Kuran Kursu Öğreticisi Maaşları 2023

Kur’an Kursu Öğreticisi Nasıl Olunur? Ne Kadar Maaş Alır? Tüm Merak Edilenler Haberimizin Detayında..

Kuran Kursu Öğreticisi

Kuran kurslarında, dini en iyi şekilde anlatarak, dini bütün öğrenciler yetiştirmekle görevli olan kuran kursu öğreticisi, dini bilgilerini öğrencilerine eksiksiz ve düzgün bir şekilde aktarmak ile yükümlüdür. Temel görevi, öğrencileri kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’i öğretmek olan öğreticiler, öğrencilerine namaz surelerini ve dualarını en iyi şekilde ezberletir, kendisine verilen program dahilinde ibadet, din ve ahlak ile ilgili güzel öğretilerde bulunur, kurs defterini düzenler. Kuran Kursu öğreticileri, dini temel bilgileri öğretirken; konu ile ilgili hadislerden, ayetlerden ve tefsirlerden de yararlanır.

Kuran Kursu Öğreticisi nasıl olunur?

Dini bilgisi oldukça kapsamlı olmak zorunda olan kuran kursu öğreticisi olabilmek için en az ilköğretim mezunu olmak gerekir. Bayan Kur’an Kursu Öğretici olma şartları arasında aşağıda belirtilen mezuniyet esaslarından en az birine sahip olmak vardır. Bunlara ek olarak KPSS ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) puanı dikkate alınarak adaylar arasından kadro sayısının belirli bir katı kadar kişi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sözlü mülakata tabi tutulur. Kur’an Kursu Öğretici olarak atanan kişilerin kadro dereceleri yine aşağıda belirtilen eğitim durumlarına göre belirlenmektedir.

 • İlahiyat Fakültesi mezunları
 • İlahiyat Fakültesi mezunu olup Hafız unvanı bulunanlar
 • İlahiyat Ön Lisans mezunları
 • İlahiyat Ön Lisans ve diğer Lisans programlarından mezun olanlar
 • İlahiyat Ön Lisans ve diğer Lisans programlarından mezun olup Hafız unvanı bulunanlar
 • İmam Hatip Lisesi mezunları
 • İmam Hatip Lisesi + İlahiyat Ön Lisans mezunları
 • İmam Hatip Lisesi + diğer Lisans programlarından mezun olanlar
 • İmam Hatip Lisesi + İlahiyat Fakültesi mezunları
 • İmam Hatip Lisesi + mezunu olup Hafız unvanı bulunanlar

Kuran Kursu Öğreticisi ne iş yapar?

Kuran Kursu Öğreticileri, kursa katılan tüm öğrenciler ile ilgili olan eğitim araç ve gereçlerinin de tutanağını tutar, kurs bitirme sınavlarında gözlemcilik görevini üstlenir.  Öğreticinin temel fıkıh kavramlarını bilmesi, dini kavramları doğru bir şekilde telafuz etmesi, duanın önemini doğru bir şekilde ifade edebilmesi, Hz. Muhammed’in hayatını ve vazifesini uygun bir şekilde doğru kaynaklardan öğrencilere aktarabilmesi gerekir. İbadetlerin önemini de doğru bir şekilde öğretmesi gereken Kuran kursu öğreticileri, davranışlarıyla da öğrencilerine bir örnek teşkil edebilmelidir. Bu yüzden Kuran ahlakını en iyi şekilde yaşayan ve uygulayan Kuran Kursu öğreticileri; davranışları ve hareketleri ile daha iyi ve daha ahlaklı öğrencilerin yetişmesine vesile olabilir.

Kur’an Kursu Öğreticiliği Başvuru Şartları Nelerdir?

Kur’an kursu öğreticiliği giriş sınavına başvurularda ilk defa açıktan alınacaklar için;

 • İmam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak
 • Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak
 • KPSS’den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak, şartları aranır.

Başkanlık teşkilatından Kur’an kursu öğreticiliği giriş sınavına başvuracaklar için;

 • İmam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,
 • Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
 • MBSTS’den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,
 • Adaylığı kalkmış olmak, şartları aranır.
 • Başkanlıkça farklı öğrenim düzeyi ve/veya hafızlık şartı aranabilir.


Mevzuat ile ilgili resmi verilere bu bağlatı üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği.

Kur’an Kursu Öğreticiliği Başvuru için Gerekli Belgeler

 1. Dilekçe
 2. T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi
 3. KPSS (DHBT) sonuç belgesindeki öğrenim durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti
 4. KPSS (DHBT) sonuç belgesi (bilgisayar çıktısı)
 5. Varsa Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti
 6. Adli Sicil Kaydı (Resmi Kurum için)
 7. Varsa 4-6 yaş çocuk gelişimi ve eğitimi belgesi
 8. Varsa işitme engelli eğitim belgesi

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Ekini indirmek için tıklayınız.

kuran kursu ogreticisi basvuru formu
Kuran Kursu Öğreticisi Başvuru Formu

Kuran Kursu Öğreticisi Maaşları

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesine kadrolu Kuran Kursu Öğreticisi olarak atanan en az lise düzeyinden  atanacakları için, 11.derecenin 1.kademesinden göreve başlarlar.

Tabloda lise, önlisans veya lisans düzeyinden ilk defa atananların maaşlarına yer verilmiştir. Ayrıca Kuran Kursu Öğreticilerinin yıllar içerisinde yükselecekleri derece kademeler karşılığında maaşlar hesaplanmıştır.

Kuran Kursu Öğreticisi Maaşları 2023

Kuran Kursu Öğreticisi Yıl Maaş
Sözleşmeli Kuran Kursu Öğreticisi 2023 8600₺
Fahri Geçici Kuran Kursu Öğreticisi 2023 8600₺
Uzman Kuran Kursu Öğreticisi 2023 12.750₺
Kuran Kursu Öğreticisi Ek ders Ücretleri 2023 42₺

 

Kuran Kursu Öğreticisi Maaşları 2023
Kuran Kursu Öğreticisi Maaşları 2023

Kuran kursu öğreticisi nedir?

Kuran eğitimi konusunda uzmanlığa sahip olan ve kursa katılan öğrencilere gerekli olan eğitimi planlama işini yürüten gerektiğinde eğitim araç gereçlerinin tutanağını tutan ve yapılan sınavlarda gözetmenlik görevini üstlenen mesleğe kuran kursu öğreticisi denilmektedir. Kuran Kursu Öğreticisi haftalık 40 saat zorunlu olarak çalışmaktadır. Bir ek ders ders ücretleri ise 2023 yılı güncel rakam 42.TL olarak belirlenmiştir.


Kur’an- ı kerim’i seven bir müslüman Allah’ı, peygamberleri, ailesini, kendisini ve Kuran’ın anlatmış olduğu tüm güzellikleri seviyor demektir.


Yorum yapın