Peygamberimizin Parmaklarından Çeşme Gibi Su Akması

Peygamberimizin parmaklarından su akması mucizesi kalabalık bir cemaat içinde gerçekleşmiş ve yalan söyleme ihtimali olmayan sadık pek çok şahitleri olan mucizelerdendir.

Peygamberimizin parmaklarından su akması mucizesi berekete dair mucizelerden olup kalabalık sahabelerin içerisinde meydana gelen mucizeler, bir tek sahabeden nakledilse bile o mucize haberi tüm o cemaatten gelmiş gibi kabul edilmektedir.

Çünkü o mucizenin olduğu cemaat sahabelerden oluştuğu için, onların yalanda ittifak etmeleri mümkün olmayıp aynı zamanda bu hadiseyi yalanlayan bir kişi çıkmamıştır.

Elinden Su Akması Mucizesi – 1

Buhari ve Müslim gibi sahih hadis kaynaklarında yer almış ve Hz. Enes’den nakledilen bir mucize olup şöyle rivayet ediliyor.

“Zevra adı verilen bir yerde, 300 kişi kadar Allah Resulü (sav) ile beraber bulunuyorduk. Bizlere ikindi namazı için abdest almamızı emretti. Lakin bizler su bulamadık. O zaman az da olsa bir parça su bulmamızı emretti. Bizler az bir su bularak getirdik.

Mübarek ellerini o suyun içine batırdı. Gördüm ki, mübarek parmaklarından çeşme gibi su akıyordu. Akabinde orada bulunan 300 kişinin tamamı gelerek o sudan abdest aldılar, hem de bütün su ihtiyaçlarını giderdiler.

İşte bu mucizeyi Hz. Enes orada bulunan üç yüz kişiyi temsil ederek haber vermiştir. (Buhari, Vudu 32)

Elinden Su Akması Mucizesi – 2

Bir başka Peygamberimizin parmaklarından su akması mucizesini Hz. Cabir bin Abdullah rivayet ediyor.

Hudeybiye antlaşması zamanı halk susuz kalmıştı. Resûlullah’ın (sav) su ibriğinden abdest aldığı vakitte sahabeler ona (sav) doğru geldiler. Resûlullah (sav) onlara dedi ki; “Size ne oluyor?” 

Onlar da dediler ki “Mahvolduk ey Allah’ın Resulü! Mahvolduk ey Allah’ın Resulü!” Hazreti peygamber (sav) onlara “Ben sizin aranızda iken, siz mahvolmayacaksınız!” dedi.

Onlar “Ey Allah’ın resulü yanımızda ne abdest alabileceğimiz ne de su içeceğimiz senin ibriğindekinden başka su yok!” dediler.

Bu sözler üzerine Allah Resulü (sav) mübarek elini su ibriğinin üzerine koydu ve “Alınız, Bismillah” dediler. Sanki kaynaklardan kaynar gibi hemen mübarek parmaklarının aralarından su akmaya başladı! Orada bulunan sahabeler  o sudan hem su içtiler, hem de abdest bile aldılar.

Hz. Cabir b. Abdullah’a “O vakit siz kaç kişiydiniz?”diye sordular. Hz. Cabir “Bin beş yüz idik!” dedi (Buhari, Menakıb 25)

Elinden Su Akması Mucizesi – 3

Bir başka Peygamberimizin parmaklarından su akması mucizesi Buvat Gazvesi’nde gerçekleşmiştir.

Hazret-i Câbir rivatey ediyor. “Allah Resulü (sav) sahabelere hitaben “Abdest almaları için seslenin.” diye emir verdiler. Lakin sahabeler su olmadığını bildirdiler. O vakit Allah Resulü (sav) “Az bir su bulunuz.” dedi.

Sahabeler gayet az bir su getirdik. Sonra gelen suyun üstüne mübarek ellerini kapadı ve bir şeyler okudu. Ben ne okuduğunu tam olarak bilmiyorum.

Akabinde dedi ki: “Kafilenin büyük su teknesini getirin.” Getirdiler ve ben de Allah Resulü’nün (sav) önüne bıraktım. O da mübarek elini içine koydu ve parmaklarını açtı. Sonra ben de o az suyu, mübarek eli üzerine dökmeye başladım.

Baktım ki, mübarek parmaklarından çokça su aktı ve o su teknesi doldu. Suya ihtiyacı olanları çağırdım. Kim varsa geldiler, o sudan hem abdest aldılar hem de içtiler. Sonra ben dedim ki “Daha kimse kalmadı.” O zaman Allah Resulü (sav) elini sudan kaldırdı. O su teknesi hiç eksilmeden ağzına kadar dolu olarak kaldı. (Müslim)

İşte, Hz. Peygamberin (sav) apaçık bir mucizesi hem de herkesin içinde manen mütevatirdir yani kesindir. İşte yalanda ittifakı mümkün olmayan bir rivayet zinciriyle günümüze kadar gelmiştir.

Hatta ibni Mesud (r.a.) da bu mucize için diyor ki “Ben gördüm ki, Resul-i Ekrem (sav) parmaklarından çeşme gibi su akıyor.” (Buhari) Acaba, sahabenin büyüklerinden olan Hazreti Enes, Hazreti Câbir ve İbni Mes’ud gibi sahabelerden oluşan bir cemaat “Ben gördüm.” dese, görmemesi imkanı var mıdır?

İşte şu yukarıda verdiğimiz üç misali birleştirince Peygamberimizin parmaklarından akan su mucizesinin ne kadar kuvvetli bir mucize olduğu anlaşılır.

Yorum yapın