Peygamberimizin Hayatı Kısaca

Peygamberimizin hayatı kısaca anlatacağız inşallah. Hz Muhammed 571 yılında Mekke’de dünyaya geldi. Doğmadan önce babasını, doğduktan sonra 6 yaşındayken annesini kaybetti. Babasının adı Abdullah, annesinin adı Amine, dedesinin adı Abdulmuttalip’tir. 

Dedesinin himayesinde büyürken dedesinin vefatından sonra amcası Ebu Talip’in himayesine girdi. Peygamberimiz küçük yaştan itibaren ticarete atıldı. O dönemde yaygın olan puta tapma geleneğine karşı çıktı. İnsanlar arasında güzel ahlakı, dürüstlüğü ve adaletinden dolayı EL EMİN sıfatını aldı. Ki bu sıfat Peygamberimizin hayatı içinde ene önemli sıfatlardan biridir.

25 yaşına geldiğinde Hz Hatice ile evlendi. Hz Hatice’den 6 çocuğu oldu. Çocuklarına Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatima isimlerini verdi. Kasım ve Abdullah çok küçük yaşta kaybetti.

Peygamberin Doğumu ile Gelen Mucizeler

Peygamberimizin hayatı incelendiğinde ve dünyaya teşrif ettiğinde pek çok mucize gösterdiğini görüyoruz. Doğumu anında çıkan bu mucizeler onun peygamberliğine işaret etmekte olup, şunlardır:

  1. Hz Âmine hamileliği ve doğumu sırasında hiçbir sıkıntı çekmemiştir. Dünyaya gelirken doğu ile batı arasını aydınlatan bir nur ortaya çıktı.
  2. Peygamberimiz dünyaya geldiği anda şeytan o gün hiç olmadığı kadar büyük bir çığlık koparmıştır.
  3. Semâve Vadisini su bastı.
  4. Kisrâ’nın sarayından 14 sütun yıkıldı.
  5. İran tapınaklarında bin yıldan beri hiç sönmeden yanan ateşler söndü.  

Hz Muhammed’in Peygamber Oluşu

Peygamber efendimize (sav) 610 yılında Hira Mağarasında ilk vahiy geldi. İlk vahiy emri vahiy meleği Cebrail (a.s.) tarafından iletildi. İlk vahiy ise Oku emri oldu. Böylece Peygamberimizin hayatı içinde peygamberlik vazifesi 40 yaşında verilmiş oldu.

Peygamberimize ilk önce eşi Hz Hatice ve kızları iman etti. Daha sonra Hz Ali, Zeyd Bin Harise ve Hz Ebubekir iman etti.

Hicret Olayı

İlk Müslümanlar Mekkeli putperestler tarafından alay, hakaret ve eziyete uğradı. İslam ilk yıllarda daha çok fakir ve köle insanlar arasında kabul gördü. Böylece Müslümanların sayısı gün geçtikçe artmaya başladı. 

Bununla beraber Müslümanlara yapılan eziyet ve zulüm artınca Allah’ın izni ile peygamberimize ve ashabına hicret izni çıktı. Peygamberimiz ve ashabı 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etti. Bu göçe tarihte HİCRET denir.

Mekke’den Medine’ye göç edene MUHACİR, Göç eden kişilere kapısını açıp ev sahipliği yapan kişilere de ENSAR denir. Hicret esnasında peygamberimize Hz Ebubekir yol arkadaşı oldu. Hicret ile birlikte Medine’de İslam Devleti kurulmuş oldu.

Peygamberimizin Yaptığı Savaşlar

Hicret’ten sonra müşrikler Müslümanlara saldırmaya devam etti. 624 yılında müşriklerle Bedir Savaşı yapıldı. Bu savaşı müşrikler kaybederken Müslümanlar kazandı. Bedir’i kaybeden müşrikler Bedir’i geri almak için 1 yıl sonra 625 yılında Uhud Savaşı yaptı. Uhud savaşını peygamberimizin (sav) görevlendirdiği okçuların görev yerini terk etmesi üzerine müşrikler kazandı. Uhud savaşında Hz Hamza ile birlikte 70 sahabe şehit oldu.

Uhud savaşından sonra iki tarafta birbirine üstünlük sağlayamadı. Müşrikler büyük bir güç toplayarak Medine’ye yürüdü. Bunun üzerine Medine çevresine Hendekler kazıldı. 627 yılında yapılan bu savaşa kazılan hendeklerden dolayı Hendek Savaşı denilmiştir. Hendek Savaşını Müslümanlar kazandı. Müşrikler bu savaşta da büyük bir hezimete uğradı.  

628 yılında Hudeybiye Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma ile birlikte müşrikler Müslümanların varlığını resmen tanımış oldu. 628 yılında Heyber peygamber efendimiz tarafından fethedildi. Böylece Şam ticaret yolu Müslümanların eline geçmiş oldu. Müslümanlar 629 yılında ilk kez Bizanslılar ile savaştı. 630 yılında ise savaş dahi olmadan Mekke Müslümanların eline geçti.

Hz Muhammed’in Vefatı

Hz. Muhammed son kez Müslümanlarla birlikte 632 yılında hacca gitti. Son kez gittiği bu hacca tarihte VEDA HACCI denir. Veda haccında peygamberimiz 100 bin Müslüman’a hitap etti. Peygamberimiz 623 yılında Medine’de vefat etti. Peygamberimizin kabri bugün Medine’de Ravza-ı Mutahhara’da bulunmaktadır.

Peygamber Efendimizin Mucizeleri

Her peygamberin olduğu gibi Peygamberimizin hayatı içinde de mucizeleri oldu. Hatta denilir ki onun mucizesi 1000 den fazladır. Peygamberimizin mucizelerinden bazıları şunlardır:

  1. Bir gece kısa bir süre içinde Mescid-i Harâm’dan, Mescid-i Aksâ’ya gitmesi
  2. Ayın 2 parçaya ayrılması
  3. Taşın Hz. Peygamber’le konuşması
  4. Hutbe okuduğu hurma kütüğünün, minber yapıldıktan sonra, Hz. Peygamber’in minbere çıkışında sonra inlemesi
  5. Hayber fethinde bir Yahudi kadın Peygamberi öldürmek için ona kızartılmış zehirli koyun eti sunulduğunda, kendisinin zehirli olduğunu koyunun söylemesi

Bu yazımızda amacımız kısaca Hz. Peygamberimizin hayatı anlatmaktı. Elbette ciltlerle yazı yazılsa yazılır. Zira onun hayatının her anı ve devresi bize örnektir, ve kıymetlidir..

Bize düşen ise onu tanımak bilmek ve getirdiklerine onun gösterdiği gibi iman etmektir vesselam.

“Peygamberimizin Hayatı Kısaca” üzerine 3 yorum

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri