Dini Müslümanlık Olan Ülkelerdeki Ateist Sayısı

Ateist Nedir? Ateist hiçbir dine mensup olmayan, tanrıların varlığını hayal ürünü olarak gören kişilere denir.

Dini Müslümanlık Olan Ülkelerdeki Ateist Sayısı

Son yıllarda ateist olan insan sayısında artış gözlenmektedir. Dünya’da ateist kişiler çoğu ülkede az da olsa bulunmaktadır. Müslüman ülkelerde de ateiste yönelen kişiler olmuştur. Bazı Müslüman ülkelerdeki ateist sayılarını inceleyelim.

Arnavutluk

Yüz ölçümü ve nüfus bakımından oldukça küçük bir ülkedir. Nüfusu yaklaşık 3 milyon olan ülkenin %2 si kendini ateist olarak tanımlamaktadır. Bu yaklaşık 60000 kişinin ateist olması demektir.

Azerbaycan

Azerbaycan’da yaklaşık 9,8 milyon insan yaşamaktadır ve ülke nüfusunun büyük çoğunluğunu Şii Müslümanlar oluşturmaktadır. Bu ülkede kendini ateist olarak tanımlayan kişilerin oranı %2,5’dur. Yani yaklaşık 245000 kişiye tekabül etmektedir.

Nijer

Yaklaşık 21 milyon nüfusa sahip bir ülkedir. Ülke nüfusunun %80’i Müslümandır. Nijer’deki ateist oranı nüfusun %4’üne dek gelmektedir. Yaklaşık olarak 840000 kişi hiçbir dini inanışa mensup değildir.

Kazakistan

Ülke nüfusunun %70’ini Müslümanlar oluşturmaktadır. Burada da ateist oranı oldukça düşüktür. 18 milyon nüfusu olan Kazakistan’da insanların %3’ü ateisttir. Yani bu ülkede yaklaşık 540000 kişi ateisttir.

Kırgızistan

Kırgızistan’ın Nüfusu 6 milyondur. İslami resmi din olarak kabul eden bir Türk devletidir. Kırgızistan’da insanların %76’sı Müslümandır. Bu ülkede de ateistlerin oranı düşüktür. Kırgızistan nüfusunun %4’ü ateisttir. Yani yaklaşık olarak 240000 kişi ateisttir.

Suudi Arabistan

Şeriatla yönetilen bir İslam ülkesidir. 32 milyon nüfusu olan bu ülkede baskıcı rejim nedeniyle ateist insanların oranı son yıllarda artmış ve günümüzde %6 civarında seyretmektedir. Bu yaklaşık olarak 1.9 milyon insanın ateist olması demektir.

Türkiye Cumhuriyeti

Laiklikle yönetilen bu ülkede resmi  din islamdır. Nüfusun çoğunluğunu %82 ile Müslümanlar oluşturmaktadır. İnsanların %7’si kendini ateist olarak tanımlamaktadır. Yani nüfusu 80 milyon olan ülkedeki bu sayı yaklaşık olarak 5.5milyondur.

Bunun dışında İran, Afganistan, Pakistan, Endonezya, Katar, Sudan, BAE gibi ülkelerde katı kurallar uygulandığı için dinden çıkmanın veya dinsizliğin yaptırımları çok ağırdır. Bu yüzden bu ülkelerdeki ateist insanlar bunu açıklayamadığı için bu gibi ülkelerde ateist kişilerin oranları net olarak bilinememektedir.

İslam dünyasında dindarlık azalıyor

Bakınız:  Deutsche Welle 2021 yılının şubat ayında bir yazı kaleme almış.

İslam dünyasında dindarlık azalıyor: Kamuoyu araştırmalarına göre Arap ülkeleri ve İslam’ın baskın olduğu diğer ülkelerde dinden uzaklaşanların sayısı, ayrıca din ve devletin birbirinden ayrılmasını isteyenlerin sayısı artıyor. Peki, neden?

Resmi rakamlara göre Yemen ile Fas arasındaki bölgede yaşayan insanların büyük çoğunluğu İslam inancına sahip. Farklı din ve mezheplerin yaşadığı Lübnan’da Müslümanların toplam nüfustaki oranı yüzde 60 civarında. Ürdün, Suudi Arabistan ve Arap dünyasındaki birçok ülkede ise nüfusun yüzde 100’e yakınının Müslüman olduğu söylenebilir. Bölgede çoğu otoriter hükümet de oluşturulan dini yapılarla dini yaşamı, medyayı ve okul müfredatını kontrolü altında tutmaya çalışıyor.

Ancak yapılan yeni kamuoyu araştırmaları Arap dünyasında ve İslam’ın etkili olduğu ülkelerde sekülerleşme eğiliminin giderek arttığını ortaya koyuyor. Bu ülkelerde din ile siyasetin birbirinden ayrılması için reform talepleri de giderek daha yüksek sesle dile getiriliyor. Yazının devamına üstte bağlantı linkinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de deizm neden artıyor, dindarlık neden azalıyor?

Bakınız:  Euronews 2019 yılının mart ayında yayınladığı yazı.

KONDA’nın yaptığı bir araştırmaya göre son 10 yılda kendisini dindar muhafazakar olarak adlandıranlar gençlerin oranı yüzde 28’den yüzde 15’e geriledi. Araştırma gençlerin inanç seviyesi ve örtünme oranlarının ülke geneline göre daha düşük olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmalarda varılan sonuçlar ile Türkiye’de inançsızlığın yaygınlaştığının ve dindarlığın azaldığının ortaya çıkması bir süredir ses getirmeye devam ediyor.

Peki dindarlık neden azılıyor? İnsanlar neden dini inançları daha fazla sorgular oldu? Türkiye’de dinsizlik sol kesime mal edilirken neden sağ kesimin iktidarda olduğu bir dönemde yükseliyor? Türkiye’de ateizmin yükselişi küresel trendlerin bir yansıması mı yoksa Türkiye’deki gelişmelerden mi kaynaklı?

Tüm bunları anlamak için önce inançsızlığın ne olduğunu doğru kavramak gerekiyor.

Dindarlığın, muhafazkarlığın, solculuğun veya milliyetçiliğin olduğu gibi inançsızlığın da farklı seviyeleri ve kategorileri bulunuyor. Deizm, ateizm, agnostizm, panteizm ve materyalizm gibi farklı kategorilerin ve bu kategoriler arasındaki farkların ne olduğunu inceledik. Yazının devamına üstte bağlantı linkinden ulaşabilirsiniz.