Dua Hakkında En Çok Merak Edilen 6 Soru ve Cevapları

Dua sözlük anlamında; çağırmak, yardım talep etmek, yalvarmak anlamına gelir. Terim olarak ise, kulun samimi ve içten bir şekilde Allah (c.c)’a sığınmasını ve yakarışını ifade eder.

Dua ile Allah (c.c)’ın yüceliği karşısında güçsüzlüğümüzü itiraf eder, sevgi ve tazim içerisinde O’nun lütfunu, ihsanını ve isteriz.

Allah’a hamd etmek, şükretmek, O’nu övmek ve aynı zamanda sevgi ve saygı sunma ifade ederiz. Aynı zamanda kulun Yaratıcısı ile sürekli olarak iletişimde bulunduğu bir ibadet olarak da tanımlanabilir.

Dua ile maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarımız için, hastalıklarımız için şifa için niyazda bulunuruz. Unutmayalım ki dua esasında bir ibadettir ve samimiyet ve ihlas ile yapılmalıdır.

Nasıl Dua Edilmelidir?

Samimi ve ihlasla yalvararak ve gizlice edilmelidir. Duamız kabul olmuyor diye hemen vazgeçmemek ve kararlı davranmak yani ısrarla istemek icap eder.

Allah (c.c) azabından korkmalı ve rahmetini umarak dua edilmeli ki biz buna havf ve reca ortasında olmak diyoruz.

Allah (c.c.)’a onun güzel isimleri ile dua edilmelidir. Ayetlerde ve hadislerde geçen duaları kullanmalı ve alimlerin dualarını da istimal etmeliyiz.

Kıymetli vakitler ile mekanları da gözetmeliyiz. Örneğin seher vaktinde ve kabe ve mescitler gibi. ve Amin diyerek bitirilmeliyiz.

Dua Etmenin Faydaları ve Sevapları Nelerdir?

Kul dua ile Allah (c.c) katında kıymet kazanır ve ahiret ve dünya hayatı için istek ve niyazlarda bulunarak maddi ve manevi isteklerine vasıl olabilir.

Dua ile manevi hayat güçlendir,  Allah (c.c)’a yakınlaşılır, günahlarının afvına vesile olur, rahmete ve mağfirete vasıl olur.

Yaptığımız Dualar kabul olmadı dememeliyiz zira dünya da olmasa da ahirette illaki bir karşılığı vardır. Bu nedenle duam kabul olmadı diyerek dua etmekten vazgeçmemeliyiz.

Bizler dua ettiğimizde muhakkak bir şeyler elde ederiz, karşılıksız kalmaz. Ya istediği şey kendisine verilir ya bir günahı bağışlanır veya sevabı ahirette verilmek üzere muhafaza olunur.

Dua Etmek İçin Özel Vakit Var mıdır?

Seher Vakti

Sahabelerden Amr b. Abbase Efendimiz (s.a.v)’e şöyle sormuş “Allah’a daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? “

Efendimiz (s.a.v) buyurmuş “Kulun Allah’a en yakın olduğu zaman gecenin sonlarına doğru olan zamandır. O saatlerde Allah’ı zikredenlerden olmak istersen ol. Çünkü güneş doğuncaya kadarki o vakitlerde kılınacak namazlara melekler bizzat şahitlik ederler”

Ramazan Ayı

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Allah-u Teâlâ bu ayda yapılacak duaların kabule karin olduğu Bakara Suresi’nde bildirmiştir ki o ayet  “( O Sayılı Günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolu ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan Ayıdır”

Kadir Gecesi

Ramazan Ayı’nın son 10 gününde Efendimiz (s.a.v) hiç bir zaman olmadığı kadar ibadet ve kulluk için gayret ederdi. Kendisine “O geceye vasıl olursak nasıl dua edelim” diye soran Aişe Validimize (r.a.) “Allah’ım! Sen affedicisin. Affı seversin. Beni Af et” duasını tavsiye etmiştir.

Ezan ile kamet arasındaki vakitler

Hz. Peygamber Efendimiz (s.av) Allah’ın dualara icabet ettiği vakitlerin olduğunu bu vakitlerin birsinin de  Ezan ile kamet arasında yapılan da olduğunu bildirdi.  Öyle ki bu zaman diliminde ki  duaların geri çevrilemeyeceği özel vakitlerdir. (Tirmizi )

Bu konuda sahabelerden Cabir b.Abdullah (r.a) Efendimiz (s.a.v)’den rivayetle şöyle demiştir. “Kendinize, çocuklarınıza, hizmetçilerinize ve mallarınıza beddua etmeyiniz. Olur da, Allah’tan istenilenlerin ihsan edildiği bir vakte rast gelirsiniz de Allah isteğinizi kabul ediverir.”

Arefe Günü

Peygamber Efendimiz (s.a.v) arefe günü ve Arafat’ta edilen duaların en hayırlısı olarak” müjdelemiştir. Arefe günü ile ilgili şu sözleri söylemiştir.

“Allah’ın arefe günü insanları bağışladığından daha fazla bağışladığı bir vakit yoktur.  Arefe günü Allah kullarına rahmeti ile yaklaşır”

Cuma Günü

Efendimiz (s.a.v)’in üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma Günüdür demiş ve bu gün yapılan duaların kabul olacağı vakti şu sözleri ile ifade etmiştir.

“Cuma günü ( Onda öyle bir saat vardır ki kim o ana denk gelse  Allah’tan bir istekte bulunursa, Allah (c.c) ona o isteğini verir. Bu vakit gizli olmakta beraber bir rivayete göre hutbe ile namaz arasındaki vakittir.”(Müslim)

Şaban Ayının 15. Gecesi ( Berat Kandili)

Bu mübarek gece hakkında Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur ki “Şaban ayının onbeşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (onbeşinci günde) oruç tutun.

Çünkü o gece güneş batınca allah-u Teâlâ dünyaya en yakın göğe inerek (rahmet nazarı ile bakarak ) fecir oluncaya kadar, “Benden mağfiret dileyen yok mu, onu bağışlayayım. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. Belaya duçar olan yok mu, ona afiyet vereyim. Şöyle olan yok mu, böyle olan yok mu” buyurur”.

Gece namazlarından sonra ve farz namazlarından sonrası

Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e  “Ya Resullah, hangi dua kabule daha şayandır” diye soruldu Efendimiz ise (s.a.v) şu cevabı vermiştir “Gece namazlarının ve farz namazlarının arkasında yapılan dualar”

Bir rivayette ise yağmur yağdığı zaman yapılan duaların makbul olduğu belirtilmiştir.

Duaların kabul olacağı mekanlar nelerdir?

Mekke

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu mübarek şehirde duaya bir başka özen gösterdi. O (sav) duanın kabul olduğu vakitlerden birini de Kabe’nin ilk göründüğü o an yapılan duaların olduğunu bildirmiştir.

Arafat

Peygamber Efendimiz (s.a.v) arefe günü Arafat’ta yapılan duaların en hayırlısı olarak” bizlere müjde vermiştir.

Medine

Biz Müslümanlar için özel mekanlardan birisi de  Medine’dir. Efendimiz (s.a.v) Medine’nin bereketli olması için dua etmiş ve Medine de Mekke gibi bütün Müslümanlar için duaların kabul edildiği ve ibadetlerin daha faziletli sayıldığı bir mekan olarak kabul edilmiştir.

Mescitler de yine dua edilecek mübarek mekanlardır.

Duası Kabul Olan Kişiler kimlerdir?

Mazlum Kişilerin Duası

Peygamber Efendimiz (s.a.v) sahabelerden Muaz b. Cebel’i Yemen’e gönderirken ona demiş ki  Mazlum’ların duasından (fena duasından )sakınmalısın ve  “Mazlum kişi ile Allah (c.c.) arasında ( Duanın kabulüne mani olacak) bir perde yoktur” demiştir.

Hastanın Duası

“Bir hastanın yanına vardığın vakit sana dua etmesini ondan iste. Çünkü hastaların duası meleklerin duası gibidir.” (İbn Mâce )

“Hastaları ziyarete gidiniz ve onların size dua etmelerini isteyiniz. Zira hastanın duası kabul, günahı da afvolunmuştur” buyurmuşlardır. ( Taberani ve Beyhaki )

Anne Babanın Evlatlarına Duası

Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Allah’ın kabul ettiği üç müstecab (icabet edilen) dua vardır. Bunların icabete mazhariyetleri hususunda hiç bir şüphe yoktur. Mazlumun duası, misafirin duası, babanın evladına duası.” ( Tirmizi )

Oruçlunun Duası

Oruçlu kimsenin uykusu ibadet, sükût etmesi tesbih olup işlediği ameli iki kat sevaplıdır. Duası makbul olup günahı af olunmuştur” (Taberani ) “Oruçlu kimsenin iftar zamanı kabul olunmuş bir duası vardır.” (Nesei )

Evet bizler her vakitte ve her zaman  dua edebiliriz yeter ki ihlas olsun yeter ki samimiyet olsun. Zira merhametli bir rabbimiz var vesselam.

Yorum yapın