Mihrimah Sultan Camii

Mihrimah Sultan Camii, Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah sultan için Mimar Sinan’a yaptırdığı bir camidir ve Üsküdar iskele meydanında bulunmaktadır. Bu eser mimar Sinan’ın erken dönem eserlerindendir. Caminin kubbesi üç yanından yarım kubbelerle desteklenmiş olup ön cephesinde yarım kubbe bulunmamaktadır.

Nisan ve Mayıs aylarında Bayezid yangın kulesinden veya o bölgede bulunan yüksek bir yerden İskele camisine bakıldığı zaman, sabah gün doğumu sırasında iskele caminin iki minaresi arasından güneşin doğuşu ve akşam gün batımında da (bu Hicri takvime göre her ayın 14’ünde) ayın doğuşunu izlemek mümkündür.

Aynı kuleden batı ufku tarafında Edirnekapı istikametine doğru bakılırsa, Mihrimah sultan Edirnekapı külliyesinde de, sabah ayın akşam ise güneşin batışını izlemek mümkündür. Mihrimah’ın anlamı olan Güneş ve Ay sebebi ile cami bu şekilde inşa edilmiştir.

Mihrimah Sultan Camii Hakkında

Mihrimah Sultan CamiiMihrimah sultan camii kubbesi on metre çapındadır. Klasik mimarinin en güçlü biçimlerini yansıtan bu camiinin tek şerefeli iki minaresi, mukarnaslı mihrabı ve mermerden minberi bulunmaktadır. Camii Anadolu yakasında bulunmaktadır ve bu yakadaki mimarinin önde gelen ve aynı zamanda geçmişin izlerini taşıyan sayılı eserlerdendir. Son cemaat bölümünü dolanan revakla farklı bir estetik görünüm sunan yapının denize bakan kısmında yirmi köşeli mermer bir şadırvan bulunmaktadır.

Mihrimah sultan camiinin avlusu diğer tarihi camilere nazaran önden küçük bir yapıya sahiptir. Sağ yanında ve kıble duvarı tarafında bulunan genişçe bir alana sahiptir. Bu camii iskele tarafından bakıldığı zaman tıpkı konmuş bir kartal siluetine benzemektedir. Denizden gelebilecek rüzgara karşı önlem olarak şadırvan tarafı avlunun bir kısmı son cemaat yerine ilave edilmiştir.

İlginizi çekebilir: Üç Aylarda Yapılacak İbadetler

Külliyenin diğer bölümlerinden birçoğu günümüze ulaşamamıştır. Günümüze ulaşan yapılar; Kaptan-ı Derya Sinan Paşa’ya, Mihrimah Sultanın iki oğluna, Rüstem Paşa’nın oğlu Osman Ağa’ya ait türbelerdir. Günümüze ulaşabilen külliye içerisinde bulunan bir diğer yapı ise Sıbyan mektebidir. Sıbyan mektebi, kubbeli bir adet sundurmadan ve bir dershaneden oluşmaktadır. Mihrimah sultan camii ile ilgili olan Tabhane 1772 yılındaki yangından sonra yok olmuştur. Bu sebeple Külliye Hanı’nın ve İmaretin kalıntıları tamamen silinmiştir.

Yorum yapın