Kişisel Gelişim Sınırları

Kişisel Gelişim Sınırları Günümüzde iş yapabilecek, yetenek kazanılacak ya da ileriye dönük olarak çeşitli hedefleri gerçekleştirmek adına kişilerin kendini geliştirmesi gerekmekiyor. Bu anlamda Kişisel Gelişim Sınırları konusu günümüzün en önemli konularından birisidir. İnsanların ve dolayısıyla ülkemizin, dünyanın da çağ atlaması için gerekli şartlardan biridir. İnsanlar kendilerini ne kadar geliştirip piyasada var ederse o kadar olumlu geri dönüşler olacaktır.

Kişisel Gelişim Sınırları Nelerdir

Peki kişisel gelişim sınırları nelerdir? İnsanlar hangi alanlarda kendilerini daha çok geliştirmelidir? Bu gibi soruların cevapları açık uçlu olup insanların tamamen kendi istek, amaç ve yetenekleri ile de doğrudan orantılıdır. Buna göre birçok kategoriyi ya da sektörü örnek olarak gösterebiliriz. Eğitimde matematik, fen, bilişim teknolojileri gibi pozitif bilimlerle uğraşanlar gelişim noktasına bir adım önde. Bilim adamı, mühendis akademisyen olma yolunda yürüyen kişilerin de kendini geliştirmesi beklenir. Kendinde yetenek gören kişiler de yine müzik, edebiyat, sanat gibi dallarda kendini geliştirebilir. Bunlara benzer daha birçok örnek de verilebilir.

Kişisel Gelişim Kimlere Göredir?

Kişisel Gelişim Sınırları, herhangi bir sınır tanımaksızın herkesin içerisinde olabileceği bir alandır. Yaş, konu, kategori sektör ya da cinsiyet gibi faktörlerin sınırlamadığı kişisel gelişim noktasında hemen herkes kendini üst düzey geliştirebilir. Kişisel gelişim, insanların ilgi duyduğu alanlarda kendilerini daha çok eğitmesi, geliştirmesidir. Önce kendine sonra da topluma faydalı bir birey olacak duruma gelmesidir. Böyle bir avantajı olan kişisel gelişim ile her insan kendini farklı farklı konularda geliştirebilir.

Farklı konularda geliştirebilir dedik. Çünkü bilimle uğraşan, bilimi meslek edinen bir kişi aynı zaman da gitar çalmak için de kendisini geliştirebilir. Ya da matematik alanında tezleri, yayınları olan kişi kendini yüzme dalında geliştirebilir. Çok boyutlu olarak düşüneceğimiz bu kişisel gelişim havuzu içi daha birçok örnek vermek mümkündür.

Kişisel Gelişimin Önemi

Kişisel gelişim ile birlikte insanlar kendisinde fark edemediği yetenekleri keşfeder. Bu keşfi ortaya çıkararak daha farklı alanlarda kendilerini görebilir. Kendini sürekli olarak eğiten, bilgi sahibi olan, ve çalışmayı bir ilke haline getirmiş olan kişilerin daha başarılı oldukları da bir gerçektir. İnsanlar daha çok kazanmak, kültürel anlamda gelişmek hem de daha farklı yaklaşımlar elde etmek için kişisel gelişim alanında sürekli olarak aktif kalmalıdır.

Kişisel Gelişim Avantajları Nelerdir?

Sadece tek bir işe, uğraşa odaklanan insanlar monoton bir hayat sürdürerek kendilerini farklı alanlarda görmez. Bununla birlikte zihinsel ve fiziksel olarak da fazlasıyla gelişmez. Kişisel gelişim alanında sürekli aktif kalan kişilerde ise zamana göre olumlu anlamda değişiklikler görülebilir. Peki nedir bunlar?

Kişisel Gelişim Sınırları Öncelikle kişisel gelişim noktasında sürekli okuyan insanı ele alalım. Roman, hikaye, deneme ya da buna benzer eserleri okuyan kişiler farklı hayatlara, dahil olur. Ayrıca kitap karakterleri ile empati kurar. Bu da insanın duygularını ön plana çıkararak neden sonuç ilişkisi kurmasına, olayları daha çok sorgulamasına yol açmaktadır.

Kendini herhangi bir alanda eğiten kişi o alana daha bilgili ve tecrübeli kişiler ile iletişime geçerek daha çok çevre edinir. Olaylara bakış açısı anlamında zenginlik kazanır. Tüm bu etkenler ile birlikte kişisel gelişim kavramının insanlara fazlasıyla yarar sağladığı gerçeğin ta kendisidir. Kişisel Gelişimi insanların kendilerini yeniden keşfetmesini sağladığı bir kavram olarak tadüşünülebilir.

Kişisel gelişim alanından hiçbir şekilde kopmamalı ve sürekli yeni arayışlar içerisine girerek kendimizi eğitmeliyiz.