Kureyş Suresi

Kureyş suresi Mekke döneminde inzal olmuş olup  4 ayettir. Bu sure ismini Hz. Peygamberin (sav) mensup olduğu kabileden almaktadır.

Kureyş Suresi

Kurandaki sıralamada 106. sırada, inzal(iniş) sırasına göre yirmi dokuzuncu suredir. Surede Kureyş kabilesine cahiliye zamanında verilen mali ayrıcalıklardan, emniyetten, istikrar, ve zenginlik gibi şeylerden bahsedilmekte olup verilen nimetlere şükür ve Allah’a kul olmanın önemine dikkat çekilmektedir.

Abdussamed Kureyş Suresi

Bu sureyi Abdussamed’in sesinden dinlemek için aşağıdaki play butonuna basın.

Kureyş Suresi Türkçe Anlamı Sesli

Bu surenin Türkçe anlamını dinlemek için aşağıdaki play butonuna basın.

Kureyş Suresi Arapça Okunuşu

 

Kureyş Suresi Türkçe Yazılışı ve Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Li’îlâfi Kurayş, 2- Îlâfihim rıhleteşşitâi vessayf, 3- Felya’büdû rabbe hâzel beyt, 4- Ellezî et’amehüm mincû’in ve âmenehüm min havf.

Kureyş Suresi Türkçe Anlamı

Meali: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Kureyş’in emniyetini (selametini) sağladığı, Yaz ve kış yolculuğunda (seferlerinde) onları (ısındırıp) yakınlaştırdığı için, Şu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk (ibadet) etsinler. Ki O (Allah) aç kalmasınlar diye beslemiş ve her çeşit korkudan (tehlikeden) güvenliğe kavuşturandır.

Kureyş Suresinin Faziletleri

Hz. Peygamberimiz (sav) bu sure ile ilgili olarak bir hadiste şöyle demiştir. “Allah (c.c.) Kureyş kabilesini 7 hususiyetle üstün kılmıştır? Ben onlardanım, peygamberlik onlardadır, Mekke’nin kapısı onlardadır, Mekke’nin su dağıtım işleri onlardadır, Allah (c.c.) fil ordusuna karşı onlara zafer vermiştir, onlar sürekli Allah’a ibadet etmişlerdir, Allah (c.c.) onlar hakkında Kur’ân’da bir sure inzal etmiştir.” (İbn Kesir)

  • İmam Rabbani (r.a.) dedi ki: “Korkulu bir yerde ve düşman karşusunda emin ve huzurlu olmak için bu sureyi her gün ve her gece 11 defa okumalıdır.”
  • Temiz ve güzel bir ahlaka sahibi olmak, musibetlerden, belalardan korunmak ve bereket (zenginlik) için günde 7 defa okunması tavsiye edilmiştir.
  • Sofraya otururken okunursa sofranın, yiyecek , içeceklerin veya bir şeyin üzerine okunarak üflense bereketi artar
  • Her gün 21 kere okuyan açlık çekmez, korktuklarından, musibetlerden emin olur. Bu sureyi çok okuyan  fakirlikten kurtulur demişler.
  • Zengin olmak ve güzel ahlaka sahip olmak ve güzel ahlaka sahip olmak, musibetlerden emin olmak ve zenginlik için yedi kere okunur.
  • Böbrek hastası olup şifa bulmak isteyen bir kimse bu sureyi okumaya devam etmelidir.
  • Evhamlı olanlar ve unutkanlıkları olanlar, gülsuyu karışımına yazıp, yağmur suyuna koyarak içilirse dertlerine şifa olur inşallah.
  • Her kim Cuma gecesi yatsı namazını kıldıktan sonra bu sureyi Binkere okur ve abdestli olarak yatarsa, Resulullah (s.a.v)’i rüyasında görür.
  • Kureyş suresi ezbere bilmiyorsak mutlaka ezberleyelim. Unutmayalım ki kuran maddi ve manevi olarak ilaçtır, kevserdir bizlere vesselam.

Yorum yapın