Peygamberimizin Evlilikleri ve Hikmetleri

Peygamberimizin evlilikleri konusu içinde birçok hikmet barındıran önemli bir konudur. Bu evlilikler asla nefsi değildir bilakis hikmet ve ders niteliğindedir.

Bu yazımızda hem Peygamberimizin evlilikleri nelerdir konusuna bakacağız hem bu evliliklerin hikmetleri konusuna bakacağız.

Peygamberimizin Çok Evliliğinin Hikmetleri

Peygamberimizin evlilikleri konusu incelendiğinde ikinci evliliği ilk eşi olan Hz. Hatice vefatından 2,5 yıl sonra 53 yaşından iken sonra olmuştur. Bununla beraber Hz. Peygamber’in (sav) eşlerinden Hz. Aişe hariç bütün hanımları dul idi. Bu iki noktadan bile bakılsa bu evliliklerin hiçbiri nefsani değildir.

Peygamberimizin evlilikleri konusuna dil uzatanlar kinlerinden, haset ve düşmanlıklarından yapıyorlar. Şayet Hz. Muhammed (s.a.v) hevası ve hevesi için fazla evlilik yapsaydı her şeyden evvel genç yaşta iken fazla evlilik yapardı. Halbuki bu evlilikler ihtiyarlık denilebilecek 53 yaşından sonra olmuştur.

Hem İslam düşmanlarının ve garezle bakanların iddiaları doğru olsaydı, Hz. Peygamber (s.a.v) dul ve yaşlı hanımlarla değil de bakire ve genç kızlarla evlenmesi iktiza ederdi. Peygamberimizin evlilikleri olarak baktığımızda onun eşlerinden yalnız Hz. Aişe validemiz bakire idi. Diğerleri ise ya öncesinden bir yada iki evlilik yapmış veya önceki kocalarından çocukları olan yada yaşı bir hayli ilerlemiş hanımlardı.

Hem insanların hayatına baktığımızda gününü yarısı ve hayatının önemli bir kısmı evinde geçiyor. İşte bu zaman diliminde insanlara tam rehber olması yani evde neler yapmamız gerektiği farklı göz ve fıtratlarda görülerek bizlere aktarılmış. Yani Allahualem tek olsaydı tek bakış açısı ve fıtrat ile Hz. Peygamberin ev hali ve bize tam aktarılmasında yeterli olmayabilirdi.

Yüce Allah Hz. Peygamber’in eşlerini müminlerin annesi olarak saymış ve ondan sonra onlarla evlenmenin caiz olmadığını belirtmiştir. Hz. Peygamber’in (s.a.v)’ın tertemiz eşleri olan biz müminlerin annelerin isimleri şunlardır.

Kureyş kabilesinden olan hanımları:
1. Hz. Hatice
2. Hz. Sevde binti Zem’a
3. Hz. Aişe
4. Hz. Hafsa
5. Hz. Ümmü Habibe
6. Hz. Ümmü Seleme

Kureyş kabilesi dışındaki Araplardan olan hanımları:
1. Hz. Zeynep binti Cahş
2. Hz. Meymune binti Haris
3. Hz. Zeynep binti Huzeyme
4. Hz. Cüveyriye binti Haris

Arap olmayan hanımları:
1. Benu Nadr kabilesinden Safiyye binti Huyey
2. Mariyye el-Kıptiyye.

Hz. Hatice

Hz. Peygamberin (sav) ilk evliliğini yirmi beş yaşındayken Hz. Hatice ile yaptı. Hz. Hatice Kureyş kabilesinin Esedoğulları kolundan 40 yaşında ve dul bir hanımdı. Lakin onun malı, aklı, şerefi, iffet ve edebi çok fazla idi.

Onun yüksek ahlakı ve üstün vasıfları nedeniyle İslamiyet’ten önce ona “Tâhire” (yani çok temiz) İslamiyet’ten sonra da “Hadice-tül-Kübra” namı verilmişti. Hz. Hatice’nin mallarını Şam’a götürüp satan Hz. Muhammed (sav) onun adaletine, üstün ahlakına şahit olmuştu. Kısa bir vakit sonra, akrabaların da kabul etmesiyle evlenmeleri kararlaştırıldı.

Nikâh meclisi Hz. Hatice’nin evinde kuruldu. Ebu Talib ve Varaka bin Nevfel tarafından konuşmalar yapıldı ve nikah Varaka bin Nevfel tarafından kıyıldı. Emsalsiz bir hanım olan Hz. Hatice vâlidemiz evliliği süresince Hz. Muhammed (sav) her zaman hizmet edip yardımcısı oldu.

Bu evliliği, onun vefatına kadar 15 senesi peygamberlikten önce 10 senesi de peygamberlikten sonra olmak üzere 25 yıl sürdü. Hz. Peygamber (sav) ilk zevcesi Hz. Hatice hayattayken başkası ile evlenmedi.

Hz. Hatice’den ikisi erkek ve dördü kız olmak üzere 6 çocuğu oldu. Çocuklarının isimleri Kasım, Zeyneb, Rukayye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Abdullah (Tayyib) idi. Peygamberliği sırasında evlendiği Hz. Mariye’den de İbrahim isimli oğlu olmuştu. Diğer zevcelerinden çocuğu olmadı.

Hz. Zeynep kızlarının en büyüğü idi en küçük kızı Fatıma Peygamber efendimiz kırk yaşındayken doğdu. Erkek evlatları ise küçük yaşta vefat ettikleri gibi Hz. Fatma’dan başka bütün kızları da O’ndan önce vefat ettiler. Hz. Fatma da Hz. peygamberden (sav) altı ay sonra vefat etti. Hazret-i Ali ile evlenmişti. Peygamberimizin (sav) soyu Hz. Fatma’nın evlatları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ile devam etmiştir.

Hz. Peygamber 2. Evliliğini 55 yaşında iken Hz. Ebu Bekir’in (r.a.) kızı Hz. Ayşe (r.a) ile yaptı. Bu evlilik Hz. Hatice’nin vefatından bir yıl sonra Allah’ın emri ile olmuştu. Hz. Ayşe ölünceye kadar 8 yıl onunla yaşadı.

Diğer evlilikleri daha çok dini, siyasi sebeplerle ya da merhamet ederek Allah’ın izniyle nikâh etti. Bu hanımların çoğu dul olup, yaşlı idi. Başka yazılarımızda Peygamberimizin evlilikleri konusunu isim isim ayrı olarak yazacağız inşallah.

Allah hepsinden razı olsun vesselam.

Yorum yapın