Sıkıntıdayken ve Üzüntülüyken Okunan Dua

Üzüntülüyken Okunan Dua nedir? konusuyla birlikte duayı da anlatacağız. Sıkıntılı ve üzüntülü anlarda hangi duaları okuyacağız Arapça ve Türkçe olarak anlatacağız.

Üzüntülüyken Okunan Dua hangileridir? bu konudan evvel dua nedir? ne anlama gelir? ona bakalım. Sözlükte dua kelime olarak “seslenmek, istemek, talep etmek ve  yardım ” anlamına gelmektedir.

Genel olarak ise insanın yaratıcısı olan Allah’a ellerini açarak hem maddi hem manevi isteklerini O’na arz etmesi anlaşılır. Yani biz aciz ve fakir olan insanların aziz ve kerim hem merhamet sahibi olan Allah’tan istemesini ifade eder.

Dua Allah’a halimizi arz etmemiz ve O’na yalvarmamız olduğuna göre dua için Allah ile kul arasında bir irtibattır desek yanlış olmaz. Dua aynı zamanda hem ibadet hem bir zikir anlamı da vardır. Bu hakikate Hz. Peygamber şöyle işaret ediyor.  “Dua, ibadetin özüdür.” (Tirmizi)

Duanın ibadet olduğunu unutmayalım. İbadetler ise asıl karşılığı ahirettedir ama burada da ihsan ederse nurun ala nurdur. Bizler bilelim ki karşılığı olmayan dua yoktur ama burada ama ahirettedir.

Duanın Ehemmiyeti

Furkan suresi 77. ayette “De ki; duanız (kulluğunuz) olmasa Rabbim size ne diye değer (ehemmiyet) versin.” demekle insanın ancak duayla Allah’a olan yönelişiyle ehemmiyet kazanabileceği vurgulanmıştır.

Kul olmanın gereği o dur ki dua etsin. Her halinde her anında üzüntülüyken okunan dua olabileceği gibi sevinçliyken de dua olur. Duanın illa şu saati zaten yok. Her halimizde her zaman dua edebiliriz. Yeter ki dua edelim.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) sık olarak “Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım, (halden hale çeviren) benim kalbimi dinin üzerine sabit kıl.” (Tirmizi) diye dua ederek hadisatın hem zatını hem bizleri yanlışa sürüklemesinden Allah’a sığınırdı.

Efendimiz (s.a.v), belanın ağır basmasından, yani insana ölümü hayata tercih ettirecek şekilde gelmesinden, dünyevi  ve uhrevi huzursuzluk ve helaka sebep olan hallerden ve kötü sondan ve kötü sonuçtan, düşmanları sevindirecek bir belaya uğrayıp onları kendisine üzüntü verecek şekilde konuşturmaktan da Allah’(c.c)’a sığınırdı.

Üzüntülüyken Okunan Dua

Üzüntülüyken okunan dua
Üzüntülüyken okunan dua

”Lâilâhe İllallahü’l-Azim ül Halim.Lâ İlâhe illallahü Rabbul- Arşi’l-Azim.Lâ İlâhe illalahüü Rabbü’s-semavati ve Rabbul erdı ve Rabbül-Arşi’l-Kerim.”

Azim ve Halim Allah’tan başka (hariç) ilah yoktur! Arş-ı Azim’in sahibi Allah’tan gayri ilah yoktur! Bütün semaların ve arzın (dünyanın) ve çok şerefli Arş’ın sahibi Allah’tan başka ilah yok!(Buhari)

Sıkıntılıyken Okunan dua 

Yukarıdaki duanın devamı olarak şöyle devam edebiliriz. “Ya Rabbi! Bütün  alemlerin ve Arş’ın maliki ve tek hükümdarı, sultanı sensin! Başımıza gelen şu sıkıntı ve belayı (musibeti) gidermeye, merhem olmaya ancak sen kadirsin.

Bu nedenle yalnız senden istiyoruz. Bütün yaratılmışlar zerreden şemse kadar  senin kudret elindedir. Bütün mahlukatın şerrinden ve belasından bizi muhafaza ile himaye eyle ancak senden bekler ve senden umarız. Zira bizler hem aciz hem fakiriz. Sen ise hem aziz hem hakimsin.

Cenab-ı hak sizleri ve bizleri her sıkıntıdan ve beladan bizleri muhafaza eylesin ve üzüntülüyken okunan dua ve diğer duaları okumakta bizleri daim eylesin.

“Sıkıntıdayken ve Üzüntülüyken Okunan Dua” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri