Semavi Dinlerden Yahudilik Hakkında Bilgiler

Yahudilik, MÖ. 8 – 9. yy ilk İsrail Devleti kurulduğu dönemde meydana gelmiş etnosentrik bir dindir. Hz. Musa peygamberleridir. Yahudilik hakkında tüm detayları öğrenmek isterseniz yazımızı okumaya devam etmenizi öneriyoruz.

Yahudilik Hakkında Terimler ve Kısa Bilgileri

İlk Yahudi Devleti kurulduğunda Hz. Süleyman bir tapınak yapmıştır. Ve buna ‘Süleyman Tapınağı’ denir. İlk sürgün olan Babil – Asurlular’ da bu tapınak yıkılmıştır. Küçük bir duvarı kalmıştır ve buna “Ağlama duvarı” ismi verilmiştir. Ahid sandığı dedikleri kendilerine gönderilmiş tanrıların yazılarını bu tapınakta ararlar.

Yazımızın bu kısmında Yahudilik hakkında terimler ve anlamları ile ilgili bilgi vermek istiyoruz.

Sembolleri

Altı köşeli yıldız (Davud Yıldızı), yedi kollu şamdan, 10 Emir ve en önemlisi ise Kudüs’tür. Bunların yanında erkekler ibadet ederken başlarına ‘kipa’ adı verilen küçük şapka takarlar. Kabala (Kabalist), Yahudilerde yazılı olarak konulmuş olan tanrı kanunlarının yanında, ağızdan ağza geçen din buyruklarının İbrani felsefesinin ve efsane yazılarının tamamıdır.

Semavi Dinlerden Yahudilik Hakkında Bilgiler
Semavi Dinlerden Yahudilik Hakkında Bilgiler

Kutsal Gün

Yahudilik de kutsal gün cumartesidir ve ateş yakmak, eğlenmek haramdır. Bugünü ibadetle geçirirler.

Yahudilik de Arzımevud

Kendilerine vaat edilmiş topraklardır. Kudüs merkezli Nil ve Fırat Nehirleri arasındaki bütün topraklardır.

Mesih Kavramı

Yahudilik hakkında bilgilere baktığımızda mesihlik inancı olduğunu görüyoruz. Dünya’ da din savaşının olacağını ve Mesih’ in geleceğini yeniden İsrail Devleti kurulacağını düşünür. Yahudiler bunca yıldır değişik topraklara yayılmışlardır.

Haham

Yahudi din adamlarına Haham ismi verilir.

İbadet yerleri

Havra ve Sinagog’ tur.

Koşer’ adı verilen tüketim inanç sistemidir. Müslümanlardaki haram olan şeyler onlarda da haramdır. Günümüzde 20 milyon Yahudi vardır ve dünya ekonomisinin %70’ ne sahiptirler. Yahudi devleti yıkılınca vatansız kalmışlar ve kimliklerini kaybetmişlerdir. Bu da dini ön plana çıkarmış ve başka dine sahip olanlar evlenmezler. Bir kısmı da Osmanlıya gelmiştir. 16. Yy da matbaayı getirmişlerdir. Ve İbranice yazılmaktadır. Hatta bu noktadaki kişi İbrahim Müteferrika’ dır. Yahudilikte soy anadır.

Sabatay Sevi

Dedeleri İspanya’ dan gelen bir Haham’ dır. Vaazlar veriyor ve zamanla kendini Peygamber / Mesih olduğunu söylüyor. Bu da diğer Yahudilerin canını sıktığı için Devlet yakalıyor. Yakalandığında pişman olduğunun söylüyor. Adını da ‘‘Aziz Mustafa Efendi’’ olarak değiştirmiştir. Bu olaylar sonucunda gizli yahudilik oluşmuştur.

Osmanlı’ nın son dönemlerinde çok fazla Sabetayistler görülür. Ki bunlar zaten Osmanlı’ yı sinsice yıkan topluluktur, gizli yahudi.

 

Dünya da Yahudi Toplumları

  1. Sefaret Yahudileri: Hiber Yarımadası / Endülüs (İspanya’ yı sefaret olarak isimlendirirler.)
  2. Aşkenaz Yahudi: Orta ve Doğu Avrupası’ nda yaşayanlardır. Özellikle Almanya’ dakiler yani Hitlerin katlettikleridir.

 

 

Yorum yapın