Kitaplara İman Etmenin Önemi Nedir?

Kitaplara iman etmenin önemi nedir? İman esaslarından olan bu hakikatin ehemmiyeti üzerinde duracağız bu yazımızda inşallah.

 Yüce Allah insanlara gönderdiği Peygamberlerin bir kısmına kitap indirmesi bize kitaplara iman etmenin önemi gösteriyor. Zira bu kitaplarda Allah (c.c.) insanlara emir ve yasaklarını bildirmiş ve iyiyi, güzeli öğretmiş, doğru yolu göstermiştir.

Peygamberlere inen bu kitaplara Allah’ın kitabı manasında ilaha kitaplar, semavi kitaplar veya mukaddes kitaplar denir.

Bu ilahi kitaplara iman etmek Nisa suresi 136. Ayette geçtiği üzere “Ey iman edenler! Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse, tam manasıyla sapıtmıştır” farzdır.

Hatta ayetin devamına bakılırsa bu iman etmenin tersini yapanlar sapıklık ile itham edilmiştir.

Konu Başlıkları

Kitaplara İman Etmenin Hikmeti

Bir örnek ile başlayalım bizler yeni bir bilgisayar veya cihaz alığımızda yanında bir de kullanım kılavuzu verilir ki bu kılavuz ile onları daha verimli kullanalım ya da bozmayalım. Hem de kullanımı daha uzun ömürlü olsun.

İşte insan dahi böyle değil mi? İnsan Yüce Allah tarafından en güzel bir surette yaratılmış bir varlıktır. Madem öyledir insanı mükemmel bir cihaza benzetecek olursak, maddi ve manevi her haline uygun bir kılavuz gereklidir ki hem amacına uygun olsun hem uzun ömürlü olsun.  

İnsanın mutlu olması için neler gerektiği, nelerden uzak durması, yaşantısının nasıl olması, nefsi, ailesi, devleti, milletine ve diğer varlıklara nasıl davranması gibi çok maddeler söyleyebiliriz. İşte bu kılavuz  Allah’ın gönderdiği İlahi kitaplardır.

İşte Kitaplara iman etmenin önemi burada ortaya çıkıyor. Kutsal kitaplarda ile insanların mutlu olmaları, yaratanın rızasına nasıl ulaşacağı vardır.

Şahsi ve toplumsal olarak kötülüklerden nasıl korunacağı, dünya ve Ahiret saadetinin nasıl olacağı hep bu kılavuzda yazılmış hem de bunların uygulanabilir olduğunu göstermek için de bir peygamber gönderilmiştir.  

Ehli Kitap Kimdir?

Evet biz Müslümanlar Kurana iman etmişiz. Bununla beraber daha önce gönderilen kitaplara da iman ediyoruz. Tabi ki tahrif olmamış hallerine. Bu haliyle biz kitapların tamamına inanmak ile ehli kitap oluyoruz.

Bu ise çok önemlidir. Çünkü Hz. Adem’den son Peygamber Hz. Muhammed (sav) kadar gelen tüm peygamberlere gelen suhuflar ve kitaplar bir bütünlük içindedir.

Bu kitaplar birbirini teyit eder. Birbirine kuvvet verir. Her bir kitap bir öncekini teyit eder. İşte Kitaplara iman etmenin önemi burada da ortaya çıkıyor ki iman bir bütünlük içindedir. Asla bir zıtlık yoktur. Kitaplar arasında ayrım yoktur. (tahrif olmamış noktasındadır)

Allah’tan kitaplara iman etmenin güzelliklerini yaşayan kişilerden olmamızı temenni ediyorum.

 

“Kitaplara İman Etmenin Önemi Nedir?” üzerine bir yorum

Yorum yapın