Kişisel Gelişiminize Katkı Sunacak 7 Kitap Önerisi

Kişisel Gelişiminize Katkı Sunacak 7 Kitap Önerisi: İnsan Mühendisliği, Duygusal Zeka, İyi Hissetmek, Yaşan Koçum Aristo, İnsanın Anlam Arayışı, Akıllı Yaşam Sanatı, Yaratıcı Beyin Dehanın Nörobilimi adlı eserlerdir. Bu eserler, kişisel gelişim alanında saygı gören klasikler olarak adlandırılırlar.

İnsan Müdendisliği

İnsan Mühendisliği, kişisel gelişim ve yönetim klavuzu olarak adlandırılan klasik eserlerden biridir. Nüvit Osmay’ın kaleme aldığı eser, zengin içerik yapısıyla, başarılı alıntıların yapıldığı kişisel kitaplarından biridir. Kitabın en belirgin özelliği, eğitim, modern yönetim, kişinin kendi kendini geliştirmesi ve bu konularda uygulamaların nasıl yapılacağını ayrıntılı şekilde aktarmasıdır.

Kitabın yazarı Nüvit Osmay, Türkiye’de modern zamanda başarıyı yakalama konusunda eser üreten önemli bir yazardır. 1970-1980 seneleri arasında TUBİTAK’ın Bilim Teknik Dergisi’nin yayın yönetmenliğini görevini üstlenmiştir. Başarılı yazıları ve düzenlemeleri, kendi hayatında uyguladığı strateji ile bu derginin tirajını 15 bin rakamından 95 bin’e çıkarmıştır.

Duygusal Zeka

Duygusal Zeka, psikoloji alanında verdiği bilgileri, kişisel gelişin teknikleri ile harmanlayan okunmaya değer bir eserdir. Kitap, EQ’nun IQ2dan neden daha önemli olduğunu açıklamaktadır. Ebeveynler ve eğitimciler başta olmak üzere, toplumun her kesiminden ve mesleğinden bireyin kendine yararlı olabilecek ayrıntıları yakaladığı bu kitap, önemli toplumsal mesajları içerir. Demokrasi, iş başarısı ve insanların duygusal zeka düzenlerinin kişisel gelişimdeki etkilerini anlatır. Eser, Daniel Goleman tarafından kaleme alınmıştır. (En İyi Kişisel Gelişim Kitapları)

İyi Hissetmek

İyi Hissetmek, psikiyatrist David Burns tarafından kaleme alınmış, insanın hayata daha olumlu bakarak başarısını nasıl arttıracağını anlatan bir eserdir. Duyguları harekete geçiren, kişisel gelişimde başarı elde etmeye ve günlük hayatta yüksek morali korumaya yönelik bilimsel olarak test edilen birden fazla tekniği aktaran bir eserdir.

Anksiyete ile başa çıkma, bir işte onaylanma bağımlılığının üstesinden gelme, kişisel gelişim, depresyondan uzaklaşma, uzun süre hiçbir işle uğraşamama durumundan kurtulma, suçluluk duygusunu yenerek yeniden başlama gibi hususlarında, detaylara yer veren saygı görmüş bir kitaptır. (Kitap Okumanın Yararları)

Yaşam Koçum Aristo

Yaşam Koçum Aristo, Jules Evans tarafından yazılan, içeriğinde verdiği bilgiler ile önemli filozof ve bilim adamlarından ders alıyormuş etkisi uyandıran bir eserdir. Kişinin kendisini eski dönem Atina okulunda önemli 12 filozofla diyalog halinde hissettiği kitap, Aristo, Platon, Sokrates, Epkuros’un öğretileriyle buluşturur.

Bu gün kişisel gelişim konusunda popüler eserlerde yer alan başlıkların geniş bir kısmı geçmiş dönemde bu ünlü filozoflarca ele alınmıştır. Filozoflar, hayata dair temel bir soru olan hayatta varoluş nedenini ele almışlardır. Akıllarındaki sorulara cevap veren filozoflar kişisel gelişimi son olarak ‘’ yaşama sanatı’’ olarak nitelendirmişlerdi. Filozofların bu konuyu ele alışları ve derin düşünceleri, kitap içeriğinde yer almaktadır. (Kitap Okumanın Faydaları)

İnsanın Anlam Arayışı

İnsanın Anlam Arayışı, Victor E. Frankl tarafından kaleme alınan, yazarın kurucusu olduğu logoterapi’nin ilkelerini anlatan ve ilkelere 2. Dünya Savaşı toplama kamplarında edindiği deneyimler ile harmanlayarak eklediği kitaptır. Varoluşun çetin koşullarını ve hayat anlamını keşfetmeye ışık tutan bir eserdir. (Mutlaka Okunması Gereken Psikoloji Kitapları)

Akıllı Yaşama Sanatı

Akıllı Yaşama Sanatı, Baltasar Gracian tarafından kaleme alınan, yüzyıllar boyunca bireylerin iş yaşantılarında ve hayatlarında başarılı olmak için neler yapmaları gerektiğini ele alan ve değişmeyen temel uygulamaları sunana bir eserdir. Liderlik, duygunun yönetimi, başarı için planlama gibi değerli yol gösterici konuları içerir. (Ülkemizde En Çok Okunan Kitaplar – 10 Eser)

Yaratıcı Beyin Dehanın Nörobilimi

Yaratıcı Beyin Dehanın Nörobilimi, Nancy C. Andreasen tarafından kaleme alınmış, yaratıcılık olarak adlandırılan ve başarıyı beraberinde getiren kavramın nasıl ortaya çıkarılacağını aktaran bir eserdir. Yaşamın insanlara sinyaller veren farklı parçalarını birleştirme, kişisel gelişim, olayları fark etme ve dehalığı ön plana taşıma konularına değinir.

1melek.com petinya.net Kedi isimleri