İffet ve Haya

Kardeşlerim!…Çağımızda özellikle gençlerimizin heder olduğu, adeta bir hastalık gibi onların ruhlarını kemiren modernleşme adı altında evlatlarımızı yozlaştıran kültüründen uzaklaştıran adına internet çağı denilen bu çağda İffet ve Haya nın önemini ne kadar anlatsak da azdır. Sosyal medyada popüler olmak için İslamın gereklerinden uzaklaşan gençlerimiz ve kızlarımız silkelenip kendine gelmeli, özüne dönmeli ve içindeki iman ateşini yakmalıdır. Bu hastalığı bertaraf etmek için elimizden geleni yapmakta bize bir vazifedir. Bende bu vazifeden kendime pay çıkararak böyle birkonuyu paylaşmak istedim. Zaman ayırdığınız için şimdiden teşekkür ederim.

İffet Nedir?

İffetli olmak; ruhun temizliği, günahtan ve kabahatlerden uzak duruşun resmidir. Kişinin şehvetini, arzu ve isteklerini dizginlemesi, bu arzu ve isteklerde ölçülü olabilmesiyle kendini gösterir. İnsanın özellikleri arasında sayılan dünyada saygınlığı olan, huzurlu ve mutlu, ahirette de Allah’ın hoşnutluğuna ermiş kutlu ve mesut insanların özellikleri sayılabilir. İffet, insanın kendine karşı duyduğu saygıyı korur, başkalarının kişiye göstereceği saygıya dayanak olur. İffetin en önemli özelliklerinden birisi ise kişisel değer ve itibarı arttırmaktır.

İffet ve Haya

Kendine ait olmayan şeylere iffetli ve namuslu bir kişi göz dikmez. İffetli kişi meşrû ve helâl olanla yetinip hakkına razı olur. Kendinin ve başkalarının ırz ve namusuna saygı gösterir iffetli kişi. Söz ve eylemleriyle fikir ve inançlarının arkasında sapasağlam durur. Değerlerine sahip çıkıp onlara uygun yaşar. Özetle başını yastığa koyduğunda vicdanına veremeyeceği hesabı olmayan kişi iffetli ve namuslu kişidir. Adam gibi adamdır iffetli kişi.

Yüce Mevla’m bu hususta şöyle buyuruyor:

“Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. “

“Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, ziynet (yer) lerini göstermesinler”

Nur Suresi 30-31. Ayetler

İffet Denilince Aklımıza Ne Gelir?

Namuslu olmak ve iffeti korumaktan söz ettiğimizde aynı zamanda izzetli, şerefli, lekesiz, doğru ve dürüst bir şekilde yaşamaktan, bu şekilde bilinip tanınmaktan bahsediyoruz demektir. Ayrıca vakar, ırz, edep, ar, doğruluk, itibar, güvenilirlik, haysiyet gibi yüksek erdem ifade eden ahlâkî özellikler de aklımıza geliverir.

Güvensizlik, ikiyüzlülük, riya, samimiyetsizlik, ihanet, yalan ve aldatma iffetini kaybetmiş bir insandan beklenebilir.

İffet ve Haya

Haya Nedir?

Hayâ sahibi olmak iffetli olmanın ve namuslu kalmanın en önemli şartıdır. Haya, “utanma duygusu “dur. Bu duygu, sahibini kötülüklerden, günah olan söz, fiil ve davranışlardan alıkoyar. Allah’ın sevgili elçisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselam bu konudaki ölçüyü çok sade bir şekilde ifade etmiştir:

“Utanmazsan dilediğini yap.”

Ebu Dâvûd, “Edeb”, 6.

Hayânın yitirilmesi, iffetin yitirilmesine neden olur. İffetin yitirilmesi ise kötü söz, eylem ve davranışların çoğalıp yayılmasına, bunların toplumumuzda yaygınlaşmasına, ahlâkın ve düzenin bozulmasına sebep olur. Hayânın ancak hayır getireceğini ve hayanın imanın bir parçası olduğunu ifade buyuran sevgili Peygamberimiz, Allah’ın haya sahiplerini sevdiğini bildirmektedir.

İffet ve Haya İle İlgili Hadisler

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki:

“Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi, bir kimseye şer olarak yeter.

Her Müslümanın kanı, malı ve ırzı, başka Müslümana haramdır.”

Müslim, “Birr”, 32
İffet ve Haya

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki:

“Hayâ ancak hayır kazandırır.”

Buhârî, “Edeb”, 77; Müslim, “iman”, 60.

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki:

Haya, iffet, dile hakim olma ve akıl, imandandır. Bunlar bir insanda bulunursa ahiretliği çoğalır, dünyalığı azalır. Hasislik, fuhuş, çirkin sözlü olmak ise hayasızlıktan, nifaktan ileri gelir. Böylelerinin dünyalığı çoğalır, ahiretliği azalır. (Rabbini tanıyan haya eder.)

Ramuz el e-hadis, 96/14

Selam ve dua ile kalın dostlarım…

“İffet ve Haya” üzerine bir yorum

Yorum yapın