Kuranı Kerim Sevgisi

Kuranı Kerim Sevgisi Kuranı kerim biz Müslümanların yüce kitabıdır. Hz. Allah emir ve yasaklarını, biz kullarına bildirmek için peygamberlerine kitaplar göndermiştir. Bu kitapların hepsine ilahi kitaplar denir. Şimdiye kadar gönderilen kitapların adedi dörttür. Bazı peygamberlerine ise sayfalar göndermiştir ki bunlar 100 sayfadır.

  • İlk olarak Tevrat Musa peygambere
  • Zebur Davut peygambere
  • İncil İsa peygambere
  • Kuran-ı Kerim bizim peygamberimiz Muhammet aleyhisselam’a gönderilmiştir.

Kuran Sevgisi

Son kitap olarak gönderilen kuranı kerimin gelmesi ile bu ilk üçünün hükmü kalkmıştır. Kuranı kerim de 114 sure ve 6666 ayet vardır. Hz. Allah İslam dininin emir ve yasaklarını, iradelerini kutsal kitabımızda bizlere bldirmiştir. Ayrıca bazı geçmiş ümmetlerin ve peygamberlerin kıssaları da kuranı kerimde bizlere açık açık bildirmiştir. Diğer ilahi kitaplar sonradan değiştirilmiş ve asılları yok edilmiştir. Fakat Kuranı Kerimin bir harfi bile değişmemiştir ve kıyamete kadar değişmeyecektir. Dünyadaki bütün kuranı kerimler aynıdır.

Kuranı Kerim Sevgisi Kuranı kerim biz Müslümanların kitabı olduğu için onu iyi okuyup iyi anlamalıyız. Günümüzde en çok okunan kitap kuranı kerimdir. Hepimizin evinde mutlaka kuranı kerim vardır. Ancak okuduğumuz kadar anlayabiliyor muyuz? Kuranı kerimin gönderiliş amacı şudur. İnsanların İslam dini hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olması Allah’ı ve Resulünü tanıması içindir.

Kuranı Kerimi Nasıl Okumalıyız?

Kuranı Kerim Sevgisi  Öncelikle bir müslüman olarak kitabımızı en iyi şekilde öğrenmemiz ve okumamız gerekir. Kuranı kerim sevgisi ve Kuranı kerim okumak bir ibadettir. Ayrıca islamın şartlarından olan namaz ibadetini yerine getirmek için kura nı kerim okumak şarttır. Kuran okunmadan namaz olmaz. Bu yüzden namaz kılmak için kuranı kerimden sure ve ayet ezberlemek farz kabul edilmiştir. Namaz haricinde okunması da ayrı bir sevaptır. Okunan her ayetine hatta her harfi için sevap yazılır. Okuyarak sevap kazanıldığı gibi aynı zamanda dinleyerek de sevap kazanılır. Kuranı kerimin diğer kitaplardan ayıran bir diğer özelliği ise okuyana ve dinleyene manevi bir haz veriyor olmasıdır. Kuranı kerim okumak ve dinlemek ibadettir. Ayrıca insana iç manevi huzur sağlayan bir mutluluk vesilesidir. Onun için bir mümin sık sık kuranı kerim okumalı ve onun hükümleri ile amel etmelidir.

Kuranı Kerim Sevgisi Kuranı kerim okuyan kişi Allah ile konuşuyor demektir. Çünkü peygamber efendimiz ‘Rabbisi ile konuşmak isteyen kuranı kerim okusun’ buyurmuştur. Kuranı kerime abdestli olarak dokunmak ve abdestli olarak okumak gerekir. Abdestsiz bir kişi kuranı kerime dokunamaz. Onu okurken ağır ağır ve düşünerek okumalı. Çok hızlı bir şekilde kelimeleri ve harfleri karıştırarak okumak ise fayda yerine zarar verir. Onun için mutlaka tecvidine ve mahrecine dikkat edilerek okunmalıdır. (Herkesin Gitmek İstediği Cennet Nasıl Bir Yer?)

Kuranı Kerime Hürmet Etmek

Kuranı Kerim Sevgisi Kuranı kerimi okumak nasıl sevapsa ona hürmet etmekte aynı şekilde sevaptır. Ayeti kerimede CH. ‘kuranı kerime ancak temiz olduğunuz halde dokunun’ buyuruyor. Yani cünüp bir kimse dokunamaz ve okuyamaz. Ancak abdest alarak tutulabilir. Aynı zamanda belden aşağı tutulmamalı gayet hürmetli bir şekilde tutularak okunmalıdır. Okunduktan sonra ise güzel bir yerde muhafaza edilmelidir. Bu hususta ecdadımız bir en güzel örnektir. Onlar yüce kitabımız kuranı kerimi özel bir kılıf içerisinde yüksek bir yerde muhafaza etmişlerdir. Hatta Osman gazinin kuranı kerime olan hürmet ve sevgisi hepimizi hayrete düşürmektedir. Hocası Şeyh Edebalinin evine ziyaret için gittiğinde yatacağı odada kuranı kerimin asılı olduğunu görür. Ona hürmeten ayağını uzatmaz ve sabah kadar büyük bir hürmetle odada kalır. İşte bu hürmetinden dolayı hocasının duasını alarak osmanlının senelerce hüküm sürmesine vesile olur. Hakiki bir mümin kuranı kerimi çok okuyarak onun sevgisini taze tutar.

Yorum yapın