Kur’an-ı Kerim’deki Duraklar

Kur’an-ı Kerim’deki duraklar, okurken nerede durulup nerede geçildiğini bize gösterir. Bu duraklara vakıf denilmektedir. Vakıf: Kuran’ı okurken herhangi bir kelime sonunda durup nefes almak ve daha sonra okumaya devam etmektir.

Vakıf işaretleri de Kur’an-ı Kerim’deki ayetlerin sonunda veya ortasında bulunan kelimelerin üzerine konulan durak işaretleridir. Vakıf işaretlerine aynı zamanda secavend de denilmektedir. Bu işaretlerin ifade ettiği farklı farklı anlamları vardır.

Kur’an-ı Kerim’deki Duraklar ve Anlamları

 • Kur’an-ı Kerim’deki Duraklar
  Kur’an-ı Kerim’deki Duraklar

  Mim (م‎) Lâzım Vakfı: Bu harf de durmak gerekir. Durulmadığı taktirde anlam bozulabilir.

 • Tı (ط) Mutlak Vakfı: Durmak için şartlar uygundur ve mana bakımından birbirinden bağımsız olan yerlerde bulunmaktadır.
 • Cim (ج) Caiz Vakfı: Bu vakf’da durulabilir veya geçilebilir de ama durulması daha uygundur.
 • Ze (ز) Mücevvez Vakfı: Burada da durulabilir veya geçilebilir ama geçilmesi daha uygundur.
 • Sad (ص) Murahhas Vakfı: Burada ise nefes yetmezse durulabilir. Normalde geçmek daha uygundur.
 • Lâ (لا) Lâ Vakfı: Mana yönünden birbirine bağlı olan yerlerde bulunmaktadır. Burada durmak uygun değildir, durulduğu zaman geriden alınarak devam edilir. Ama ayet sonunda ise geriden alıp devam etmeye gerek yoktur.
 • Gıf (قف  ): Ayetin anlamının açık olmasına katkı sağlar bu sebeple de durmak uygundur.
 • Kaf (ق  ): Durulabilir veya geçilebilir de ama geçmek daha uygundur.
 • Ayın (ع): Bu harf ayetlerin sonunda bulunur. Anlamı ise şu şekildedir, bir konunun bittiğini ve diğerinin başladığını ifade etmektedir. Namazda okurken Ayın işaretinin olduğu yerlerde rüku yapmak daha uygundur.
 • Kef ( ك): Bu harf kendisinden önceki durak işaretiyle aynı hükmü taşır.
 • Muâneka Vakfı: Kur’an-ı Kerim’deki duraklar arasında olan Muâneka Vakfı, birbirine yakın yerlerde iki ayrı yere konulan üçer noktadan ibaret olmaktadır. Birincisinde durulursa ikincisinde durulmamalıdır ve aynı şekilde ikincisinde durulursa birincisinde durulmamalıdır.

Secâvend Nedir?

Secâvendler, Türkçedeki noktalama işaretlerine benzemektedir. Bu işaretler okunan yerin anlamı göz önüne alınarak konulmuştur. Bu işaretleri ise ilk defa Muhammed b. Tayfur es-Secâvendi koymuştur. Daha sonra konulan bazı işaretlerle birlikte hepsine birden onun ismine ithafen Secâvend denilmiştir. Bu sebeple durakların isimleri bu şekildedir.

Yorum yapın