Müfettiş Nasıl Olunur? Müfettişlerin Görevleri Nelerdir?

Müfettiş Nasıl Olunur? Müfettişlerin Görevleri Nelerdir? Türkiye’deki en önemli memurluklardan birisi olan müfettişlik birçok kişinin merak ettiği bir alandır. Müfettiş olan kişiler birçok kamu kurumunda görev alabilme imkanına sahip olabilmektedir. Müfettiş olabilmek için birtakım eğitimler alınması ve sınavlardan geçilmesi gerekir. Ancak kişilerin ilk olarak müfettiş kelimesinin kavramını ve bu mesleğin gerektirdiği sorumlulukları bilmesi gerekir. Sorumlulukları fazla olan bu meslek grubu herkesin yapabildiği bir meslek değildir.

Müfettiş olmanın şartları kişileri biraz zorlayabilmektedir. Ancak günümüzde yüksek eğitim ve meslek başarısı gösteren kişiler rahatlıkla müfettiş olabilme imkanı bulabilmektedirler. Müfettiş olmak isteyen kişilerin meslek yaşamlarında oldukça yüksek başarıya sahip olması gerekiyor. Müfettiş Nasıl Olunur sorusuna da bu çerçeveden yanıt vermek mümkün olabilmektedir.

Müfettiş Nedir?

Müfettiş nedir sorusu günümüzde birçok kariyer yapmak isteyen kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Müfettiş kelimesi kavram olarak tecrübe etmen ya da denetmen olarak açıklanabilir. Bu kişiler bağlı oldukları görevlere devam eden tüm işlerin denetlenmesinden sorumlu olmaktadırlar.

Konu ile ilgili olarak hususi işlemlerin tahkikatı için görevlendirilirler. Bu kişilerin görevlerinde her zaman doğru bir şekilde davranması esası vardır. Müfettiş olabilmek için bu nedenle son derece önemli şartlar öne sürülmektedir. Müfettiş olmak isteyen kişilerin ilk olarak bu görevin sorumlulukları hakkında detaylı olarak bilgi edinmesi gerekiyor.

Müfettişin Görevleri Nelerdir?

Müfettişin görevleri oldukça fazladır. Bu kişilerin mesleki görevleri Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenmektedir. Başkanlığın kendilerine iletmiş oldukları tüm görevleri bağlı oldukları kurumların en üst amirinin adına yerine getirmekle yükümlüdürler. Başlıca görevleri arasında şunlardan bahsetmek mümkün olabilir:

 • Müfettişler bağlı oldukları taşra ya da merkez teşkilatında yürütülen tüm işlemlerin denetlenmesinden sorumlu kişilerdir.
 • Personellerin davranışlarını ve hareketlerini kanunlara göre denetler. Yönetmeliklere ve genelge ile tüzüklere uygun olup olmadığına dikkat ederler.
 • Taşra ya da merkez teşkilatlarında görevli olan personeller hakkında gereken durumlarda soruşturma başlatmak görevleri arasında yer alır.
 • İşlerin daha hızlı bir şekilde yürütülmesi için mutlaka devlet memurlarının çalışmaları açısından gerekli önlemlerin belirlenmesi sağlanır.
 • Teftiş sırasında belirlenen tüm yolsuzluklar ve usulsüzlükler ile soruşturma açılmasından ve soruşturmaların yürütülmesinden sorumludurlar.
 • Soruşturmalara dahil olan ve iş ilişkisi bulunan diğer tüm kurumların belge ve dosyalarının incelenmesinden ve bunların doğru olup olmadığından sorumludurlar.
 • Her teftiş ve inceleme sonrasında eleştirilerini, önerilerini ve düşüncelerini gerekçe ile rapor olarak kaydeder. Bunları da Teftiş Kurulu Başkanlığına verir.

Müfettiş Nasıl Olunur? Bu görev ve sorumluluklarını yerine getirmek müfettişlik mesleği açısından son derece önemlidir. Bu mesleği icra edebilmek için belirli okullardan mezun olmak gerekir. Mezun olunan okul sonrasında devlet tarafından açılan sınavlara ve eğitimlere de katılmak gerekir.

Müfettişlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel Özellikler

Müfettiş olmak isteyen kişilerin birtakım özellikleri taşıması gerekiyor. Bu kişilerin mutlaka sosyal bilimlerde çok başarılı olması gerekiyor. Aynı zamanda hem sayısal hem de sözel yeteneklerinin iyi derecede olması önemlidir. Analitik düşünme becerilerini geliştirmiş olmaları meslek başarısı açısından son derece önemlidir. Her türlü iklim ve coğrafi koşulda görev yapabilecek güce sahip olabilmelidirler.

Bu kişilerin kesinlikle seyahat engellerinin olmaması gereklidir. Objektif ve kararlı olmaları yanında kişilerin hem cesur hem de dürüst olmaları son derece önemlidir. Bunlara ek olarak kişilerin mutlaka gizlilik prosedürlerine bağlı olmaları da büyük bir önem taşır. İyi bir üniversite eğitimi ile kazanılabilecek bu özellikler müfettişlik mesleğinin gerektirdiği özelliklerden yalnızca bazılarıdır. Bunların dışında temsil yeteneğine sahip olmaları ve her türlü koşulda çalışabilecek düzeyde olmaları da gerekir. Her şeyden önemlisi bu kişilerden görevlerinin ve sorumluluklarının bilincinde kişiler olmaları beklenir.

Müfettiş Olabilmek İçin Mezun Olunması Gereken Bölümler

Müfettiş Nasıl Olunur? Müfettiş olabilmek için belirli okullardan mezun olmanız gerekir. Kişilerin mezuniyet belgelerini göreve atamalarının yapıldığı tarihte almış olmaları önemlidir. Müfettişlik mesleğine en çok alım yapılan alanlar şu şekildedir:

 • Hukuk Fakültesi
 • Ekonomi ve İşletme Fakülteleri
 • Maliye ve Kamu Yönetimi Fakülteleri
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Uluslararası İlişkiler
 • İstatistik ve Ekonometri İlişkileri
 • Bankacılık ve Finans İlişkileri
 • Muhasebe ve Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Tıp ve Eczacılık Bölümleri
 • Risk Yönetimi ve İşletme Bilgi Yönetimi

Gibi birçok fakülteden mezun olan kişiler diğer şartları taşıyorlarsa rahatlıkla müfettiş olabilirler. Müfettiş olabilmek için kişilerin 35 yaşını aşmamış olması gerekiyor. Aynı zamanda erkek adayların askerlik ile ilişkilerinin olmaması da önemlidir. Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinden mezun olmaları son derece önemli bir noktadır. Kişiler 657 sayılı olan Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen 48. Maddenin tüm niteliklerini taşımak zorundadırlar. Bunların yanında kişilerin adli sicil yönünden herhangi bir engelleri bulunmamalıdır. Bunlara ek olarak yabancı dil sınavı ve KPSS sınavından da yüksek bir başarı göstermeleri gerekiyor. Yapılacak olan güvenlik soruşturma neticesinde herhangi bir olumsuzluk olmaması bu süreçte önemli noktalar arasında yer almaktadır.

Fahri Müfettiş Nasıl Olunur?

Fahri trafik müfettişi olabilmek için öncelikle belirli şartları taşımak gereklidir. Fahri müfettiş şartlarını sağlayan kişiler daha sonra müfettiş olmak için başvurularını yapabilirler. Fahri müfettiş nasıl olunur ile ilgili öncelikle şartların bilinmesi gerekir. Fahri müfettiş olabilmek için esas şartlar şu şekildedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • En az kırk yaşında olmak,
 • Yüksekokul mezunu olmak,
 • En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,
 • Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak

şartlarını karşılayan herkes fahri müfettiş olmak için başvuruda bulunabilir. Şartları taşıyan kişiler içerisinden fahri müfettiş olmak isteyenlerden başvuru sırasında bazı belgeler talep edilmektedir. Adaylar 2 adet vesikalık fotoğraf, ikametgâh ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek adres kayıt sistemine kayıtlı oldukları il valiliğine müracaat edebilir.

Müracaatlar il valiliğince incelenerek duruma göre karar verilir. Karar olumlu yönde ise yapılan inceleme neticesinde durumları Yönetmelik esaslarına uygun olanlar liste halinde Bakanlığa gönderilir. Trafik Hizmetleri Başkanlığınca yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, müfettiş olmasında sakınca görülmeyenler Emniyet Genel Müdürünün teklifi ile İçişleri Bakanının onayına sunulur. Onay işlemini müteakip, ilgili valiliklerine sonuçları iletilir “Fahri Trafik Müfettişi Kimlik Belgesi” düzenlenerek verilir.

Vergi Müfettişi Nasıl Olunur?

Ortalama maaşın üzerinde bir maaşı olması sebebiyle vergi Müfettişi nasıl olunur konusu birçok kişi tarafından araştırılmakta. Vergi müfettişi olabilmek için bazı şartların yerine getirmek gerekiyor.

Öncelikle 4 yıllık Hukuk, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden veya Endüstri Mühendisliği ile İşletme Mühendisliği bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir. Çünkü bu mesleği yapabilmek için lisans düzeyinde yapılan KPSS ile gerekli puanları alıp atanmayı hak etmiş olmalısınız. En az Lisans düzeyinde, yani 4 yıllık bir fakülte bitirmiş olan kişilerin girdiği KPSS sınavına girmeye hakkı olmayanlar dolayısıyla vergi müfettişi de olmazlar.

KPSS sınavından puan alınır ve kurumların bu meslekte personel alımı açması beklenir. Vergi müfettişi olmak isteyenler bu alımlara, alımlarda belirtilen ayrıca şartları taşımak kaydıyla başvuru yaparlar. Bu başvurular incelenir ve kabul edilen adayları için bakanlığın ayrıca yapacağı sözlü ve yazılı sınav süreci başlar. Bu süreç sonunda başarılı olan adaylar müfettiş olmaya hak kazanır.

Banka Müfettişi Nasıl Olunur?

Banka müfettişi olmak için üniversitelerin, dört yıllık eğitim veren Bankacılık, Matematik, Maliye, İşletme, İktisat ve ilgili bölümlerinden lisans derecesinde mezun olma şartı bulunmaktadır.

Özel bankalar müfettiş ihtiyacı olduğunda personel alımı talebi oluştururlar. Bu müfettiş alımı ilanlarını bankaların kendi web sitelerinden ve diğer personel alımı sitelerinden takip edebilirsiniz. Özel bankalarda banka müfettişi olabilmek için banka tarafından düzenlenen yazılı sınav ve sözlü mülakata girmeniz gerekir. Kamu kurumlarında banka müfettişi olabilmek için ise aynı vergi müfettişi alımlarında olduğu gibi kurum alımlarını takip ederek başvuruda bulunabilirsiniz.

Maarif Müfettişi Nasıl Olunur?

Müfettiş Nasıl Olunur? Maarif müfettişliği, yıllarını eğitim ve öğretim yolunda feda eden öğretmenler için mesleki anlamda yükselebilecekleri önemli bir meslektir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihtiyacı uygun olarak maarif müfettiş yardımcılığı alımı için bir ilan yayımlanır. Maarif müfettişi olmak isteyen eğitimciler öncelikle maarif müfettiş yardımcısı olmalıdırlar.

Maarif müfettiş yardımcılığı personel alım ilanı yayımlanınca adaylar başvuruda bulunurlar. Sınava fakülte veya en az dört yıllık yüksek okul mezunu olan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda branşında en az on yıl öğretmenlik veya branşında beş yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Bakanlık teşkilatında veya okul ve kurumlarında asıl olarak en az üç yıl yöneticilik yapmış bakanlık mensupları katılabilir. Süreç sonunda başarılı olan kişiler maarif müfettiş yardımcısı olmaya hak kazanırlar..

Özel Sektörde Müfettişlik Şartları

Kamu kurumlarında olduğu gibi özel sektörde de bu meslek yapılabilmektedir. Bu meslek özel sektörde bankalarda yapılmaktadır. Bir bankanın müfettişi olabilmek için kamu için koşulan şartlar arasında KPSS şartı bulunuyor. Yaş durumu özel kurumlara göre farklı olabiliyor. Bazı bankalar 28 bazıları 30 yaşına kadar olanak sunabilmektedir. Bu şartlar içerisinde en eleyici şart kişilerin yabancı dil düzeyidir. Yabancı dil bilmek bu süreçte son derece önemli bir konudur. Buna ek olarak uluslararası yabancı dil sertifikalarının olması kişilerin müfettiş olabilmesinde son derece etkili bir durumdur. Müfettiş Nasıl Olunur? İsimli makale umarız siz değerli okuyucularımıza faydalı olmuştur.

Bu Konu ilginizi çekebilir: Dünyanın En iyi Dans Eden Ülkesi Sıralaması

 

 

Yorum yapın