Kuran Sureleri Ne İçin Okunur? – Surelerin Faziletleri Nelerdir?

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de 114 tane kuran sureleri bulunmaktadır. Bu sureler tevhid, nübüvvet, ahret gibi konulardan bahsetmekle birlikte başımıza bir musibet, bela, hastalık veya dilek, istek ve niyazlarımız için bu sureler belli sayıda okunursa musibetten veya beladan kurtulunur, hastalık için okunursa şifa bulunur veya dilek, istek veya niyaz için okunursa o istek Allah (c.c) izni ile gerçekleşir.

Biz kullar olarak kuran surelerini Allah (c.c) ibadet etmek, salih amel işlemek için bol bol ibadet etmeli musibet, hastalık veya beladan kurtulmak için veya herhangi bir dilek, istek veya niyazımız için bol bol dua etmeliyiz. Dualarımızda samimi olmalıyız. Allah (c.c) yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul eylesin. Amin…

Şimdi kuran sureleri nelerdir ve faziletleri hakkında bilgileri yazalım.

Konu Başlıkları

Kuran Sureleri Ne İçin Okunur?

Fatiha Suresi Okumak

-Fatiha-i Şerife’yi yatarken okuyan kimse, ölümden başka her türlü kötülükten korunur.

-40 defa yazılarak, sula silinerek içilir, hastanın yüzü ve elleri de aynı su ile silinirse, Allah (c.c) izni ile şifa bulur.

– Tehlike anlarında 10 defa okunur.

-Cuma günü yazılarak üzerinde taşınırsa, cinlerin şerrinden korunur.

– Fatiha suresi yazılır, yağmur suyu ile silinerek içilirse, kalp çarpıntısından ve korkudan Allah (c.c) izni ile şifa bulunur.

-Her kim Fatiha Suresini ” iyyâke nesteıyn” kısmına kadar, Ardından İhlas Suresini sonuna kadar okuduktan sonra   ” Allâhümmecma’beynî ve sıfâtike yâ zel beyne hâcetî kemâ cema’te beyne esmaîke ve sıfâtike yâ zel celâli vel ikrâm” duasını 3 defa okursa , Allah (c.c)’ın izni ile dile yerine gelir ve bu kişinin duası da makbul olur.

-Farz namazlarından sonra her gün Fatiha-ı Şerife’yi 18 defa, yatsı namazından sonra ise 28 defa okuyanın rızkı çoğalır.

-Temiz bir tabağa yazılır. Yazı, gül suyu ile silinir, kulağa damlatılırsa Allah (c.c) izni ile ağrısına şifa olur.

-İki rekatlık namazın her rekatında 7’şer defa Fatiha Suresi 3’er defa İhlas Suresi okuyarak namaz kılan kimsenin dileği Allah (c.c)’ın izni ile gerçekleşir.

Bakara Suresi Okumak

– Tehlike anında ve duanın kabul olması için elif, lâm, mim ayeti okunur.

-Ruhi bunalıma karşı gün aşırı 3 defa okunur.

Ali İmran Suresi Okumak

Borçtan kurtulmak için ve zengin olmak için gün aşırı 3’er defa okunur.

Nisa Suresi Okumak

Akrabalar arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için okunur.

Maide Suresi Okumak

Her Türlü zarardan korunmak için gün aşırı 7 defa okunur.

En’am Suresi Okumak

İstek ve dileğin kabul olması için gün aşırı 7 defa okunur.

A’raf Suresi Okumak

Dünya ve ahiret mutluluğu için okunur.

Enfal Suresi Okumak

Zindandan, iftira ve musibetten kurtulmak için gün aşırı 7 defa okunur.

Tevbe Suresi Okumak

-Her türlü şerden kurtulmak için gün aşırı 7 defa okunur,

-7 defa yazılır ve asılırsa o yere hırsız giremez.

Yunus Suresi Okumak

Yunus Suresini yazıp taşıyan kimsenin düşmanı hezimete uğrar

Hud Suresi Okumak

Zalime karşı galip olmak almak için gün aşırı 3 defa okunur.

Yusuf Suresi Okumak

İzzet ve saadete nail olup, bahtın açılması için okunur.

Ra’d Suresi Okumak

Düşmanın kahrı için okunur.

İbrahim Suresi Okumak

Ahlakın güzelleşmesi için gün aşırı 10 defa okunur.

Hicr Suresi Okumak

Ticaretin kazançlı olması için gün aşırı 3 defa okunur.

Nahl Suresi Okumak

Azgınlığın ve fesadın kaldırılması için gün aşırı 10 defa okunur.

İsra Suresi Okumak

-Hilecilerin şerrinden korunmak için okunur,

-Misk ve safranla yazılarak dili tutulanlara içilirse Allah (c.c)’ın izni ile şifa bulur.

Kehf Suresi Okumak

Bu sureyi okuyan kimse her türlü fitne ve musibetten korunur.

Meryem Suresi Okumak

Bu sureyi gün aşırı 41 defa okuyan kimse fakirlikten kurtulur.

Taha Suresi Okumak

Gün aşırı 21 defa okuyan kimsenin kısmeti açılır.

Enbiya Suresi Okumak

Her türlü tehlikeye karşı okunur.

Hac Suresi Okumak

Mahşerin dehşetinden emin olmak için okunur.

Mü’minun Suresi Okumak

Her gün okuyan kimsenin, imani ve itikadi yönden düzelir, imanın kemaline erer.

Nur Suresi Okumak

Bu sureyi okuyan kimse vesveseden kurtulur, kemali imane ve yakine erer.

Furkan Suresi Okumak

Düşmanın pişman olması için okunur.

Şuara Suresi Okumak

Zarardan korunmak için gün aşırı okunur.

Neml Suresi Okumak

Bu sureyi okuyan kimse düşmanlarının şerrinden korunur.

Kasas Suresi Okumak

Azap ve esaretten korunmak için okunur.

Ankebut Suresi Okumak

Aklı yükselen kimselere okunursa Allah (c.c)’în izni ile şifa bulur.

Rum Suresi Okumak

Düşmana karşı galip olmak için okunur.

Lokman Suresi Okumak

Dahili hastalıklara karşı gün aşırı 7 defa okunur.

Secde Suresi Okumak

Yazılarak bir şişe içerisine konur, evin bir kenarında saklanırsa, her türlü afattan emin olunur.

Ahzap Suresi Okumak

Nasip ve kısmetin açılması için gün aşırı 7 defa okunur.

Sebe’ Suresi Okumak

Bu sureyi gün aşırı okuyan kimse cin şerrinden korunur.

Fatır Suresi Okumak

Bu sureyi gün aşırı okuyan kimse mahlukat tarafından sevilir.

Yasin Suresi Okumak

Bu sureyi 70 defa okuyan kimse her muradına erer.

Saffat Suresi Okumak

Bu sereyi gün aşırı okuyan kimsenin rızkı çoğalır, darlık çekmez.

Sad Suresi Okumak

Bu sureyi okuyan kimse zarar verici hayvanların şerrinden emin olur.

Zümer Suresi Okumak

Halk içerisinde aziz ve muhterem bir kişi olmak için gün aşırı okunur.

Mü’min Suresi Okumak

Kötü insanın şerrinden emin olmak için gün aşırı 7 defa okunur.

Fussilet Suresi Okumak

Bu sureyi okuyan kimse yolculuktaki her türlü tehlikeden emin olur.

Şura Süresi Okumak

Bu sureyi gün aşırı okuyan kimse hasmını mağlup eder.

Zuhruf Suresi Okumak

Gün aşırı 7 defa okuyan kimse muradına erer.

Duhan Suresi Okumak

Gün aşırı 3 defa okuyan kimse dileğine erer.

Casiye Suresi Okumak

İftiradan kurtulmak için okunur.

Ahkaf Suresi Okumak

Bu sureyi gün aşırı okuyan kimse cin şerrinden korunur.

Muhammed Suresi Okumak

Zarardan kurtulup, saadete ermek için gün aşırı okunur.

Fetih Suresi Okumak

Bu sureyi gün aşırı 7 defa okuyan kimse, her müşkülünü halledip, her muradına nail olur.

Hucurat Suresi Okumak

Hastalığın şifa bulması için 7 defa okunur.

Kaf Suresi Okumak

Cuma geceleri okuyan ahiret saadetine nail olur.

Zariyat Suresi Okumak

70 defa okuyan kıtlık yüzü görmez.

Tur Suresi Okumak

Bu sureyi gün aşırı okuyan hakka yaklaşır, dertlerden kurtulur.

Necm Suresi Okumak

21 defa okuyan her muradına nail olur.

Kamer Suresi Okumak

70 defa okuyan kimse zalimin şerrinden emin olur.

Rahman Suresi Okumak

Hayır kapılarının açılması için 70 defa okunur.

Vakıa Suresi Okumak

Bu sureyi 41 defa okuyan fakirlik çekmez, kazancı bereketli olur.

Hadid Suresi Okumak

Ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunur.

Mücadele Suresi Okumak

Bu sure 1 avuç toprağa 3 defa okunarak düşman tarafına savrulursa, düşman hezimete uğrar.

Haşır Suresi Okumak

40 gün boyunca 40’ar defa okunursa her türlü muradına erer.

Mümtehıne Suresi Okumak

Gün aşırı okuyan kimse, haramdan korunur. Borçlu ise borcunu kolaylıkla öder.

Saf Suresi Okumak

70 defa okuyan kimse aile huzursuzluğundan kurtulur.

Cuma Suresi Okumak

Helalinden evlenmek isteyen kimse 18 defa okursa nasibi açılır.

Münafıkun Suresi Okumak

Nifaktan kurtulmak, şerre hedef olmak için 7 defa okunur.

Teğabün Suresi Okumak

Nefes darlığına karşı suya 7 defa okunarak içilmeli.

Talak Suresi Okumak

Gün aşırı 3 defa okuyan refikası ile güzel geçinir.

Tahrim Suresi Okumak

21 defa okuyanın düşmanı dost olur.

Mülk Suresi Okumak

44 Defa okuyan kimse her beladan kurtulur. Kabir azabı çekmez.

Kalem Suresi Okumak

Şerden kurtulmak ve her muradına ermek için 71 defa okunur.

Elhakka Suresi Okumak

Ahiret mutluluğuna ermek için 71 defa okunur.

Mearic Suresi Okumak

Zafere ermek için 180 defa okunur.

Nuh Suresi Okumak

1000 defa okuyan kimse düşmanını kahreder.

Cin Suresi Okumak

Bu sureyi 7 defa okuyan kimse nazardan, sara hastalığından ve evhamdan Allah (c.c)’în izni ile şifa bulur.

Müzemmil Suresi Okumak

40 defa okuyan kimsenin rızkı ummadığı yerden gelir.

Müddessir Suresi Okumak

Bu sureyi gün aşırı okuyanın nefsi emmarenin sultasından kurtulur.

Kıyame Suresi Okumak

Cuma geceleri okuyan kimse ahiret saadetine nail olur.

İnsan Suresi Okumak

70 defa okuyan kimse kötü ahlaktan kurtulur. Hak dostlarının zümresine nail olur.

Mürselat Suresi Okumak

7 defa okuyan kimse göz hastalığına yakalanmaz.

Nebe Suresi Okumak

İkindiden sonra okuyan dünya ve ahiret saadetine nail olur.

Naziat Suresi Okumak

Bu sureyi her gece okuyan kimse son nefesini Kelim-i Tevhid ile kapar.

Abese Suresi Okumak

Yakıne ermek için 7 defa okunur.

Tekvir Suresi Okumak

Müşküllerin hali için 7 defa okunmalıdır.

İnfitar Suresi Okumak

Her murada ermek için 21 defa okunur.

Mutaffifin Suresi Okumak

Ağlayan çocuğu susturmak için 5 defa okunur.

İnşikak Suresi Okumak

Doğumun kolay olması için 7 defa okunur.

Buruc Suresi Okumak

Fitneci ve fesatların şerrinden kurtulmak için 10 defa okunur.

Tarık Suresi Okumak

Cinlerin şerrinden kurtulmak için 3 defa okunur.

A’la Suresi Okumak

3 defa okuyan kimse seferden selametle evine döner.

Ğaşiye Suresi Okumak

Vücuttaki her türlü yelin izalesi için 3 defa okunur.

Fecir Suresi Okumak

Belanın uzaklaştırılması için 7 defa okunur.

Beled Suresi Okumak

Kıyamette hesabın kolay geçmesi için 7 defa okunur.

Şems Suresi Okumak

Her türlü beladan korunmak için 41 defa okunur.

Leyl Suresi Okumak

180 defa okuyan fakirlikten kurtulur.

Duha Suresi Okumak

Okumaya devam edenler ruhi bunalım ve sıkıntıdan kurtulur.

İnşirah Suresi Okumak

Okumaya devam edenler ruhi bunalım ve sıkıntdan kurtulur.

Tin Suresi Okumak

7’şer defa okuyan kimse kötü ahlaktan kurtulur.

Alak Suresi Okumak

7’şer defa okuyan kimsenin sözü geçerli olur.

Kadir Suresi Okumak

Her müşkülün hali için 21 defa okunur.

Beyyine Suresi Okumak

Bu sureyi vidr edinerek devamlı okuyanlar kamil insanların makamına erer.

Zilzal Suresi Okumak

40000 defa okuyan kimse düşmanını helak eder.

Adiyat Suresi Okumak

3 defa okuyan nazardan korunur.

Karia Suresi Okumak

Her işin intizamı için 100 defa okunur.

Tekasür Suresi Okumak

Dünyevi ve uhrevi musibetlerden kurtulmak için gün aşırı 3 defa okunur.

Asr Suresi Okumak

İç hastalıkların tedavisi için yazılarak suyu içilir. 70 defa da okunur.

Hümeze Suresi Okumak

İnsanların zemminden ve iftirasından kurtulmak için 21 defa okunur.

Fil Suresi Okumak

Akşamla yatsı arasında 1000 defa okuyan kimse her türlü muradına nail olur.

Kureyş Suresi Okumak

Zengin ve güzel ahlaka sahip olmak ve müsibetlerden emin olmak için 7 defa okunur.

Maun Suresi Okumak

41 Defa okuyan kimse Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimizi rüyasında görür.

Kevser Suresi Okumak

100 defa okuyan kimse muradına nail olur. Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimizi rüyasında görür.

Kafirun Suresi Okumak

Yatarken okuyan kimse imanını şeytandan korumuş olur.

Nasr Suresi Okumak

Her muradın hali için 1000 defa okunur.

Tebbet Suresi Okumak

Düşmanın helakı için 1000 defa okunur.

İhlas Suresi Okumak

-100 defa okuyan kamil bir imana erer,

10 defa okuyan kimsenin amel defterine günah yazılmaz,

-1000 defa okuyanın vücudu kabirde çürümez,

-10000 defa okuyan her muradına nail olur.

Felak Suresi Okumak

Sihri tesirsiz hale getirmek ve şeytandan korunmak için 41 defa okunur.

Nas Suresi Okumak

Cin şerrinden ve evhamdan korunmak için 21 defa okunur.

Kaynaklar: Pamukoğlu Yayıcılık – Orhan Pamuk – Duaların / Surelerin Sırları – Faziletileri

Kuram sureleri okumamız geren bilmemiz gereken surelerdir. Okumak ve bilmek temennisiyle…

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri