Rızık Duası ve Rızkın Bol ve Bereketli Olması İçin Yapılacaklar

Rızık duası yani rızık demek insanların yaşamının devam etmesini sağlayan, insanlara fayda veren, yenilebilen ve içilebilen Allah (c.c.)’ın herkese nasip ettiği kendisinden faydalanılan maddi ve manevi her şey rızık olarak geçmektedir.

Rızık duası elbette yapacağız, dua ile bereket olacağına pek çok hadise şahittir. Bereket anlam olarak olağandan, alışılandan çok olma durumu, bol verim, bolluk, gürlük artma anlamında gelir.

Rızkın bol ve bereketli olması ise, Allah (c.c.)’ın herkese nasip ettiği rızkın çoğalması ve artması anlamına gelir. Bunun olabilmesi için de rızık duası okuyoruz. Bu rızık duası da diğer dualar gibi temiz bir kalp ile ihlas ile olamalı, rızkı bereketlendirmek ve çoğaltmak ancak Allah’ın verdiği ile olabileceği unutulmamalıdır.

Özellikle kazancımızın helal olması bizim için çok önemlidir. Bunun için rızık duası okumak çok güzeldir. Allah ısrar ile isteyeni sever onun için ısrarla tekrar, tekrar okumak gerek,  inşallah faydasını ve yararını (Allahın izli ile) en kısa zaman içinde görürsünüz.

Rızık Duası Türkçe Yazılışı ve Okunuşu

Rızık duası
Rızık duası

Türkçe okunuşu: Yâ Allah, yâ Rabb, yâ Hayyü, yâ Gayyûmü, Yâ Zelcelâli ve ikram. Eselüke bismikelazîmil-a’zami, Enterzugani helâlen tayyiben, Alahümme inkâne rızgunâ fissemâi, enzilhu ve inkâne filardi ezhırhu ve inkane ba’iden garrebhü, Ve inkâne gâribenyessirhü, Ve inkâne galîlen kessirhü, Ve inkâne kesîran ihfazhü bilbereketi

Rızık Duası Türkçe Anlamı

Yüceler yücesi olan (Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm, Ya Zel Celali vel- İkram) isminin hakkı için senden dilerim. Bana helal olan rızıklar ver. Yüce Allah’ım, eğer rızkımız semada (gökyüzü) ise onu indiriver, eğer yerde ise onu çıkarıver, uzakta ise onu yakın kıl, yakın ise kolay yap, az ise çoğalt, çok ise onu bereketlendir.  Amin.

Helal Rızık ve Bereket Duası

Bereket duası
Bereket duası

Allâhümmekfinî bihelâlike anharâmike, veğninî bifadlike ammen sivâk. (Tirmizi)

Ey Allah’ım! Bana helal olan rızkı nasip ederek beni haram şeylerden muhafaza et! Lütfunla ihsanınla beni sen’den başkasına muhtaç etme!”

Geçim Darlığında Okunulacak Dua

İbn-i Ömer (r.a.) Hz. Peygamberden rivayetle şöyle demiş. Geçim sıkıntısı çeken evden çıkarken şöyle okusun.

Geçim sıkıntısı için dua
Geçim sıkıntısı için dua

Bismillâhi alânefsi ve mâlî ve dînî. Allahümme raddınî bigadâike ve bâriklî fîmâ guddirelî, hattâ lâuhibbe ta’cîle mâ ahharte vela te’hira mâ accelte.”

Benim Canım malım ve dinime bismillah. Ey Allahım! Beni kazana (takdirine) razı kıl. Bana takdir edileni benim için bereketlendir, o hâle geleyim ki te’hir (ertelenen) olunanın ta’cilini (acale), ta’cil (acele) olunanın da te’hirini (ertelenmesini) istemeyeyim.

Türkçe Kısa Rızık Duası

Ey Allahım beni verdiğin hükme eyle ve bana takdir edilene bereket ihsan eyle ki, ben senin geriye bıraktığını öne almanı veya öne aldığını geri bırakmanı talep etmeyeyim.

Rızkın Bereketlenmesi İçin Tavsiyeler 

Nimeti veren Allah’ı unutmayıp devamlı şükür etmek unutmayalım ki şükür nimeti ziyade eyler, verilen nimetlerin kıymetini bilip israf etmemek, Namazı güzelce kılmak, Zekat ve sadaka gibi Allah’ın bize verdiklerinden ihtiyaç sahiplerine infak etmek, Kerahet vaktinde uymak yani sabah uykusu rızkı azaltır. (Beyhaki) ondan sebep o vakitte dua etmek

Büyüklerden gelmiş ki Vakıa Suresi’ni okuyan fakirlik çekmez. Bu hakikati şu hadis beyan ediyor. “Vakıa Suresi, zenginlik suresidir. Onu okuyunuz (her gece) ve o sureyi kadınlarınıza ve çocuklarınıza da öğretiniz.”

Rızkı helal yoldan kazanmak ve haram karıştırmamak da önemli bir düsturdur, Akrabaları ziyaret etmek dualarını almak, Misafir davet etmek de berekete vesiledir.

Rızkın Artması İçin Zikir çekilebilir

Ya Fettah (iyilik ve hayır kapılarını açan) Allah’ın en güzel isimlerinden birisidir ki devamlı okunması halinde Allah o kişiye inşallah bereket, güzellik ve hayır ihsan eder. Her sabah namazının arkasından 71 kere okunması tavsiye edilmiş.

Ya Fettah ve Ya Rezzak isimlerini sürekli olarak günde 100 kere okuyan kişinin Allah rızkını bol eder, bereketlendirir ve kapanmış kapları açar. (inşallah)

Evet ihlasla yapılan dualar inşallah kabul edilir. İnşallah bize ihsan edilen nimetlerin bol bereketli olması temennisiyle Allah’a emanet olun vesselam…

Yorum yapın