Namaz ve Aşk

Namaz ve Aşk: Namaz kılmak, İslam’ın farzlarından biridir ve akıl sağlığı yerinde olan her Müslüman, belli bir yaştan itibaren bunu yerine getirmekle yükümlüdür.

Namaz Kılmak ve Bunu Doğru Yapmak

Namaz kılmak, Allah’ın varlığını kabul etmek, onun eşsizliğini anmak, dua etmek gibi yoğun duygularla yapılır. Yani içten gelerek, görev haline gelmeden, bütünüyle İslam dinine ve Kuran-ı Kerim’e uyum sağlayarak bu farz yerine getirilmelidir. Namaz kılmak Allah aşkı ile iman ile yapıldığı zaman anlamlı ve doğru olur. Günlük hayatının kalan kısımlarında Kuran’ın ve İslam’ın getirilerine uymayanların yaptığı ibadet de sakatlanır. Namaz ibadetini doğru şekillerde yerine getirmek ve bunu gerçekten inanarak yapmak gerekir.

Namaz ve Allah’a Yakın Hissetmek

İnsanlar, diğer canlılardan farklı olarak bir yaratıcıya inanmak ister. Fakat çeşitli toplumsal etkenler ve dünya işleri nedeniyle inancı geri plana atabilir. Bazen bir dine inanmayanlar da olabilir. Fakat İslam dininde ve bu dinin kutsal kitabı olan Kuran’da Allah’a yakın hissetmek için en kolay yollardan biri namaz kılma ibadetidir. Kendini kendinden üstün bir yaratıcıya yakın hisseden kişi, dünyevi yükten arınır ve bu dünyanın sadece maddi varlıktan ibaret olmadığını anlar. Yani ölümlü fiziksel bedenden sonra ne olacağını bilmeyen insan bu dünyada kendini iyi insan olmaya adamalıdır. Bu insanların temel sorumluluğudur. Namaz bu nedenle Allah’a karşı ve dine karşı bir görevdir. İnsan, dünyevi hayattaki uğraşlardan dolayı niyetini kirlettiğinde arınma ihtiyacı hissetmeli, hatalarını bilerek bir daha yapmamak üzere tövbe etmelidir.

Namazda Dünyadaki Şeylerin Akla Gelmesi

Namaz kılan kişiler kendini tamamen iyiliğe odaklamalı ve kötülüklerden uzaklaşmalıdır. Namazı kılan kişi dünya işlerini secde dışında bırakmalıdır. Fakat dünyevi işlerin akla gelmesi namazı bozmaz.

Namazla İlgili Bir Ayet

İslam’da Kuran-ı Kerim’de namaza verilen önem çok büyüktür. Bununla alakalı bir ayette Kuran ayetlerinin okunması ve namazın doğru kılınması gerektiği belirtilir. Namazın, edeb ve namusa uymayan şeylerden kişiyi alıkoyduğu ifade edilir. Günde beş kere Yüce Allah’ı hatırlamak çok önemli bir ibadettir ve Allah her yarattığının ne yaptığını bilir.

Kategoriler Genel
Kedi isimleri almanca.com.tr 1melek.com