Hendek Savaşı (23 Şubat 627) Nedenleri ve Sonuçları

Hendek Savaşı Tarihi

23 Şubat 627 yılında Mekkeli müşrikler ve Müslümanlar arasında yapılan son savaştır. Müslümanların hendek kazarak savunma savaşı yapmasından dolayı bu isim verilmiştir.

Hendek Savaşı Nedenleri

  • Müslümanlar, Uhud Savaşından sonra Medine’nin doğusuna ve kuzeyine seferler yapmışlardır. Bu seferler sonrasında Mekke kervanlarının Suriye, Mısır ve Irak yolu kapanması,
  • Müşriklerin Uhud savaşında tam bir zafer elde edilemeyişi,
  • Yahudilerin Medine’deki Müslümanları yok etmek istemeleri,
  • Uhud Savaşından sonra Medine’den sürülen Benu Nadir kabilesinin islamiyeti sürekli kötüleyerek diğer kabilelerle yanına alması ve müşriklerle savaş için ortaklık yapmaları savaşın nedenleri olarak görülmektedir.

Hendek Savaşı Kısa Özeti

Kureyş Müşrikleri Uhud savaşında başarılı olmuşlar ama Müslümanların gücünü azaltamamışlardı. Aksine Müslümanlar Medine’de birlik ve beraberliklerini arttırmışlar, askeri açıdan kuvvetlenmişler, Zatu’r-Rika ve Dumetü’l-Cendele‘ye yapılan seferler kesin zaferle sonuçlanmış ve böylece Müslümanların gücü ve etkinliği daha da artmıştır. Ayrıca Medine’de sürekli sorun teşkil eden Yahudi Benu Nadir kabilesi sürülerek huzur ortamı daha da arttırılmıştır. Tüm bunların sonucu olarak Mekke Müşriklerinin Irak, Mısır ve Suriye yönlerindeki kervan yolları kapatılmış yaptıkları ticaretler ciddi kayıplara uğratılmıştır.

Müslümanların bölgede güçlerini arttırması İslam Dinine katılımı da arttırmıştı. Tabi ki bu güçlenme İslam düşmanlarının dikkatini çekmiş ve düşmanca faaliyetlerini arttırmaya başlamışlardı. Bu islam düşmanlarının başında Medine’den sürülen Benu Nadir kabilesi vardı. İslam karşıtı propaganda yaparak, kışkırtma ve kandırma yolları ile diğer kabileleri ve Mekke’li müşrikleri bir araya getirdiler.

Hendek Savaşı
Benu Nadir Kabilesinin Kışkırtmaları

İlk önce Mekke Müşriklerine gelerek ortak düşman bildikleri Müslümanlar ile savaşmayı ve ebediyete kadar onları yok etmeleri konusunda anlaştılar.

Daha sonra Necid’e giderek Gatafan kabilesini Hayber’in bir yıllık hurmasının yarısı karşılığında Müslümanlara karşı savaşmaya razı ettiler. Fakat daha sonra diğer Arap kabilelere gidip Putperestliğin İslam Dininden daha yüce olduğunu ama savaşmazlarsa yok olup gideceklerini söyleyerek Tihame, Kinane, Beni Esd, Ehabiş, ve Necd kabilelerinden askerler aldılar.

Kureyş 300 at, 1500 devenin bulunduğu 4000 kişilik bir ordu donattı. Buna Yahudiler ve diğer Arap kabileleri eklenince yaklaşıl 10.000 kişilik bir ordu meydana geldi.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) müttefiklerinin savaş hazırlıklarını öğrenince derhal savaş meclisi topladı. Ashabın çoğu Medine’nin içeriden korunması gerektiği görüşünde birleşmişlerdi. Selman-i Farisî Hazretleri;

– “Bizde bir şehir üstün kuvvetlerle kuşatıldığı zaman daima çevresine bir hendek kazılır ve şehir bu şekilde savunulur.” şeklinde görüş bildirmiş. Fakat buna rağmen Peygamber Efendimiz bu planı uygun gördü ve hazırlıkların bu şekilde olmasını emretti.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) vakit kaybetmeden ileri gelen sahabeleri ile birlikte keşfe çıktı. Hendek kazılması gereken yerleri belirledi. Ve ardından bütün Müslümanlar hendek kazmaya başladılar. Bu şekilde bir çalışma ilE 2 hafta sonra Medine’nin çevresi hendeklerle kuşatıldı. Hendeklerden çıkan topraklar ile de iç tarafa sığınaklar yapılmıştı. Hendeklerin derinlikleri, bir insanın buradan çıkamayacağı kadar olacak şekilde ayarlanmıştı. Hendeklerin hazır olması bir aylık bir süreyi bulmuştur. Peygamberimiz bu hazırlıkları orada kurulan çadırdan takip etmiştir. Daha sonra buraya yapılmış olan Zubab Cami, bunun anısına yaptırılmıştır. Kadın ve çocukları korumak için şehirde bulunan kulelere yerleştirdiler.

Savaş meydanına gelen düşman arazinin boş olduğunu görüp sevinmiş ardından Hendekleri görünce şaşırmışlardır. Sıcak savaş ortamı olmadığından dolayı ok atışları ile savaş sürmüştür. Kuşatma yaklaşık 1 ay kadar sürmüş soğuk hava nedeniyle ve Hendeği geçememelerinden ötürü Müşrikler gayelerinden vazgeçmişlerdir.

Hz. Ali (a.s) zamanın en kuvvetli kişisi olan Arm’ı bu savaşta devirmiştir.

Hendek Savaşı Sonuçları

  • Savaş Müslümanların zaferiyle sonuçlanmıştır.
  • 628 yılında Mekkelilerle Müslümanlar için ayrıcalıkların kazanılması olarak görünen Hubeydiye Barış Antlaşması imzalandı.

Hendek Savaşı Özellikleri

  • Mekkeli Müşrikler ve Müslümanlar Arasında Yapılan son savaştır.
  • Bu savaş ismini kazılan hendeklerden almıştır.

Hendek Savaşı Önemi

  • Bu savaş ile birlikte Müslümanlar savunma durumundan çıkarak İslamiyet’i Medine dışına yaymayı hızlandırdılar.

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri