Hz. Ebubekir (r.a ) Halifelik Dönemi Olayları ve Özellikleri (632-634)

Hz. Ebubekir (r.a)’ın Halifelik Dönemi Olayları

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in ölümünden sonra. İslam dininin korunması ve yayılmasının devam etmesi gerekiyordu. 632 yılında yapılan seçimle Hz. Ebubekir (r.a) halife seçilmiştir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in ölümünden sonra Yemen’de yalancı peygamberler ortaya çıkmıştı.Arabistan’da da dinden çıkarak isyan eden kabileler olmuştu.

Hz. Ebubekir (r.a) ilk iş olarak Halid Bin Velid komutasındaki İslam ordusu Yemen’e gönderdi ve ortaya çıkan yalancı peygamberleri ortadan kaldırdı.

Arabistan’da dinden çıkıp isyan eden ve zekat vermek istemeyen kabileleri tekrar itaat altına aldı. Böylece;siyasi birlik tekrar sağlanmış oldu ve İslam devletinin olası dağılmasını önledi.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) döneminde Kur’an ayetleri, hafızlar tarafından ezberleniyor, vahiy kâtipleri tarafından deri, tahta, düz kemik, taşlar üzerine yazılıyordu. Yapılan savaşlarda hafızların ölmesi ve yazılı ayetlerin korunmasındaki zorluklar nedeni ile, Zeyd bin Sabid başkanlığında bir kurul oluşturuldu. Bu kurul, Peygamber Efendimiz ,(s.a.v)  zamanında yazılan Kur’an-ı Kerim ayetlerini toplayarak kitap haline getirmiştir.Böylece Kur’an-ı Kerim’in özgün halinin korunması sağlanmıştır.

Dini Yaymak İçin, Arap yarımadası dışına ilk fetihlere Hz. Ebubekir(r.a) döneminde başlanmıştır. İslam ordularının ilk olarak fetihle görevlendirildikleri ülke Suriye olmuştur. Husamin Zeyd komutasındaki ordu Bizans egemenliğindeki Suriye`ye gönderilmiş ve bu yöredeki kabileler egemenlik altına alınmıştır .Halid Bin Velid komutasındaki ordu Sasanilerin egemenliğindeki Irak`a gönderilmiştir. Bu orduların başarıları sonucu Hire beyliği Osmanlı Devletine bağlandı ve Fırat nehri çevresindeki kabileler İslamiyet’ i kabul etmişlerdir. Hire kentinin alınmasıyla ilk defa “ Cizye” vergisi alındı. Böylece Peygamber Efendimiz (s.a.v) ’in vefatından sonra da İslamiyet’in gücünü devam ettirdiği kanıtlanmıştır.

Müslümanların Güney Filistin`i ele geçirmelerinin üzerine Bizans İmparatoru Herakliyus, 50.000 kişilik bir orduyu Suriye`ye göndermiştir. Bunun üzerine, Halid Bin Velid Suriye`ye gelip İslam ordularının başına geçmiştir. İki ordu 634 yılında Yermük Irmağı kıyılarında savaşmışlar ve Yermük Zaferi ile Müslümanlar Bizans ordusunu Yenilgiye Uğratmışlar.Bu Savaş Müslümanların Bizans’a karşı kazanılan ilk büyük zaferidir. Yermük Zaferi Sonucunda; Suriye’nin kapıları İslam ordularına açılmıştır.

Hz. Ebubekir (r.a) Halifelik Dönemi’nin en önemli özelliklerinden biriside; İslamiyet’in ilk kez Arap yarımadası dışında Suriye,Filistin ve Irak’ta yayılmasını sağlamıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in yaymış olduğu İslamiyet, Hz. Ebubekir (r.a) döneminde iyice kökleşmiştir.

Hz. Ebubekir (r.a) Yermük Zafer`inden sonra hastalandı ve namaz kıldırma görevini Hz. Osman (r.a)’a verdi. 23 Ağustos 634 `de 63 yaşında vefat etmiştir.Aziz dostu Hz. Muhammed (s.a.v) `in yanına defnedilmiştir.

Hz. Ebubekir (r.a)’ın Halifelik Dönemi Özellikleri

-Ortaya çıkan yalancı peygamberleri ortadan kaldırdı ve İslam devletinin olası dağılmasını önledi.

-Kur’an-ı Kerim’i kitap haline getirterek özgün halinin korunması sağlanmıştır.

-Hire kentinin alınmasıyla ilk defa “ Cizye” vergisi alındı.

-İslamiyet’in ilk kez Arap yarımadası dışında Suriye,Filistin ve Irak’ta yayılmasını sağlamıştır.

Yorum yapın