İsraf Nedir? Ayet ve Hadisler

Dini bakımdan da büyük günah olan israf nedir?  Modern dünyanın en çok tartıştığı ve gündemde tuttuğu konulardan en önemlisi israftır. Tüketim kültürünün yerleşiminin de etkisi ile ayyuka çıktığı söylenebilecek israfın her alana mahsus olduğunu ifade edelim.

Dolayısıyla israfın sadece gıdaya taalluk eden malların fazladan tüketimine, zayi edilmesine yönelik bir kavram olarak algılanması eksik bir kavrayıştır. Dine, dünyaya ve insana faydası olmayan işlerin her türlüsü israftır.

Dine uygun olmayan israf, haram; mürüvvete uygun düşmeyen israf ise, tenzihen mekruhtur. Mürüvvet, faydalı işler ortaya koyma ve iyiliklerle insanlığa zenginlik kazandırma arzusu demektir.

Konu Başlıkları

İsraf Nedir?

Yiyiniz, içiniz ancak israf etmeyiniz!

Kötü Ahlak: Araf süresinin 31.ayetinde “Yiyiniz, içiniz; ancak israf etmeyiniz. Zira O (Allah) israf edenleri sevmez” buyrulur. Bugün ise, lüks tüketim ve harcamalar bir prestij ve imaj meselesi halini almıştır.

Birçok insanın açlıkla boğuşmasına rağmen bir kısım insanın da aşırı tüketim yapmaları, “İnsan, insanın kurdudur” konusundaki haklılığı bir kez akla getirir. Zira, dünyada lüksü yaşayan millet ve insanların birçoğu, servetlerini başkaları üzerinden elde etmiştir. Bu bakımdan faizli bir ekonomi sistemi de israfın bir örneği, mürüvvete karşın bir adımın misalidir.

Kurulu düzende insanları tedbirli ve iktisatlı olmaya sevk edecek bir anlayışın yerine, tüketime ve ne şekilde olursa olsun zenginleşmeye teşvik edici bir düzen söz konusudur. Böyle bir düzenin içerisinde az da olsa israf tartışmalarının yer edinmesi kayda değerdir.

Ancak israfı suyun, ekmeğin, elektriğin fazladan harcanması veya çöpe atılması gibi kısır bir açıdan tartışması, çözümün kaynağının yaşam tarzı ve zihninin külliyen değişimiyle mümkün olabileceği hakikatini ötelemek demektir.

İsraf kültürü içerisinde iktisatlı davranılabilir mi?

İsraf nedir? Sözünün Teknolojide Tanımı: Reklam, haber, İnternet ile popülaritesi artırılan modern yaşam tarzının mutluluk tek çıkar yolun harcamakla mümkün olabileceği fikri garabetine karşın tedbirli ve ölçülü hareket edebilmek, herkesin harcı bir konu değildir.

Daha elimizdeki telefon modelinin eskidiğini söyleyemeden yeni bir modelin çıkması ile bir değişimin gerekliliği konusunda kendini mecbur hisseden insanların içerisinde bulundukları fecaat, çağın vebasıdır.

İsrafa karşın bir reaksiyon göstermek isteyenlerin kurulu düzenin tüketim kültürü tarzını tanımaları, daha sonrada “seni tanımıyorum” diyebilmeleri, ölçülü bir yaşam sürme gayreti içerisinde olabilmeleri, tevazu ile mümkün olabilir.

İsraf Hakkında Ayet ve Hadis

Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızkların temiz olanlarından yiyin! Eğer sadece Allah’a kulluk ediyorsanız, O’na şükredin!” (Bakara Suresi 2/172)”

Yiyin için, giyinin ve tasadduk (sadaka) edin. Fakat israf ve kibirden sakının! (Buhari)

Her istediğini yemek israftandır. (İbni Mace)

İktisat eden zenginleşir, israf eden fakirleşir. (Bezzar)

Geğirmeyi bırakın zira dünyada çok doyanlar, kıyamet gününde çok uzun olarak aç kalacak olanlardır.  (Tirmizi, Kıyamet, 37)

İsraf olarak il akla yemek içmek gelse de israf çok geniş anlamda zaman israfı, mal israfı hatta söz israfı gibi çok çeşitleri vardır. 

Bize verilen nimetlerin kıymetlerini hakkıyla bilen, israf etmeyen ve daima şükür üzerine olan kişilerden olmak duasıyla… 

Osmanlıca öğrenmek ister misiniz? Buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Gıybet nedir? caiz yerleri var mıdır? okumak için buraya tıklayınız. 

 

 

Yorum yapın