Dört Büyük Kitap Nelerdir?

Dört büyük kitap Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an-ı Kerim’dir. Bu kitaplara ilahi kitaplar da denir. Bu kitapların hepsi, Cebrail Aleyhisselam tarafından vahiyle peygamberlere inmiştir.

Dört büyük kitaptan Tevrat Musa Aleyhisselam’a, İncil İsa Aleyhisselam’a, Zebur Davud Aleyhisselam’a, Kur’an-ı Kerim ise Hz Muhammed Mustafa(SAV)’e inmiştir. Tevrat’ın Zebur’un ve İncil’in Kur’an-ı Kerim geldikten sonra hükmü bitmiştir.

Yani bu kitapların asılları bozulmuş, insanlar tarafından tahribata uğramış ve değiştirilmiştir. İman esaslarından üçüncüsü kitaplara imandır. Allahu Teala’nın gönderdiği 104 kitabın 4’ü büyük kitap 100 tanesi ise küçük kitaptır. Küçük kitaplara suhuf da denir.

Yani bu dört büyük kitap içinde maalesef Tevrat, Zebur ve İncil sonradan sinsi bir şekilde bozulmuş ama Kuran asla ve kata bozulmamış ve bozulmayacaktır bu husus ayet ile garanti altına alınmıştır.

Konu Başlıkları

Dört Büyük Kitap

Kitaplara iman

Tevrat

Musa Aleyhisselam’a indirilen kutsal kitaptır. Hz Musa tevrattaki Allahü Teala’nın Emir ve yasaklarını insanlara bildirmiş ve onları iyiliğe ve kurtuluşa çağırmıştır tebliğ vazifesini yerine getirmiştir.

Tevrat kitabı Kur’an-ı Kerim gibi uzun yıllar da değil bir seferde Hz Musa’ya Tur Dağında indirilmiştir. Bu dört büyük kitap içinde yer alan kutsal kitap Hz Musa döneminden sonra içindeki asıl bilgiler değiştirilmek suretiyle bozulmuştur.

İncil

Hazreti İsa’ya indirilmiş kutsal kitaptır. Hz İsa Aleyhisselam’ın sağlığında İncil yazılı kitap haline getirilmemiştir. İsa Aleyhisselam’ın tebliğ suresinin kısa oluşu ve yaşadığı devrin şartları onu kitap haline getirmeye el vermemiştir.

Dört büyük kitap içinde yer alan İncil daha sonra kaleme alınmış insanlar tarafından tahribata uğramış ve aslı bozulmuştur. Bugün kilisecede kabul edilen 4 resmi İncil vardır. Bunlar Matta, markos, Luka ve Yuhanna İncilleridir. Bu dört incil’den en eskisinin markosin İncili olduğu bilinir. Yuhanna İncili ise geç yazılmış mistik yönü yoğun olan bir İncil’dir.

Zebur

Yüce Allah Davut Aleyhisselam’a Zebur kutsal kitabını indirmiştir. Zebur 4 büyük kitaptan biridir. 150 sureden oluşan Zebur kutsal kitabı içinde hiç hüküm içermez. Vaazlar Allahü teâlâya şükür, hikmetler ve Allah’ı övgüden bahseder.

Zebur kitabı İbranice Hz Davut Aleyhisselam’a indirilmiştir. Ramazan ayında indirilmiştir. Hz Davut da israiloğullarına gönderilen bir peygamberdir. Bu dört büyük kitap içinde yer alan kutsal kitapta maalesef insanlar tarafından tahribata uğramıştır ve aslı bozulmuştur.

Kur’an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerim kutsal kitabı son inen kutsal kitaptır Hz Muhammed Mustafa(sav)’e indirilmiştir indirilmesi 23 sene sürmüştür Kur’an-ı Kerim 114 sureden meydana gelir. 6666 ayettir. Her 20 sayfalık bölümüne cüz denir Kur’an-ı Kerim 30 cüzden meydana gelir. Kur’an-ı Kerim’in Aslı bozulmamıştır.

Yüce Rabbimiz onu kıyamete kadar koruyacağını ve asla hükümlerinin değiştirilemeyeceğini vaat etmiştir. Eşi ve benzeri olmayan bu kutsal kitap asla batıl içermez. Hak ve hakikati anlatır. Peygamber Efendimiz Hz Muhammed Mustafa(SAV)’ in en büyük mucizesi Kur’an-ı Kerim’dir.

Geçmişten günümüze Edebiyatçılar şairler ve söz üstatları kur’an-ı Kerim’in manasında ve şeklinde Nazım’ın da aciz ve hayran olarak şaşkınlıkla incelemişlerdir.

Öyle bir kitaptır ki bir kelime eklense veya bir kelime içinden çıkarılırsa manasındaki güzellik bozuluyor yerine asla başka bir kelime konulamaz mükemmel bir dizayn ile Rabbimiz tarafından, kurtuluşumuz için gönderilmiş, ilahi mesajları, kıssaları içerir. Yüce Rabbimizin Esmaül hüsna’sı nakış nakış mükemmel bir şekilde Kur’an-ı Kerim’de geçmektedir.

Kuran’ın bildirdiği dört büyük kitap bunlardır. Biz iman sahipleri olarak bunlara iman eder ve kabul ederiz Allaha emanet olun vesselam.

Bu konu ile ilgili yazdığımız kitaplara iman nedir? konulu yazıya ulaşmak için buraya tıklayınız.

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri