Meleklere İman – En Çok Bilinen Melekler ve Görevleri

Meleklere iman etmek imanın temel esaslarından birisidir. Bu yazımızda meleklere iman nedir? ve bu konuda merak edilenleri anlatacağız.

Meleklere iman konusuna girmeden evvel melek kelimesine bakalım. Melek Arapça bir kelimedir ve eluk veya eluke kökünden gelir. Eluk götüren manasına eluke de haber götüren manasına gelmektir.

Meleklere İman

Meleklere iman, dinimiz temel esaslarından biridir. Meleklerin varlığına iman etmek Allah’a içten bağlanan müminlerin en temel hususlarından olan gayba imanın bir göstergesidir.

Bununla birlikte nur suresi 136. ayetti “Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse o derin bir sapıklığa düşmüştür.” bizlere meleklere imanı emrediyor.

Yine Bakara suresi 98. ayeti  meleklere iman konusu net olarak ifade edilmiştir. “Her kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cibril’e (Cebrail) ve Mikail’e düşman olursa bilsin ki (şüphesiz) Allah da inkar edenlerin düşmanıdır.”

Meleklerin varlığını reddedenlerin derin bir sapıklığa düşmüş olacağı  ve meleklere düşman olmanın Allah’ın düşmanlığını netice vereceği bildirilerek uyarılmıştır.

Abdullah bin Ömer (Hz. Ömerin (r.a.) oğlu) dedi ki: Babam bana şu şekilde anlattı. Cibril hadisi olarak da bilinen rivayette bildirildiğine göre Hz. Cebrail (a.s.) Peygamberimiz (asm)’ kalabalık bir cemaatin içinde gelerek ona sordu

İman nedir? Hz. Peygamber ise cevaben “Allah’a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerriyle kadere inanmandır.“ (Müslim, imân 1) dediği esaslar içinde  meleklere iman da bulunmaktadır.

Meleklerin Özellikleri

Meleklere İman dediğimizde şu hususlar öne çıkıyor.  Latif cisimler olup istedikleri şekle girebilirler. Hayat sahibidirler, diri ve  nuranidirler, akıl sahibidirler, Allah’ın sevgili ve kıymetli kullarıdır, ortakları ve kızları asla değildirler.

Allah’ın emirlerine tam itaat ederler ve isyan etmezler. Günah işlemeyip erkek ve dişi olarak ayrılmazlar. Ondan dolayıdır ki evlenmezler, doğurmazlar, çoğalmazlar, çocukları olmaz ve onlar yiyip içmezler.

Melekler Allah’a tam teslimiyetin sembolüdür. Zira onlar, Allah’a kayıtsız şartsız itaat eden, O’nun emrinden çıkmayan sadık kullardır. Araf suresi 206. suresin de bu hususu şöyle anlatılır.

“Şüphesiz Rabbin katında olanlar (melekler) O’na ibadet etmekte kibirlenmezler. O’nu tesbih (tenzih) ederler ve sadece O’na secde ederler.”

Melekler melekut aleminin görevlileri olup sayılarını ve görevlerini tam olarak sadece Allah bilir. Zira rivayetlerde pek çok meleklerin varlığından haber verilmektedir.

Meleklerin Görevleri

Melekler Allah’a (c.c.) hem ibadet yapmakta olup hem de çeşitli vazifeler yapmaktadırlar. Bazı melekler büyük melekler olarak geçmekte olup en çok bilinenler şu şekildedir.

1- Cebrail (a.s.): Meleklerin en üstünüdür. Onun vazifesi Peygamberlere vahiy getirmek ve emir ile yasakları iletmekle görevlidir.

2- Azrail (a.s.): Allah’ın izni ve takdiri ile yaratılan canlı varlıkların ruhunu almakla görevlidir.

3- Mikail (a.s): Tabiat hadiselerini idare etmekle görevlidir.  Bununla beraber rızk gönderilmesi, bolluk, kıtlık, pahalılık ve her maddeyi hareket ettirmek vazifeleri arasındadır.

4- İsrafil (a.s.): Kıyametin kopmasını başlatacak olan sura üfürmekle vazifelidir. Birinci üflemesinde bu sesi işiten, Allah’tan hariç her canlı ölecek, ikincisinde bütün canlılar tekrar dirilecektir.

Allah’ın bu büyük meleklerden başka, sayısını bilemediğimiz daha nice melekleri vardır ki meleklere iman bunlara imanı gerektirir. Onlardan bazıları şunlardır:

Kiramen Katibin: İnsanların sağında ve solunda bulunan ve bütün iyilik, kötülükleri kayıt eden meleklerdir.

Münker-Nekir: Kabirde insanlara iman hakkında soru soracak olan meleklerdir.

Rıdvan: Cennet bekçisi ve cennette bulunan meleklerin lideridir.

MalikCehennem bekçisi ve cehennemde bulunan meleklerin lideridir.

İman esasları içinde bulunan meleklere iman farzdır. Biz Müslümanlar tam olarak iman ederiz. Allah imandan bizi geri koymasın. Amin. Allah’a emanet okun vesselam.

“Meleklere İman – En Çok Bilinen Melekler ve Görevleri” üzerine bir yorum

Yorum yapın