Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Nazara Karşı Okuduğu Dua

Nazara karşı okunan dualar nelerdir? Peygamberimiz (s.a.v) göz değmesi denen nazara karşı okuduğu dua nedir? Nazara karşı korunmak için neler yapabiliriz? Nazar duasının hem Arapça hem Türkçe okunuşu bu yazımızda

Nazarın ve göz değmesinin mahiyeti ve nasıl olduğu bilinmemekle birlikte bazı kimselerin bakışlarından olumsuz etkiler geldiği ve bu durumun dinen de kabul edildiği kabul edilmektedir. Nazara karşı neler yapabiliriz bu yazımızda..

Nazar Nedir? Nazar Duası Var Mıdır?

Kıskanç veya hasetle bakan bir kimsenin bakışlarından nazar (göz değmesi) değebilir. Nazar bir insana değebileceği gibi bitkilere, hayvanlara hatta cansız olan varlıklara bile değebilir.

Zira Kur’an’da kalem suresi 51. ayette “İnkâr edenler Kur’an’ı dinlediklerinde (duyduklarında) neredeyse seni gözleriyle yıkıp (yiyip) devireceklerdi.” denilmiştir.

Hz. Peygamber (s.a.v.) göz değmesi ile ilgili olarak “Göz değmesi (yani nazar) haktır.” (Buhari, Tıb 36) demiştir. Yüzünde sarılık gördüğü birisine “Bunun için dua edin, çünkü kendisinde nazar var.” (Buhârî, Tıb, 35) demiştir.

Resûlullah’ın (s.a.s.) nazar ve göz değmesine karşı Muavvizeteyn (yani Felak ve Nas) surelerini okumuş olduğu ve ashabına da bu sureleri okumalarını tavsiye etmiştir.(İbn Mace, Tıb 32)

Peygamberimizin Nazara Karşı Okuduğu Dua

Peygamber Efendimiz (s.a.v) torunları Hz. Hasan ve Hüseyin’e nazar değmemesi ve her türlü şerlerden, kötülüklerden muhafazası için şu duayı ettiği ettiği bildirilmiştir.

Nazar duası
Nazar duası

Euzu bikelimâtillâhi’t-tâmmeti min külli şeytanin ve hammetin ve minşeri külli aynin lammeh.”  (İbn Mâce, Tıb, 36).

Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden (zehirli hayvanlardan) ve kem gözlerden eksiksiz (tam) kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) nazar için, “Allahümme barik fihi vela tedarruhü” okurdu yani “Allah’ım, bunu mübarek eyle. Ona zarar dokunmasına izin verme.” . (İbni Sünni)

Nazar Hakkında Hadis-i Şerifler

“Fatiha ve Ayet-el Kürsi okuyana o gün nazar değmez” ( Deylemi)

Peygamber Efendimiz (s.a.v)  Nas ve Felak Surelerini okuyup buyurdu ki

korana virüs için okunacak dua
Belalara karşı okunacak dua

“Bismillahillezi layedurru maasmihi şeyün filardı vela fissemai ve hüvessemiulalim” okuyan, büyü, nazar ve zulümden korunur. (İbni Mace)

Yine Resûl-i Ekrem (s.a.v.) “Kim hoşuna giden bir şey görür ve ‘Mâşâallah lâ kuvvete illâbillâh okursa derse ona hiçbir şey zarar vermez.” (Beyhaki)

Bununla beraber nazara karşı yukarıda geçen Kalem suresi 51-52. ayetleri, Felak ve Nas sureleri, ayet el kürsi, ihlas ve fatiha sureleri okunabilir.

Bu duaları ve sureleri öğrenelim. Allah sizleri ve bizleri nazara karşı muhafaza eylesin. Amin. Allah’a emanet olun vesselam.

“Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Nazara Karşı Okuduğu Dua” üzerine bir yorum

Yorum yapın