Kişisel Gelişim Planı Nedir?

Kişisel Gelişim Planı Nedir? Bu plan, belli hedefleri açısından kişinin yaşam faaliyetlerini düzenlemek için bir stratejidir. Kişisel hedefleri, profesyonel hedefleri veya her ikisinin bir kombinasyonunu ele alabilir. Böyle bir plan oluştururken odaklanılması gereken alanlara örnek verelim. Eğitim, kariyer, kişisel ilişkiler ve sağlık örnek verilebilir. Kişisel gelişim planının faydalarından biri, soyut hedeflerini somut başarılara dönüştürmesine yardımcı olabilmesidir. Planı tek başına ya da kitaplar ve çevrim içi kurslar gibi kaynakların yardımıyla hazırlamak için çeşitli seçenekleri vardır.

Kişisel Gelişim Planı

İş Yerlerinde Uygulanması

İş yerinde, bir çalışana özel plan olabilir. Belirlediği hedeflere yardımcı olmak ve ilerlemeyi izlemek için kendisi tarafından saklanabilir. Bazı işletmeler eğitim programları ve görmeyi tercih davranışlarda kariyer gelişim çalışanın birlikte sunulan plandır. Planlama belgesi, insan kaynakları departmanlarında kayıtlı olmak içindir. Ayrıca kişilerin mesleki hedefler belirlemesine yardımcı olmak içindir. Ayrıca iş tanımını yerine getirmesini sağlamak için genellikle yararlıdır. Genellikle, birkaç konuyu kapsayan yazılı bir belgedir ve listeler grafikler içerebilir.

Kişisel gelişim planı, kişinin isteklerini ve yeteneklerini belirlemek için bir eylem biçimidir. Belirli bir eylemde bulunmadan önce bir miktar kendi kendini yansıtmayı içerir.

Hedef Belirleme

Genel olarak bu planı oluşturmanın bir sonraki mantıklı adımıdır. Nihai hedeflerine bağlı olarak, insanlar genellikle 1. yıl veya 5. yıl gibi belirli bir süre içinde ulaşmak istediklerine odaklanırlar. Plan, bir veya daha fazla uzun vadeli hedefe odaklanabilir. Birçok kişi de kısa vadeli hedefler içerir. Genellikle son teslim tarihlerine sahip yönetilebilir görevlerin bir listesini oluşturmaya yardımcı olur. Birçok insan, büyük planları daha küçük eylemlere bölmenin onları takip etmeyi kolaylaştırdığını buluyor.

Nasıl İlerlenir?

Birisi hedeflerini ve onlara ulaşmak için gereken adımları tanımladıktan sonra ! Programına veya takvimine belirli eylemleri dahil edebilir. Bu, özellikle birisi aynı anda birden fazla öge üzerinde çalışıyor ise? Bazı proje yönetimi becerileri gerektirir. Birçok kişinin kişisel gelişim planı oluşturarak öğrendiği ek araçlar, zaman yönetimi ve görevlerin öncelik verilmesidir. Kişinin ilerlemesini ölçmek, genellikle somut ölçütlerin kullanılmasına yardımcı olur. İşbaşı eğitim programını tamamlama sertifikası buna bir örnektir.

Nasıl Oluşturulur?

İnsanların planlarını oluşturmalarına yardımcı olmak için birçok kaynak mevcuttur. Eğitim kursları ve seminerler gibi kitapların yanı sıra çevrim içi bilgi kaynakları da vardır. Başka bir kişiye kişisel gelişimi konusunda yardımcı olan birine genellikle yaşam koçu olarak adlandırılmaktadır. İş danışmanları, profesyonel hedefler ve kariyer gelişim planlarına yardımcı olmak için! Genellikle insan kaynakları departmanları ve şirketlerin bireysel çalışanları ile birlikte çalışırlar.