Hz. Ömer Dönemi Horasanın Fethi ( 644 ) Nedeni ve Sonucu

Horasan Fethinin Nedeni: İran’ın doğusunda Merv’e çekilmiş olan Sasani Hükümdarı III. Yezdcerd’ in toparlanmasına fırsat vermemek.

Horasan Fethinin Sonucu:  Horasan ele geçirilmiş, böylece Ceyhun nehrine kadar sınırlar genişlemiştir.

HORASAN FETHİ KISA ÖZET

İran’ın doğusunda Merv’e çekilmiş olan Sasani Hükümdarı III. Yezdcerd’ in toparlanmasına fırsat vermemek ve bölgeyi fethetmek amacıyla yapılan sefer sonucu Horasan ele geçirilmiş, böylece Ceyhun nehrine kadar sınırlar genişlemiştir.

İslam Devleti’nin sınırlarının hızla genişlemesi ve nüfusun artması yönetim konusunda bazı sorunların ortaya çıkmasına neden oldu. Hz. Ömer (r.a) zamanında bir çok fetihler yapıldığı için devlette teşkilatlanmaya olan ihtiyaç arttı. Teşkilatlanmada Sasani ve Bizans etkisi görülür.

Yorum yapın