Hz. Ömer (r.a) Dönemi Askeri – Siyasi ve Ekonomik Alandaki Çalışmalar

Hz. Ömer (r.a) Halifelik Dönemi Askeri Alandaki Çalışmalar

 • İlk Düzenli ordu kuruldu, askere maaş bağlandı.
 • Sınırda bulunan Irak, Mısır ve Suriye’ye Cünd adı verilen devamlı ordugâh şehirleri kurularak savunma ve fetih hareketleri kolaylaştırılmıştır.
 • Orduya ait kayıtların tutulabilmesi için ilk kez ordu divanı kuruldu.
 • İkta ( Memur ve Askerlere maaş karşılığında arazi gelirlerinin verilmesi) sistemi uygulanmaya başlandı.

Hz. ÖMER (r.a) HALİFELİK DÖNEMİ EKONOMİ ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR

 • Devlet Hazinesi ( Beytü’l-Mal ) oluşturulmuştur.
 • Vergilendirme kuralları belirlendi. Haraç ve Cizre vergileri düzenlendi. Müslüman olamayanlardan toprak vergisi olarak “Haraç” vergisi alınamaya başlandı.
 • Ticaretin kolaylıkla yapılabilmesi için para basıldı.
 • Mali ve Ticari amaçlı “Divan Örgütü” kurulmuştur.

Hz. ÖMER (r.a) HALİFELİK DÖNEMİ SİYASİ ALANDAKİ ÇALIŞMALAR

 • Feth edilen topraklar yönetim birimlerine ayrılarak büyük iller oluşturulmuş ve bu illere Valiler atanmıştır.
 • Adli Teşkilatlar kurularak yönetim birimlerine Kadılar gönderildi.
 • Feth edilen topraklarda yeni şehirler kuruldu ve buralara Müslüman halk yerleştirildi.
 • Hicret başlangıç alınarak Hicri Takvim kullanılmaya başlandı.
 • Meclis oluşturuldu ve devletin önemli konuları burada görüşülmeye başlandı.
 • Posta teşkilatı kuruldu.

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri