Kerbela ve Hz. Hüseyin Sevgisi

Kerbela olayında şehit edilen Hz. Hüseyin İslam tarihinin en üzücü olaylarındandır ve her Muharrem ayında bu acı yeniden yaşanır.

Kerbela Hadisesi

Hz. Peygamberin torunu ve cennetle müjdelenen sahabelerden Hz. Hüseyin kerbelada şehit edilmiştir. Bu olay Muharrem ayının 10. gününde yaşanmıştır. Peygamber efendimizin vefatından sonra muhalefet konusu olan halifelik, son halife olan Hz. Ali döneminde daha tartışmalı hale gelmiştir. Hz. Osman’ın katillerini bulmamakla suçlanan Hz. Ali’ye karşı Muaviye ayaklanmıştır. İki fikir etrafında toplanan insanlar karşılıklı savaşmıştır. Hz. Ali’den sonra Muaviye halife olmuştur. Emeviler Hz. Hüseyin’in halife olmaması için ayaklanmıştır ve kerbela hadisesi yaşanmıştır.
Halifelik makamı yapılacak olan istişarelerden sonra belirlenmektedir. Ancak Yezid ile birlikte halifelik için istişare değil, savaş yolu seçilmiştir. Hz. Hüzeyin ve Muaviye’nin oğlu Yezid ile taraftarları karşı karşıya gelmiştir. Hz. Hüseyin’e tuzak kurulmuş ve kerbelada vahşice şehit edilmiştir.

Yezid

Yezid halife olunca Kufe halkı Hz. Ali’ye bağlılıklarını bildiren bir mektubu Hz. Hüseyin’e göndermiş ve Kufe’ye davet etmişlerdir. Ailesi ile birlikte Kufe’ye giden Hz. Hüseyin Yezid ile karşılaştı. Hz. Hüseyin ve yanındakiler sadece 72 kişiydi. Yezid ise 4500 kişilik ordusu ile oradaydı. Hz. Hüseyin’e biat ettiğini söyleyen Kufe halkı da Yezid’in yanında yer aldı. Tüm bu kalabalığın karşısında Hz. Hüseyin taraftarı sadece 72 kişiydi. Üstelik çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyordu.
Yezid ve taraftarları öncelikle su kuyularının önünü kesti ve onları çölde susuz bıraktı. Susuzluktan bitap düşen Hz. Hüseyin ve beraberindekiler Yezid’e karşı savaş vermiş olsa da hepsi  şehit oldu. Bu olay bir savaştan ziyade bir soykırım olarak tarihe geçti. Kundaktaki bebekler dahi o gün şehit edildi. Peygamberin soyunun devamı da bu şekilde engellendi.
Daha önceleri Hz. Ali için savaşan Şimr, o gün Yezid’in ordusunda yer aldı. Hz. Hüseyin’in mübarek başını gövdesinden ayıran Şimr oldu. Bu hadise ile  72 Müslüman şehit oldu ve Hz. Peygamber’in soyuna da son verildi. Kerbela şu anda Irak topraklarında yer almaktadır. Suriye çölünün eteğinde ve Fırat ırmağının kıyısında bulunur. Du ile gelen huzur

Hz. Hüseyin Sevgisi

Kerbela hadisesinin bilinmesi tek başına dahi Hz. Hüseyin’in sevilmesi için yeterlidir. Hz. Peygamber’in göz bebekleri Hasan ve Hüseyin idi. Hz. Hasan büyük iken Hz. Hüseyin küçük idi. Peygamber torunları öyle mübarekti ki Hz. Hüseyin doğduğunda bile melekler Efendimize tebriğe gelmişti. Hz. Peygamber, Hüseyin ağladığı zaman ağlatanı uyarır ve torununun ağlamasına dayanamadığını söylerdi.

Kerbela Şehidi

Hz. Peygamber hayatta iken Cebrail, Hz.Hüseyin’in kendi ümmeti tarafından şehit edileceğini bildirdi. Hatta şehit edileceği yer olarak Kerbela’yı gösterdi ve oradan bir avuç toprak getirdi. Hz. Peygamber bu toprağı kokladığında gam ve bela koktuğunu söyledi.
Hz. Hüseyin, peygamber efendimizin ölüm korkusu ile sevdiği göz bebeğiydi. Efendimizin vefatının üzerinden çok geçmeden Hz. Hüseyin de İslam şehitleri arasında yerini aldı ve Kerbela şehidi olarak tarihe geçti. Vücudunda 33 mızrak yarası ve 33 kılıç darbesi ile yine de savaştı.
Yaşanan tüm bu olaylar Hz. Hüseyin’i İslamın simgelerinden biri yapmıştır. İslamı sevmek, Hz. Peygamberi sevmek aynı zamanda Hz. Hüseyin’i sevmek anlamına gelir. Çünkü Hz. Hüseyin, Peygamber efendimizin göz bebeğiydi ve haince şehit edildi. Kerbela’da susuz bırakılan, 4500 kişilik orduya karşı koyan, kanlar içinde şehit olan Hz. Hüseyin halen gözyaşı ile anılmaktadır. Muharrem ayının 10’unda halen kerbela olayı anılmaktadır.