Meleklere İman Nedir?

Meleklere iman nedir? konusunu işleyeceğiz. Melek kelimesi Arapça bir kelime olup haber götüren haberci, elçi manasına gelir.

Meleklere iman etmek iman esasları arasında olup dinimize göre inanmak farzdır. Yani bu konu İslam dinimizin ve inancımızın önemli konuları arasında yer almaktadır. Kur’an-ı Kerim’de ilk akla gelen vahiy getiren Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberlere bildiren Cebrail (a.s.) gelmektedir. Cebrail meleklerin en üstünüdür.

Gerek Kur’an olsun gerek Peygamberimizin hadisleri olsun meleklerin sayısı ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Ancak meleklerden bir kısmının isimleri ve görevleri kutsal kitabımızda ve Peygamberimiz (s.a.v.) hadislerinde geçmektedir. Buna göre dört büyük melek olup, bunlar Cebrail (a.s.)**, Mikâil (a.s.), İsrafil (a.s.) ve Azrail (a.s.)’dir. Melekler çeşitleri ile ilgili burada bulunan yazı yada bakabilirsiniz.

Meleklerin Özellikleri

Melekler erkeklik ve dişilik özelliği olmayan, evlenmeyen, doğurmayana, yemeyen, içmeyen, uyumayan, normal şartlarda gözle görülmeyen, Allah’ın emirlerine itaat eden varlıklardır. Nurdan yaratılmışlardır.

Her yerde yani gökte, yerde, havada bulunurlar. Çok kısa bir zamanda en uzak mesafelere giderler, diledikleri şekil ve surette girebilirler. Allah, onlara bu hasiyeti vermiştir.

Melekler, gece gündüz daima Allah’a ibadetle, zikirle, tespihle ve takdis ile meşgul olurlar. Bu ibadetler onlar için gıda hükmündedir. Onlar asla Allah’a asla isyan etmezler, onun emirlerinden zerre miktar dışarı çıkmazlar. Masumdurlar ve itaatlidirler.

Melekler Neden Görünmezler

Melekler Nurdan yaratılmış Ruhani varlıklardır. Kendilerine mahsus olan bu özellikleri ile insanın gözüne görünmesini engellenir. Çünkü insanoğlunun gözü nurani ve soyut varlıklar olan Melekleri görecek vasıfta yaratılmamıştır.

Nitekim bir hadis-i şerifte peygamber efendimiz Hz Muhammed Mustafa (sav) “Melekler nurdan, Cinler yalın ateşten yaratılmıştır.” demiştir. Hem onları görmemek dünya imtihanın bir gereği olsa gerek onlar görünse belki bilmecburiye iman etmek zorunluluğu çıkacak ve imtihan sırrı bozulacaktı.

Meleklere İman Müslümanlığın Gereği

Ehli sünnete göre her Müslümanın meleklere iman etmesi farzdır. Görevleri ve özellikleri Kur’an-ı Kerim’de anlatılan meleklere iman etmek, iman esaslarından birisidir. Melekler yaratılan alemin göklerde ve yeryüzünde düzeni ve intizamı sağlayan Allah’ın Ruhani varlıklardır.

İnsanları koruyan onlara hayrı ve iyiliği ilham eden nurani yüce varlıklardır. Bu sebepledir ki Allah’a imandan sonra meleklere iman gelir. Meleklerin varlığı Kur’an’da açık, sarih bir şekilde verilmiştir. Örneğin bazı meleklerin adının da geçtiği Bakara suresi 98. Ayette “Her kim Allah’a, meleklere, peygamberlerine, Cebrail’e ve Mikâil’e düşman olursa bilsin ki Allah da inkâr edenlerin düşmanıdır.” Bu konuda açıktır ve Melekleri inkar etmek hem Kur’an’ı hem de peygamberliği inkar etmek demektir.

O zaman meleklerin varlığı kesindir, tartışma götürmez bir gerçektir. Bütün peygamberler meleklerin var olduklarını bildirmişlerdir. Onlar Melekleri görmüş ve var olduklarını haber vermişlerdir.

Melekler görünen, görünmeyen alemlerde mevcut nurani latif varlıklar oldukları için biz onları görmesek dahi onların var oldukları dini delilerle sabit olduğu için insan aklı onların varlığını inkar edemez. Biz göremesek de peygamberler onları görmüşlerdir. Büyük bir melek olan Cebrail’in elçiliği ile Allahü Teala’nın vahyine mazhar olmuşlardır.

Onlar Cebrail aracılığı ile Allah’ın emir ve yasaklarını alıp öğrenmişler, insanlığa iyiliğe ve kurtuluşa yöneltmişlerdir. Kur’an-ı Kerim’de ve sevgili peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa (SAV)’in hadis-i şeriflerinde meleklerin varlığı haber verilmiştir. Onun içindir ki Müslümanlar Kur’an-ı Kerim’in ve Peygamber Efendimizin haber verdiği meleklere inanırlar.

Çünkü Melekleri inkar etmek Mukaddes kitapları ve peygamberleri de inkar etmek manasına gelir. Çünkü iman esasları bir bütündür. Hepsine inanıp, onları kabul etmek farzdır. Hepsi şüphesiz gerçektir hadislerde ve ayetlerde bunların varlığı ispatlanmıştır.

Nasıl ki her gün ölenler oluyor Azrail (a.s.) vazifesini yapıyorsa, nasıl ki her gün yağmurlar, karlar dünya yüzünde yağıyor ve Mikail (a.s.) vazifesini yapıyorsa, nasıl ki Hazreti Adem Aleyhisselam’dan Peygamber Efendimize kadar Cebrail (a.s.) vahiy getirdi ise İsrafil aleyhisselam da Allah’ın verdiği görevi yapacak ve elbet bir zaman Sur denilen boruyu üfleyecek ve vazifesini yapacaktır.

Meleklere İman; Velhasılkelam

Biz Müslümanlar olarak, bir iman hakikati olan meleklere imanı, şüphesiz kabul ederiz ve buna inanırız. Zira hem ayette açıkça geçer hem başta peygamberler olmak üzere yalan söylemesi ihtimali olmayan binlerce salih, salihalar ve Allah dostları melekleri görmüşlerdir. Bize düşen ise meleklere iman etmektir vesselam.

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri