Felak Suresi

Felak suresi Medine döneminde inmiş olup 5 ayettir. Bu surede geçen Felak kelime olarak sabah aydınlığı anlamına gelmektedir.

Felak suresi kurandaki sıralamada 113. inzal (iniş) sırasına göre 21. suredir.  Mekke’de inzal olmuştur. Surede bazı kötülüklerden dolayı Allah’a sığınılması gerektiği anlatılmaktadır. Hz. Peygamber Efendimiz(sav)’e Yahudiler tarafından büyü yapılmış, büyünün bozulmasından sonra felak ve nas sureleri birlikte nazil olmuştur.

Fil Suresi Arapça Okunuşu

Felak suresi ayetleri
Felak suresi

 Felak Suresi Türkçe Yazılışı ve Okunuşu

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

 Türkçe Meali

Meali:Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. De ki: ben (karanlığı yarıp)  sabahı ortaya çıkaran Rabbine sığınırım, Yarattığı şeylerin şerrinden(fenalığından), karanlığı çöktüğü zaman (kap kara) gecenin şerrinden, Düğümlere üfleyenlerin (büyücülerin) şerrinden, Ve hased ettiği zaman (kıskancın) hasedçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım).

Felak Suresi Faziletleri

Sahabelerden olan Ukbe b. Âmir Peygamber Efendimiz (s.a.v) ’e şöyle rivayet ediyor. “Görmedin mi? Bu gece benzeri asla görülmemiş âyetler inzal oldu. (indirildi). Bu ayetler Gul eûzü birabbi’lfelak ve Gul euzü birabbi’nnâs dır.”  (Müslim

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Felak ve Nas surelerinin aynı zamanda (en güzel sığınma) duaları olduğunu beyan etmiş ve çokça okunmasını tavsiye etmiştir. [Darimi Fezâilü’l-Kur’an-25)

Farz namazdan sonra Felak suresini 3 kere okuyan kimse semavi belalardan ve arzi (dünyevi) kazalardan muhafaza olunur.

Bu sureyi devam okumak, hasetçilerin hasedine mani olur ve Allah’u Teâla İnsanların hasedinden, her türlü şer ve kötülüklerden korur.

Bir kişi sabah ve akşam üçer kez İhlas , Felak ve Nas Surelerini okusa, Allah (c.c.) o kişiyi cinni ve insan şerlerinden muhafaza eder. Bununla beraber bela ve musibetlere karşı da hıfz (koruma) altına alır.

Uymak için yatağa girerken okuyan birisi cin ve şeytanların şerrinden muhafaza olunur ve vesvesesiz, korkusuz bir şekilde uyur.

Yapılan sihir ve büyüyü tesirsiz bir hale getirmek ve şeytandan hıfz ( korunmak) için Felak ve Nas sureleri Kırkbir er kez okunmalıdır.

Felak ve nas sureleri mutlaka ezberlenmesi gereken surelerin başında gelmektedir. Zira kim bela, musibet ve şer işlerden muhafaza olunmak isterse yapacağı şey bu iki sureyi ezberlemektir.

Hem ezber yapmak hafızayı güçlendirir. Hele ki böyle Allah kelamı olan mübarek kelimeleri ezberlemek hem maddi hem manevi olarak bize çok şeyler katacaktır. Vesselam…

“Felak Suresi” üzerine 2 yorum

Yorum yapın