Ezberlemesi En Kolay Türkçe Kısa Bereket Duası

Kısa bereket duası nelerdir? Bu duaları bir araya getirdik. Bereket demek olağandan, alışılandan çokça olma durumu, bol verim olması, bollaşması, artması demektir.

Kısa bereket duası ile Allah’ın bize verdiği nimetlerin bol ve çok olmasını dileriz, isteriz. Çünkü biliyoruz ki nimete şükür varsa o nimet de artar ziyadeleşir. O halde biz de hem dil ile hem fiilimizle daima dua etmeliyiz ve şükretmeliyiz.

Türkçe Bereket Duaları 

Ezberlemesi En Kolay Türkçe Kısa Bereket Duası 

Rızık duası
Rızık duası

Türkçe okunuşu: Yâ Allah, yâ Rabb, yâ Hayyü, yâ Gayyûmü, Yâ Zelcelâli ve ikram. Eselüke bismikelazîmil-a’zami, Enterzugani helâlen tayyiben, Alahümme inkâne rızgunâ fissemâi, enzilhu ve inkâne filardi ezhırhu ve inkane ba’iden garrebhü, Ve inkâne gâribenyessirhü, Ve inkâne galîlen kessirhü, Ve inkâne kesîran ihfazhü bilbereketi

Yüceler yücesi olan (Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm, Ya Zel Celali vel- İkram) isminin hakkı için senden dilerim. Bana helal olan rızıklar ver. Yüce Allah’ım, eğer rızkımız semada (gökyüzü) ise onu indiriver, eğer yerde ise onu çıkarıver, uzakta ise onu yakın kıl, yakın ise kolay yap, az ise çoğalt, çok ise onu bereketlendir.  Amin.

Bereket Duası Arapça Okunuşu -1

Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram.

Es’elüke bismikel azîmil-a’zami,

Enterzukanî helâlen tayyiben,

Alahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu,

Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu,

Ve in kâne kâriben yessirhü,

Ve in kâne kalîlen kessirhü,

Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi,

Bereket Duası Arapça Okunuşu -2

Geçim sıkıntısı için dua
Geçim sıkıntısı için dua

Bismillâhi alânefsi ve mâlî ve dînî. Allahümme raddınî bigadâike ve bâriklî fîmâ guddirelî, hattâ lâuhibbe ta’cîle mâ ahharte vela te’hira mâ accelte.”

Benim Canım malım ve dinime bismillah. Ey Allahım! Beni kazana (takdirine) razı kıl. Bana takdir edileni benim için bereketlendir, o hâle geleyim ki te’hir (ertelenen) olunanın ta’cilini (acale), ta’cil (acele) olunanın da te’hirini (ertelenmesini) istemeyeyim.

Bereket İçin Yapılan Kısa Zikirler ve Anlamları

Ya Fettah (iyilik ve hayır kapılarını açan) Allah’ın en güzel isimlerinden birisidir ki devamlı okunması halinde Allah o kişiye inşallah bereket, güzellik ve hayır ihsan eder. Her sabah namazının arkasından 71 kere okunması tavsiye edilmiş.

Ya Fettah ve Ya Rezzak isimlerini sürekli olarak günde 100 kere okuyan kişinin Allah rızkını bol eder, bereketlendirir ve kapanmış kapları açar. (inşallah)

Evet ihlasla yapılan dualar inşallah kabuk edilir. İnşallah bize ihsan edilen nimetlerin bol bereketli olması ve bu kısa bereket duası yapmamız temennisiyle..

Kısa namaz duaları isimli makalemizi okumanızı tavsiye ederiz. Allah’a emanet oluna vesselam.

“Ezberlemesi En Kolay Türkçe Kısa Bereket Duası” üzerine 4 yorum

Yorum yapın