Özenti Nedir?

Özenti nedir? Son dönemlerin en çok konuşulan kavramlarından biri olan özenti konusunu işleyeceğiz. Denilir ki özentinin iyisi ve kötüsü vardır.

Özenti Nedir dersek bir kişiliği rehber edinme ve onun gibi olmaya yönelik davranışlar diyebiliriz ama mir Müslüman için ancak meşru özenti caiz sayılabilir. Bir Müslümanın din dışı faaliyetleri ile tanınan, kendi kültürü ve değerleri ile taban tabana zıt birisine benzeme, özenme konusuna oldukça dikkat etmelidir.

Hadisi şerifte, “Kim kime benzemeye çalışırsa, ondandır” ikazı yapılır. Dolayısıyla, özenti kültürünün yarattığı imajın kime, neye ait olduğunu ve kimin değerlerini yansıttığına dikkat edilmesi elzemdir.

Özentinin Nedeni?

Özentiyi ortaya çıkaran psikolojik bir faktör vardır. Popüler olanı yapmama veya ona benzeme halinde bir eksiklik hissi yaşanması, varoluşsal bir sorundur. Çünkü benzeşme, varlığını kabul edememe veya varlığını başkasının varlığına armağan etme modelidir.

Kişi, kendi değerleri yerine trend olanı benimseme eğilimi içerisinde olur. Bunun nedeni, kabul görmeme endişesinin bir sonucudur. Buda, bir müminin bile kendi değerlerine aykırı davranış ve faaliyetlere onay verebilmesini sağlar.

Baskın kültürün iletişim araçları ile empoze edilmesinden kaynaklanan özenti kültürünün dayanakları, batıdır. Bu nedenle mümin, kendi değerlerini iyi bilmeli, değerlerini araştırarak taklidi değil hakiki bilmeli, bu değerlere uymalı ve uymayanları da hayatından çıkarmalıdır.

Mağlup, Taklit mi eder?

Ünlü Müslüman düşünür İbni Haldun, taklitçilik ve özenti konusunda şöyle der: Mağluplar, galipleri taklit eder. Bu söz, oldukça meşhurdur ve altında yenilmişlik kompleksinden kurtulmak istemenin psikolojisi yatar. Galip olanı taklit etme, yenilgiyi kabullenme anlamına gelir.

Ona karşı, alternatif oluşturamama veya kendi kültürünü aşağı görme hali tezahür eder. Kültürel olarak var olma konusunda zayıf milletlerde özenticilik çok daha yaygın bir şekilde ortaya çıkar.

Özenti denilince bir milletin başka bir milletin değerlerini içselleştirmesi de akla gelir. Bu dahi çok tehlikelidir. Milletlerin özentisi Allah korusun ileri decede olsa asimile olma tehlikesi vardır.

Özentinin bireysel bazda da farklı formları vardır. Erkeklerin kadınlara, kadınların da erkeklere özenmesi de ayrıca bir hastalık durumudur. Bu durum islam dinince de yasaklanmıştır.

Ancak bugün cinsiyetler arası eşitlik gibi insan fıtratına uymayan bir kavramın kabul edilmesi ile eşcinsellik gibi vakalar hastalık olmaktan çıkmış, kabul edilmesi gereken bir tercih olarak yaygınlaşmaya başlamıştır ki bu çok tehlikelidir.

Hadisi şerif, “kadınlara benzemeye özenen erkeklere ve erkeklere benzemeye özenen kadınlara Allah lanet eder” buyurur. Dolayısıyla, erkeğin tam bir erkek, kadının da tam bir kadın olması için farklılıklarını korumaları büyük bir gereklilik ve elzemdir.

Bir Müslüman olarak bize düşen değerlerimizin kıymetini bilmek ve onları hakiki olarak tanımak yani körü körüne değil. Bilinçli olarak değerlerimizi bilsek böyle nefsani özentiler içinde savrulmayız.

Yani rotasını bilen gemi nasıl ki yönünü şaşırmaz ve istikametli gider bizde bilinçli Müslümanlar olsak istikamette gideriz vesselam..

Gıybet nedir okumak için burayı tıklayınız.

Yorum yapın