Formasyon Nedir Nasıl Alınır Şartları Nelerdir?

Formasyon Nedir Nasıl Alınır Şartları Nelerdir? Formasyon almak için gereken şartlar nelerdir? Ne işe yarar? Alanı nerelerdir?Bu öğretmenlik fakültesi mezunu olan öğrencilerin öğretmenlik yapabilmesi için gereken bir sertifikadır. Pedagojik formasyon eğitimin içeriğinde ise sınıf yönetimi, öğretmenlik mesleğine giriş, eğitim psikolojisi, öğretmenlik mesleği etiği, eğitim felsefesi gibi dersleri bulunmaktadır.

Konu Başlıkları

Hangi Üniversiteler Pedagojik Formasyon Programı Veriyor?

Üniversite Pedagojik Formasyon Kontenjanı
-Abant İzzet Baysal Üniversitesi 200
-Adıyaman Üniversitesi 200
Adnan Menderes Üniversitesi 200
-Ahi Evran Üniversitesi 200
-Atılım Üniversitesi 200
-Akdeniz Üniversitesi 200
Ankara Üniversitesi 350
Anadolu Üniversitesi 350
-Amasya Üniversitesi 200
-Atatürk Üniversitesi 350
-Bahçeşehir Üniversitesi 200
Balıkesir Üniversitesi 200
-Başkent Üniversitesi 200
-Bülent Ecevit Üniversitesi 200
Celal Bayar Üni. 200
Cumhuriyet Üniversitesi 200
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 200
Çankırı Karatekin Üniversitesi 200
Çukurova Üniversitesi 350
-Dicle Üniversitesi 200
-Düzce Üniversitesi 200
Dokuz Eylül Üniversitesi 350
-Ege Üniversitesi 350
-Erciyes Üniversitesi 350
-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 200
-Erzincan Üni. 200
-Fatih Üniversitesi 200
-Fırat Üniversitesi 200
-Gazi Üniversitesi 350
Gaziantep Üniversitesi 200
-Gaziosmanpaşa Üniversitesi 200
-Giresun Üniversitesi 200
-Harran Üniversitesi 200
-İnönü Üniversitesi 200
-İstanbul Üniversitesi 350
-Kafkas Üniversitesi 200
-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. 200
-Karabük Üniversitesi 200
-Karadeniz Teknik Üni. 200
-Kastamonu Üniversitesi 200
-Kırıkkale Üniversitesi 200
-Marmara Üniversitesi 350
-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 200
-Mevlana Üniversitesi 200
-Mersin Üniversitesi 200
-Nevşehir Üniversitesi 200
-Necmettin Erbakan Üniversitesi 350
-Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 200
-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 200
– Okan Üniversitesi 200
-Ondokuz Mayıs Üniversitesi 300
-Pamukkale Üniversitesi 200
-Selçuk Üniversitesi 350
-Sakarya Üniversitesi 350
-Siirt Üniversitesi 200
-Süleyman Demirel Üniversitesi 200
-Trakya Üniversitesi 200
-Uludağ Üniversitesi 200
-Uşak Üniversitesi 200
-Yıldız Teknik Üniversitesi 350
-Yakındoğu Üniversitesi 200
-Yeditepe Üniversitesi 200
-Yüzüncü Yıl Üniversitesi 200
-Zirve Üniversitesi 200