İslam Dinine İlk Tebliğ ve İlk Müslümanlar (Sabıkuni İslam)

İlk Müslümanlar, İslam dininin yayılması bakımından son derece kilit bir öneme sahip olan isimlerden oluşur. Hz Muhammed’in (sav) Hira Dağında ilk vahyi gelmesi hem ilk Müslümanları hem ilk inkarcıları ortaya çıkarmıştır. İşte ilk Müslümanlara ait tüm bilgileri derleyerek bir araya getirdik.

İlk vahiy ile birlikte İslam dinine girenler arasında erkekler, kadınlar, köleler ve hürler bulunmaktaydı. Bu İslam’ın herkesi kucaklayan, tüm insanlığı Allah karşısında eşit kabul eden görüşünü göstermekteydi. İslam dininide zorlama olmadığı gibi ilk Müslümanlar da tamamen kendi istekleriyle kabul etmişlerdir.

Gizli Tebliğin Başlaması

İlk vahiy geldikten sonra bir süre vahiy gelmemişti.  Efendimiz (s.a.v) Hira mağarasından dönmekte iken bir ses işitip semaya baktı ve kendisine vahiy getiren Cebrail (a.s)’i gördü. Korku ve heyecanla evine gidip Hz. Hatice validemize;

“Beni örtünüz! Beni örtünüz” dedi. Bu sözler üzerine Cebrail (a.s) tekrar belirdi ve el-Müddessir Suresinin ilk ayetlerini getirdi.

Mealen; “1.Ey bürünüp sarınan (Resulüm)! Kalk! ve (insanları) uyar. Sadece Rabbini büyük tanı. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terk et.”

İlk vahiy ile Efendimiz (s.a.v)’e tebliğ görevi verilmemişti. Ancak gelen bu vahiy ile hak dini tebliğ ile görevlendirildi. Böylece Efendimiz (s.a.v) gizli tebliğ yapmaya başladı.

 İlk Müslümanlar

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e tebliğ görevi verilince öncelikle yakına akrabaları ve dostlarını hak dine davet etmeye başladı. Davetine ilk önce valide annemiz Hz. Hatice cevap vererek İslam dinini kabul ederek ilk Müslüman olmuştur. Kendisi ilk kadın Müslümandır. Daha sonra Amcasının oğlu ve damadı Hz. Ali (r.a) , ardından en yakın dostu Hz. Ebubekir (r.a), azad ettiği ve sonrasında evlat edindiği Zeyd bin Harise, sonrasında Hz. Osman (r.a) olmak üzere bir bir Müslüman oldular. Hz. Ömer (r.a)’ın katılımıyla Müslümanların sayısı 40 olmuştur.

Sabıkûn-i İslam İlk Müslümanlar

Hz. Hatice validemizden sonra Müslümanlığı kabul eden 8 kişiye Sabıkûn-i İslam denir. Bu sahabeler;

– Hz. Ali(r.a)

-Hz. Ebubekir (r.a)

-Hz. Zeyd bin Harise

-Hz. Osman (r.a)

-Abdurrahman bin Avf

-Sa’d bin Ebi Vakkas

-Zübeyr bin Avvam

-Talha bin Ubeydullah

Açık Tebliğin Başlaması

Efendimiz (s.a.v) öncelikle en güvendiği kişileri İslam dinine davet etti.  3 yıl boyunca gizliden yapılan bu çağrılar sonrası Müslümanların sayısı ancak 30’a çıkabilmişti. Bu Müslümanlar ibadetlerini evlerinde gizliden yapıyorlardı.

Peygamberliğin 4. Senesinde gelen; “Sana emrolunan şeyi açıkça ortaya koy, müşriklere aldırma” [el-Hicr Suresi] anlamındaki ayet ile İslam’ı açıktan tebliğ etme emrolundu. Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v) halkı açıktan İslam’a davet etmeye başladı.

Açık davetin başlamışından sonra, halk ile daha kolay iletişime geçebilmek için kendi evi ile Sefa ile Merve tepeleri arasında işlek yerde bulunan Erkam’ın evine taşındı. Birçok kimseler bu evde İslam ile şereflendiklerinden dolayı bu eve “Dâr-ı İslam” denildi.

Allah hem ilk Müslümanlar hem sahabelerken Allah razı olsun. Onların vesilesi ile dinimiz bu günlere sağlam olarak gelmiştir. Allah’a emanet olun vesselam

Yorum yapın