Köprü Savaşı Tarihi – Önemi – Tarafları – Sonuçları

Savaşın Tarafları: Müslümanlar ve Sasaniler

Savaşın Tarihi:26 Kasım 634

Savaşın Nedeni: Nemarık ve Kesker’de İran ordularına karşı kazanılan zaferler sonucu İran’ın yeni bir ordu hazırlayarak saldırıya geçmesi.

Savaşın Sonucu:  Sasaniler Savaşı kazandılar ancak iş karışıklıklarından dolayı geri çekilmek zorunda kaldılar. Böylece Müslümanlar Fırat Nehri’ni geçip Dicle’ye kadar ilerlemişlerdir.

Savaşın Önemi: Bu yenilgi ilk fetihler döneminde alınan en büyük yenilgi olarak tarihe geçmiştir.

Köprü Savaşının Kısa Özeti

Köprü Savaşı Hicret’in 13. yılının Şaban ayına denk gelmiştir. Tam tarih olarak 26 Kasım 634 yılı bilinmektedir. Savaş Sasaniler İle Müslüman Araplar arasında yapılmıştır. Her iki taraf ağır kayıplar yaşamışlardır.

Büyük komutan Ebu Ubeyd, Irak cephesinde Müsenna b. Harise’nin ordusu içinde yer almış Nemarık’ta ve Kesker’de İran kuvvetlerini yenmişti.  İran başkomutanı Rüstem, bu yenilgilerin intikamını almak için bir ordu hazırladı. Ordunun başına da Behmen Cazeveyh’i geçirdi. Nemarık ve Kesker’de İran kuvvetlerine karşı zaferler kazanan Ebu Ubeyd Müsenna’nın uygun bulmasıyla bu ordunun da karşısına çıkmak istedi, Mirvha’da konakladı.

İki ordu arasında sadece Fırat Nehri vardı. Ebu Ubeyd hücum etmeyi tercih etti ve kayıklardan yaptığı köprüyle ordusunu karşı kıyıya geçirip İran ordusuna hücum etti. İran ordusunun önünde 30 kadar fil vardı ve bu fillerin harekete geçmesiyle Müslümanlar şaşırdılar. Çıkan kargaşada Ebu Ubeyd bir filin ayakları altında kalarak şehit düştü. Onun şehit olması bozguna sebep oldu.

Bu yenilgi Hz. Ömer (r.a)’a çekingenlik ve utançla bildirildi. Bu yenilgiden İranlılar yararlanabilirlerdi ama iç karışıklıkla ilgili bir endişe ile bu fırsatı kaçırdılar.

Bu yenilgi ilk fetihler döneminde alınan en büyük yenilgi olarak tarihe geçmiştir. Her ne kadar yenilgi il savaş kaybedildiyse de Sasanilerin iç karışıklık nedeni ile geri çekilmelerini fırsat bilen Müslümanlar Fırat’ı geçip Dicle’ye kadar ilerlemişlerdir.

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri