Kişisel Gelişimde Büyüyen Nesiller

Kişisel Gelişimde Büyüyen Nesiller: Bireylerin hem kendi hayatlarında hem de yaşadığı çevrede etkili, saygın ve öz güvenli olabilmesi için kendini yetiştirmesini ve manevi olarak daha güçlü duruma gelmesini sağlayan en güçlü faktör olarak kişisel gelişim karşımıza çıkıyor.

İnsan sosyal bir varlıktır. Hayatını devam ettirmesi, toplumda yer bulabilmesi için sürekli bir değişim ve gelişim süreci içerisindedir. Bu süreç bireyin doğumundan ölümüne kadar devam etmektedir. Toplumun ona yüklediği eğitim, iş, aile hayatı vb. görevleri eksiksiz yerine getirirken kişisel olarak sürekli bir baskı ve şekillenmeye maruz kalıyor.

Topluma ayak uydurmaya çalışırken kendi benliğine ve kişisel olarak besleyeceği hayat görüşüne de yatırım yapması gerekiyor. Bu durumda birey hem kendi iç dünyasını zenginleştirecek hem de dış dünyaya karşı etkili ve güçlü duracak, iletişimini ve ifadesini, dünya görüşünü destekleyecek kişisel gelişim sürecine çok erken yaşta katılıyor. Tüm yaşamı boyunca değişim ve gelişimle kendini oluşturuyor.

Kişisel Gelişim Süreci

Erken yaşlardan itibaren kişiliğimizi oluşturmak için izlediğimiz yol ve yordamlar olduğumuz ve ileride olacağımız kişiyi belirliyor. Kişisel gelişimin farkında ve bilincinde yetişen nesil,hayata karşı daha duyarlı, dikkatli ve hoşgörülü olarak yetişirken aynı zamanda kendine en doğru yatırımı yapıyor.

Gerek okul gerek sosyal gerekse iş hayatı ile alakalı almış olduğu gelişimini destekleyici eğitimler bireyin kendini daha hür ifade etmesine çevresine karşı daha ılımlı ve hoşgörülü düşüncelerde olmasına katkı sağlayacaktır. Böylece iletişimde aksaklıklar yaşamayacak ne istediğini net şekilde ifade eden bireyler çoğalacaktır. Okuldan mezun olmadan nitelikli ve gelişmiş bireyler iş hayatına katılacaktır.

Aile ve sosyal hayatta kendini bilen, iletişimi kuvvetli, ne düşündüğünü karşı tarafa net bir şekilde ifade edebilen çocuklar başarılı olmak yolunda en büyük engeli kendileri kaldıracaktır. Erken yaşlardan itibaren saygınlık kazanmaya, öğrenmeye, gelişmeye ve değişime hazır olan birey birçok sorunu kendi çözebilecek, olaylara daha aklı selim yaklaşabilecektir. Kişisel gelişimini destekleyerek yetişen nesiller çoğaldıkça ve sayıları arttıkça toplumda iletişimsizlik sorunu hallolmaya başlayacak ve bu sorundan kaynaklı stresli ortamlarda aynı şekilde azalacaktır.

Gereken önemin verildiği takdirde yetkin ve saygın bireyler topluma kazandırılacaktır. Bu da toplumların refahını arttırmak için en doğru adım bireyin yetişkin olma sürecinde kendiliğinden atılacaktır.

Kişisel Gelişim Tavsiyesi

Son yıllar da hızla ilerleyen bir sektör olarak karşımızda duran önü alınamaz bir şekilde de büyümeye devam eden, hatta günümüz koşullarında insanların yaşam biçimleri değiştikçe daha da ciddi bir sektör haline gelebileceği öngörülen bir alan.

Hayat

Hayatın hızlı akması, koşturması, yetişmeye çalışması, yetişememesi, depresyonu, tuzağı, yalanı derken elbette dayanabilmek için dayanılır kılınabilmesi için tavsiye alma ihtiyacı duyuluyor. Eskiden daha dogmatik bilgilerle belki atasözleri, özlü sözler, anonimler ile kişilerin teselli bulduğu yukarıda da bahsedilen nedenlere şimdiler de birtakım uzman kişilerden kişisel öneriler alabiliyoruz. Belki bazen doğru kişi ile karşılaşıyoruz bazen de yanlış, bu tarz pozitif etkileri net ölçülemeyen alanlar da çoğunlukla karşılaşmalar da şans faktörünün ya da çok doğru araştırmaların yapılması doğru uzman kişi ile buluşma noktasında çok önemli.

Bazen ihtiyacımız olan o sırada bizi rahatlatabilecek bilgilere bir kitap aracılığı ile bazen izlediğimiz bir film ile bazen rastlantısal olarak otobüste arka koltuğumuzda oturan iki kişinin konuşması ile de cevap bulabiliyoruz. Bu nokta da gelişim için kendimize doğru soruları sorabilmek, kendi eksiklerimizi kendimiz ile yüzleşerek tespit etmek çok önemli,

Ruh ve Beden

Kişisel gelişimin belli kalıplar içerisinde de sınırlandırılmaması gerektiğine de inanmalıyız. İnsanın bir çeşit öğrenme süreci büyüme süreci ile birlikte akıp giden gelişip büyüyen bir durum. Hatta son yıllar da o kadar da köpürtülen bir sektör haline gelmiş durumda ki doğruyu bulmak doğru kişilerle karşılaşmak, doğru profesyonelin karşısına oturmak gerçekten de önemli. Kişi şansını yada şansızlığını çoğunlukla kendisi belirler.

Bu noktada ruh ve beynin bir ekip gibi çalışmasını sağlayabilmek, kişinin kendi kendisi ile doğru bir ekip kurabileceğini, ruhun ve bedenin ihtiyaçlarını dinleyerek hayatına yol vereceğini bilmesi bu gerçeği hayatının erken dönemlerinde fark edebilmesi çok önemli. O hayatın erken döneminde yapılan tespitler ne kadar doğru olur ise hayat boyu ne kadar dingin sularda rahat edebileceğinin bir göstergesi olabilir. Bazen ruh ve beden senkronize hareket edemiyor ise destek almak önemli olabilir. Bu nokta kısıtlamalara direnç göstermeli, özgürce yol alabilmek için her mantıklı öneriye kulak asmalıyız.