın bilim olarak nitelendirilmemesinin önündeki en büyük engeller arasında yer almaktadır. Geçmiş dönemlerde yaşamış birçok önemli simyacı bulunuyor. Bu ünlü simyacılar yalnızca deneme yanılma yöntemlerine başvurmakla kalmamış aynı zamanda farklı bilim dallarıyla da uğraşmışlardır. Bu bilim dallarını karma olarak kendi çalışmalarında kullanarak günümüzün birçok bilim dalının temellerini de atmayı başarmışlardır.

Kimya Nedir ve Simya ile İlişkisi

Kimya nedir sorusu birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Simya ile çok fazla karıştırılan kimya bir bilim dalı olarak maddelerin ana yapısını inceler. Aynı zamanda maddelerin dönüşümlerini ve çeşitli birleşim ve üretim yöntemlerini de inceleme alanına alır. Kimyanın kendi alanında birçok farklı dalı vardır. Analitik kimya, organik kimya, fizikokimya, biyokimya, anorganik kimya gibi çeşitli alt dalları da bulunuyor. Simya alanında yapılan çeşitli çalışmalar günümüzdeki kimya biliminin temellerinin atılmasını sağlamıştır.

Simya ile Kimya Arasındaki Farklar

Kimya maddelerin yapısını ve özelliklerini inceler. Bu işlemi yaparken de yapılan her işlemi çeşitli kanunlara bağlar. Yeni kanunlar bularak daha sağlam temellere dayanarak incelemeleri devam ettirir. Aynı zamanda birçok alt dalının olması da kimya alanında yapılan çalışmalara önemli dayanaklar oluşturur. Kimyanın atası olarak sayılan simya ise teorik temellere dayanmayan çalışmalardır. Her ikisi birbiri ile ilişkili olsa da ikisi arasında ciddi farklar vardır. Simya ile kimya arasındaki farklar şu şekilde açıklanabilir:

 1. Simyacılar çalışmalarında her zaman deneme yanılma yöntemlerini kullanırlar. Ancak kimya bilimi ile uğraşanlar ise maddelerin yapısı ve özellikleri arasında bir ilişki kurmaya çalışır. Bunu da çalışmalarında temel alırlar.
 2. Simyacılar maddelerin diğer maddeler ile ilişkilerini ayrı ayrı ele alırlar.
 3. Kimya bilimi ile ilgilenen kişiler birtakım bilimsel yöntemler kullanırlar. Bilgiyi çoğaltarak sistematik bir çalışma yolu izlerler.
 4. Simyacıların en temel amacı sonsuz bir zenginliğe uğraşmaktır.
 5. Kimya bilimi ile uğraşanlar ise ekonomik maddeleri sentezleme ile ilgilenmişlerdir. Bunları da insanların yaşamlarının belirli alanlarında kullanmalarını sağlamışlardır.

Simya ile kimya izledikleri yöntemler bakımından birbirinden ayrılsa da benzer olan yönleri de yok denemez. Bu nedenle kimya biliminin tarihinde simyanın izlerine çok sık bir şekilde rastlanmaktadır. Simya ilmi ile uğraşan kişiler kendi çalışmalarında kullanabilmek için birçok araç ve gereç geliştirmeyi de ihmal etmemişlerdir.

Simya ile Kimyanın Ortak Özellikleri

Simya ile kimya her ne kadar birbirinden farklı olsa da ortak yanlarının olduğu da söylenebilir. Temelde her ikisinin de ortak amaçları vardır. Simya ile kimyanın ortak özellikleri başında hayatı kolaylaştırmak geliyor. Yani her ikisinde de yapılan çalışmalar insanların yaşamlarını daha kolay bir şekilde sürdürebilmesine yöneliktir. Bununla birlikte her ikisinin inceleme alanı da ortaktır. Hem simya hem de kimya madde kavramını inceler. Hem çalışma alanları hem de temel hedefleri aynı olsa da amaca giden yolda uyguladıkları yöntemler bu iki kavramı birbirinden ayırmaktadır.

Simyadaki Çalışmaların Modern Kimyaya Sağladığı Katkılar Nelerdir?

Simyada yapılan birtakım çalışmalar aynı zamanda günümüz kimyasına ciddi katkılar sağlamıştır. Çünkü kimya bilimi henüz ortada yokken simya ile uğraşanlar günümüzde kimya alanında kullanılan birtakım uygulamalardan yararlanıyorlardır. Bunlar arasında damıtma, sentezleme, akınkanlaştırma, mayalama, yumuşatma gibi uygulamalar simyanın en önemli aşamalarıdır. Bu uygulamalar günümüzde kimyacılar tarafından da kullanılmaktadır.

Bunların yanında günümüzde laboratuvarlarda kullanılan birtakım araçlar da simyacılar tarafından icat edilmiştir. Modern tasarımlar olmasa da eski dönemlerde simyacılar şu anki birçok laboratuvar malzemesinin en ilkel hallerini kullanmışlardır. Bunlar arasında eritme potaları, damıtma imbikleri, ısıtma kapları, saklama kapları en bilindik simya malzemeleri arasında yer alıyor. Kısacası simyadaki çalışmaların modern kimyaya sağladığı katkılar oldukça fazladır.

Geçmişte yaşamış Önemli Simyacılar

Geçişme yaşamış önemli simyacılar arasında birçok isimden bahsetmek mümkündür. Tarihte farklı bilim dallarıyla da uğraşan bu kişiler simya alanında çok önemli gelişmeler kaydetmişlerdir. Tarihteki en önemli simyacılar arasında şu isimlerden bahsedilebilir:

 • Aristo en önemli simyacılar arasındadır. Ateş, hava, toprak ve su 4 elementi savunan önemli bir isimdir.
 • El Razi: Formik asidi bulan önemli kişilerdendir.
 • Cabir Bin Hayyam: Kral suyunu bulmuş ve ilerleyen zamanlarda ilk kimya laboratuvarını kurmayı başarmıştır.
 • İbn-i Sina: Tıp biliminde önemli gelişmeler kaydeden bir isimdir.
 • Joachim Becher: Simya alanında önemli isimlerden biri olan Becher ise yanan cisimlerin filojiston içerdiğini savunan kişidir.

Tarihte oldukça önemli birçok simyacı bulunuyor. Bu kişiler aynı zamanda Tıp, Metalurji, Kimya, Astroloji, Felsefe gibi birçok alanda da çalışmalar yapmışlardır.

 

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri